Spelregelvragen SAO Apeldoorn ronde 7

Spelregels SAO

Donderdag 31 oktober stond de zevende ronde van de interne spelregelcompetitie op het programma. Bekijk hier de vijf spelregelvragen en de antwoorden.

Vraag 1: 
Een wisselspeler komt zonder toestemming van de scheidsrechter vanaf de bank het speelveld inlopen en begaat onmiddellijk een onbesuisde overtreding op een tegenstander waarop als spelstraf een directe vrije schop staat. Hoe moet een scheidsrechter hier volgens de regels handelen?
A. De speler begaat 2 overtredingen tegelijkertijd. Zonder toestemming betreden van het speelveld en de onbesuisde overtreding. De scheidsrechter toont hem 2x een gele kaart en daarna rood en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter affloot.
B. De scheidsrechter bestraft alleen de 1e overtreding, het zonder toestemming van de scheidsrechter betreden van het speelveld, toont hem de gele kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter affloot.
C. De scheidsrechter bestraft de ernstigste overtreding en toont de wisselspeler een gele kaart en hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats waar die overtreding werd begaan.
D. De scheidsrechter bestraft beide overtredingen en toont de wisselspeler 2x een gele kaart en daarna de rode kaart en hervat het spel wegens de ernstigste overtreding (onbesuisde overtreding) met een directe vrije schop op de plaats waar die overtreding werd begaan.

Vraag 2: 
Wanneer kan de scheidsrechter ertoe overgaan om een spelstraf toe te passen?
A. Zodra de scheidsrechter het speelveld betreedt tijdens de controle voorafgaand aan de wedstrijd.
B. Zodra de scheidsrechter het teken heeft gegeven om de beginschop te laten nemen.
C. Zodra de aftrap voor de eerste helft op reglementaire wijze is genomen.
D. Zodra alle spelers staan opgesteld.

Vraag 3: 
Bij het nemen van een strafschop komt een teamgenoot van de nemer te vroeg in het strafschopgebied. De strafschop wordt door de doelverdediger tot hoekschop verwerkt. Wat beslist de scheidsrechter?
A. Hoekschop en een waarschuwing voor de aanvaller die te vroeg toeliep.
B. Hoekschop.
C. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij.
D. Strafschop overnemen.

Vraag 4: 
Bij een inworp komt de bal buiten het speelveld op de grond voordat hij de zijlijn heeft gepasseerd. Wat zal de scheidsrechter nu beslissen?
A. Dezelfde partij mag nog eens inwerpen.
B. Er kan gewoon worden doorgespeeld.
C. De tegenpartij mag inwerpen.
D. Scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal de grond raakte.

Vraag 5: 
Er moet een vrije schop worden genomen, omdat een speler zijn tegenstander vasthoudt binnen het doelgebied. Waar dient deze vrije schop nu genomen te worden?
A. Van de lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt aan de doellijn, vanaf een plek zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding of vanaf de strafschopstip.
B. Vanaf de strafschopstip.
C. Vanaf elk willekeurig punt binnen die helft van het doelgebied, waarin de overtreding is begaan of vanaf de strafschopstip.
D. Vanaf elk willekeurig gelegen punt binnen het doelgebied of vanaf de strafschopstip.

 

 

 

 

 

Antwoorden:

1

2

3

4

5

D

C

C

A

D