‘Van de Voorzitter’ (31)

ledenvergadering

In de 31e ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

Het is de tijd van de donkere dagen.Het is de tijd dat de Sint het land heeft verlaten en de kerstman is gekomen. Huiselijke gezelligheid en kaarsen. De half 3 wedstrijd snel affluiten want anders is het donker.

Nieuwsbrief
Eind november verscheen onze nieuwsbrief in de inbox van onze leden. Een nieuw en leuk onderwerp vond ik de wedstrijdverslagen. Collega-scheidsrechters doen verslag van een SAO-lid. Op deze manier krijg je een wedstrijdverslag door de ogen van een collega-scheidsrechter. Een mooi initiatief dat hopelijk nog vele wedstrijdverslagen oplevert.

Scheidsrechtersbegeleider
In de praktijk gebeurt het ook dat wij bij collega’s kijken en daarna de meest opvallende zaken bespreken.In mijn praktijk in Zondag G krijg ik te maken met een andere wijze van rapportage. Bij een wedstrijd meldde zich voor de wedstrijd een scheidsrechtersbegeleider die  vertelde dat hij over mijn presteren een rapportage zou maken. Daarbij vroeg hij ook aan mij of hij tijdens of na de wedstrijd contact mocht hebben over wat hij had waargenomen. Ik vertelde dat ik dat zeer op prijs zou stellen na de wedstrijd. Over de rust had ik gemengde gevoelens omdat ik mijn eigen rituelen heb, dus zei ik 5 minuten en géén seconde langer onder de randvoorwaarde dat het positief-kritisch moest zijn. Het moet uiteindelijk iets toevoegen voor het restant van de wedstrijd. Het werd een geweldig positieve ervaring. In de rust was het kort en opbouwend, na de wedstrijd konden we met de momenten vers in het geheugen, zaken terughalen en bespreken. Deze scheidsrechtersbegeleider, dhr. Hooghoff, is wat mij betreft een voorbeeld van “hoe het zou moeten”. Een positief-kritische nabeschouwing met tips, iemand die eenzelfde beleving bij de wedstrijd heeft gehad als ik. Met zijn tips kan ik verder en word ik beter. Dit is volgens mij een prachtig voorbeeld hoe het bedoeld is.

Het Technisch Weekend 2019 staat weer voor de deur
De commissie van het Technisch Weekend heeft wederom een zorgvuldige voorbereiding achter de rug. De bekende locatie in Westerbergen is weer de locatie van het TW2019 en er staat weer een gevarieerd en uitdagend programma. Ik denk dat we ons onvoldoende beseffen welke inspanningen het kost om dit evenement voor te bereiden en tijdens het weekend zelf het programma in goede banen te leiden.  Het vraagt dan ook nog de nodige flexibiliteit om een programmawijziging in te passen. De inschrijving kwam dit jaar langzaam op gang. Dit riep allicht de vraag op: hoe is het met het enthousiasme voor het TW2019 binnen de SAO? Goed durf ik te stellen, maar de tijd dat er 40 leden meegaan ligt ver achter ons. Maar namens de leden die meegaan wil ik jullie als commissie alvast op voorhand bedanken dat jullie het TW2019 mogelijk hebben gemaakt.

Leren als bestuur
Als bestuur is het niet leuk om fouten of foutieve inschattingen te maken. Je wilt alles goed doen, maar gelukkig zijn ook wij mensen en maken we fouten. Tijdens onze ledenvergadering hebben we een foutieve inschatting gemaakt bij de huldiging. Daarover hebben we in de aansluitende bestuursvergadering gesproken. Hoe heeft dit kunnen gebeuren, welke besluiten nemen we en hoe voorkomen we dit in de toekomst. In onze technische commissie werden we geconfronteerd met de wijze van communicatie binnen deze commissie. In de volgende bestuursvergadering zullen we onze geleerde lessen met elkaar bespreken.

