‘Van de Voorzitter’ (32)

ledenvergadering

In de 32e ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

In mijn vorige column schreef ik over de korte donkere dagen tussen Sinterklaas en Kerst. Inmiddels beginnen de dagen iets te lengen en is het jaar 2019 gestart.

Voor het veldvoetbal is de winterstop beperkt tot een maand. In deze maand fluit menig scheidsrechter een oefenpotje of een zaalvoetbaltoernooi.

In Apeldoorn was op 27, 28 en 29 december de Apeldoornse voetbal 3-daagse. Deze Columbia Veeneman Driedaagse werd voor de 35ste keer georganiseerd en vond plaats in sporthal Zuiderpark. De SAO Apeldoorn heeft ook dit jaar weer de scheidsrechters geleverd om leiding te geven aan het spelletje in de zaal.

Vele scheidsrechters zijn ook zelf vroeger voetballers geweest. In het district Oost wordt door scheidsrechtersvereniging Zwolle een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd voor alle COVS-verengingen onder de naam het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi. Het betrof de 39ste editie, die werd gehouden bij KHC te Kampen. De SAO Apeldoorn heeft een prima prestatie geleverd door als 3e te eindigen in het eindklassement.

In het veldvoetbal is het weekend van 12 en 13 januari een mooi weekend om een oefenpotje te organiseren. Echter vele scheidsrechtersverenigingen plannen dan hun jaarlijkse “technische weekend”. Daar komt nog bij dat op 12 januari in Oldenzaal het arbitragecongres Oost wordt georganiseerd.

De SAO Apeldoorn vertrekt met ruim 20 deelnemers naar Echten om aldaar het jaarlijkse technisch weekend te houden op 11, 12 en 13 januari. Een afwisseling van trainingen, lezingen en ontspanning zullen de hoofdingrediënten zijn van dit weekend. Een groot aantal deelnemers zal op 12 januari aanwezig zijn bij het Arbitragecongres Oost. De organisatie van een technisch weekend vraagt een behoorlijke inspanning. Alvast een hartelijk dank je wel voor de heren van de organisatie. Om de kosten aantrekkelijk te houden voor de deelnemende leden worden er loten verkocht. De uitslag van de trekking is elders op de site gepubliceerd.

Op 19 december werd in ons clubgebouw een bijeenkomst gehouden door de Apeldoornse Voetbalfederatie. Tijdens de bijeenkomst was er gelegenheid voor de aanwezige voetbalverenigingen om het nieuwe convenant te tekenen. Aansluitend was de kerstborrel.

Het nieuwe convenant gaat de oude structuur van de FAA (Federatie Apeldoornse Amateurvoetbalverenigingen) vervangen. Het algemene doel blijft dat de voetbalsport in Apeldoorn behoefte heeft aan samenwerking en een gemeenschappelijke stem wanneer het gaat om het behartigen van belangen bij overheden, de KNVB en relevante organisaties. De verenigingen die dit convenant ondertekenen committeren zich aan een actieve deelname aan de bijeenkomsten die worden georganiseerd en het naleven van de afspraken die worden gemaakt. De nieuwe structuur betreft een netwerkorganisatie. Wij zijn als SAO Apeldoorn blij dat de Apeldoornse voetbalverenigingen ons hebben gevraagd onderdeel te worden van deze nieuwe netwerkorganisatie. Namens de SAO Apeldoorn heb ik het convenant ondertekend.

Verder is het op het bestuurlijk vlak meestal rustig rond de feestdagen. Het hoogtepunt was de nieuwjaarsreceptie die op 2 januari 2019 werd gehouden in onze eigen “De Haven”. Vele leden vonden de weg naar ons clubgebouw om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Als voorzitter heb ik altijd het genoegen om in het openingswoord terug te kijken op het afgelopen jaar en een doorkijkje te maken naar het nieuwe jaar. Het bestuur kijkt terug op een goed jaar waarin vele activiteiten werden georganiseerd. Er is een goede stabiele basis voor de toekomst. Het doorkijkje naar 2019 levert nog twee wensen op: het vergroten van onze inkomsten uit sponsoring en aanwas van jeugdige scheidsrechters.  

Ik kijk uit naar een sprankelend 2019!

Met sportieve groet, 

René Beijen

René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn