Vijf video’s over kaartenbeleid bij strafschoppen

In de afgelopen anderhalf jaar is er veel veranderd wat betreft kaarten bij strafschoppen. Hieronder een overzicht van de spelregelwijzigingen, voorzien van een aantal wedstrijdbeelden.

Nieuwe spelregels

Er gelden simpel gezegd soepelere regels voor kaarten binnen het strafschopgebied dan erbuiten. Dit zijn de spelregelwijzigingen op papier.

Er zijn verschillende omstandigheden waarbij een speler een waarschuwing moet ontvangen wegens onsportief gedrag, zoals wanneer een speler:
– een overtreding begaat om een veelbelovende aanval te verhinderen of te onderbreken,
– behalve als de scheidsrechter een strafschop toekent voor een overtreding waarbij geprobeerd werd de bal te spelen;

Als een speler een overtreding begaat (…) en daarmee de tegenstander een duidelijke scoringskans ontneemt en de scheidsrechter bestraft dit met een strafschop:
– dan ontvangt de overtredende speler een waarschuwing als de overtreding gebeurde in een poging de bal te spelen;
– in alle andere gevallen (bijv. vasthouden, trekken, duwen, geen mogelijkheid om de bal te spelen etc.) moet de overtredende speler van het speelveld worden gezonden.

Toepassing

De scheidsrechter moet dus bij een strafschop eerst bepalen of sprake is van een gewone aanval, een veelbelovende aanval of een duidelijke scoringskans. Daarna maakt hij de afweging of de verdediger probeerde de bal te spelen, of dat hij vasthield, duwde, hands maakte of een andere overtreding maakte zonder mogelijkheid de bal te spelen.

Bij een strafschop zijn er dus vijf situaties mogelijk:

 • Duidelijke scoringskans + vasthouden / hands / duwen = rode kaart.
 • Duidelijke scoringskans + poging bal te spelen = gele kaart.
 • Veelbelovende aanval + vasthouden / hands / duwen = gele kaart.
 • Veelbelovende aanval + poging bal te spelen = geen kaart.
 • Normale aanval (dus geen veelbelovende aanval of scoringskans) = geen kaart.

Tenslotte moet de scheidsrechter zich afvragen of de overtreding waarmee de strafschop werd veroorzaakt onvoorzichtig, onbesuisd of buitensporig was. Voor onbesuisde overtredingen dient nog altijd minstens een gele kaart te worden getoond, terwijl buitensporige overtredingen altijd bestraft moeten worden met een rode kaart. Indien bijvoorbeeld uit het bovenstaande schema volgt dat een overtreding niet bestraft hoeft te worden met een gele kaart, maar de overtreding was onbesuisd, dan zal de overtreding alsnog met een gele kaart moeten worden bestraft.

Hieronder volgen vijf wedstrijdsituaties. Beantwoord voor jezelf de vragen en motiveer op die manier je beslissing.

Wedstrijdbeelden

Eerste situatie (uit PEC Zwolle – FC Twente):

 • Is het een veelbelovende aanval of duidelijke scoringskans?
 • Is de overtreding een poging om de bal te spelen?
 • Is de overtreding voorzichtig, onbesuisd of buitensporig?
 • Welke disciplinaire straf past bij deze overtreding (geen kaart, gele kaart of rode kaart)?

 

Tweede situatie (eveneens uit PEC Zwolle – FC Twente):

 • Is het een veelbelovende aanval of duidelijke scoringskans?
 • Is de overtreding een poging om de bal te spelen?
 • Is de overtreding voorzichtig, onbesuisd of buitensporig?
 • Welke disciplinaire straf past bij deze overtreding (geen kaart, gele kaart of rode kaart)

 

Derde situatie (uit FC Groningen – SC Heerenveen):

 • Is het een veelbelovende aanval of duidelijke scoringskans?
 • Is de overtreding een poging om de bal te spelen?
 • Is de overtreding voorzichtig, onbesuisd of buitensporig?
 • Welke disciplinaire straf past bij deze overtreding (geen kaart, gele kaart of rode kaart)?

 

Vierde situatie (uit FC Dordrecht – Jong FC Utrecht):

 • Is het een veelbelovende aanval of duidelijke scoringskans?
 • Is de overtreding een poging om de bal te spelen?
 • Is de overtreding voorzichtig, onbesuisd of buitensporig?
 • Welke disciplinaire straf past bij deze overtreding (geen kaart, gele kaart of rode kaart)?

 

Vijfde situatie (uit Achilles ’29 – FC Dordrecht):

 • Is het een veelbelovende aanval of duidelijke scoringskans?
 • Is de overtreding een poging om de bal te spelen?
 • Is de overtreding voorzichtig, onbesuisd of buitensporig?
 • Welke disciplinaire straf past bij deze overtreding (geen kaart, gele kaart of rode kaart)?