Tijdens de algemene ledenvergadering kwam de “veldgesteldheid” ter sprake. Ik heb een afspraak gemaakt met de gemeente. Dit was een goed en verhelderend gesprek. Daar werd mij ook te kennen gegeven dat deze wijze van bespreken werd gewaardeerd en dat “onderlangse  pogingen om de veldgesteldheid te verbeteren” mensen in verlegenheid brengt en slechts een ad hoc oplossing biedt. We trainen in een park, waarbij een onderhoudsbudget hoort voor een park. Leuk dat de bosjes worden gesnoeid zeg ik dan maar, maar voor ons scheidsrechters is maar één ding belangrijk en dat is een goed, gelijkmatig, regelmatig gemaaid en geprikt veld. Dat betekent dat we met de gemeente en de andere sportverenigingen in het park een beleidsplan moeten opstellen. Alleen op deze wijze kunnen we invulling geven aan een structurele oplossing voor de “veldgesteldheid”. Dit vraagt tijd en geduld, maar de belangrijkste voorwaarde is aanwezig, namelijk bereidheid om hieraan te werken. Deze week heeft de gemeente opdracht gegeven om ons veld in week 50 te bezanden.

Presentatie van docent politieacademie
Het was een goed bezette workshop, waarin Henk van de Belt het onderwerp “weerbaarheid” doortrok van het werkgebied van de politie naar het werkgebied van de scheidsrechter. Ik ben erg blij dat Henk een grote groep toehoorders had. Naast SAO-leden mochten we ook een club-scheidsrechters verwelkomen. Ik hoop dat hun enthousiasme voor een nog grotere opkomst zorgt bij de volgende workshops. Ik was helaas vanwege werk verhinderd en heb dus snel navraag gedaan bij de aanwezige leden. Ik kreeg terug dat de rollenspellen erg aan de beeldvorming hebben bijgedragen. Voor een verslag en de foto’s verwijs ik naar onze site.

Voetbalemotie
Er is toch niets mooier dan de voetbalemotie tussen twee dorpsclubs. Ik ben opgegroeid met de emotie tussen Eerbeekse Boys en Loenermark. Tijdens het 90-jarig jubileum van Loenermark werd dit maar weer eens prachtig verwoord door bestuursleden die als geen ander weten hoe dit leeft. Jaap Holdijk, voorzitter van Loenermark, heeft vorig jaar tijdens het 90-jarig jubileum een gevoelige snaar geraakt bij Eerbeek. Hij vertelde tijdens de receptie bij Eerbeek dat Loenermark opkeek tegen Eerbeekse Boys. In alles leek Eerbeek groter, maar… Als Jaap op de A50 rijdt staat op het bord van Rijkswaterstaat Loenen boven Eerbeek. Een heerlijk gevoel.

Je voelt hem al aankomen, tijdens de receptie bij Loenermark vertelde Erik Hafkamp  mooie anekdotes en hij kwam een prachtig cadeau overhandigen. Hij geeft het oude bord van Rijkswaterstaat cadeau aan Loenermark, want Rijkswaterstaat heeft onlangs een nieuw bord geplaatst langs de A50. Je raad het al Eerbeek staat nu boven Loenen. Kijk zelf maar eens als je nu op de A50 rijdt wie boven wie staat, heerlijke humor.

De evenementenkalender

  • 15 december: Kerstbingo
  • 21 december: Klaverjassen en jokeren
  • 2 januari: Nieuwjaarsreceptie

Voor mij persoonlijk zijn de donkere dagen een tijd van genieten en een tijd van bespiegelingen. Heerlijk om de Kerstdagen door te brengen met dierbaren. Hoe is het afgelopen jaar gegaan? Was het wat ik mij er van had voorgesteld? Nu ik daar zo over heb nagedacht: wat betekent dit voor 2019? Ik hoop onder andere heel veel positieve, respectvolle en sportieve voetbalemotie!

Namens het bestuur wens ik jullie fijne feestdagen en een goede start van 2019!

Met sportieve groet, 
René Beijen 

René Beijen