‘Van de Voorzitter’ (33)

ledenvergadering

In de 33e ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

De bal is voor de meesten weer gaan rollen in de competitie en de winterstop was relatief kort. Alhoewel, afgelopen weekend een algehele afgelasting (op landelijk na).

In het weekend van 11, 12 en 13 januari hadden wij ons jaarlijkse Technisch  Weekend (TW). Het was wederom een zeer geslaagd weekend. De organisatie – bestaande uit Meine de Boer, Frans Haket en André Bakker – had een goed en gevarieerd programma neergezet. Een extra woord van dank dat zij de flexibiliteit hebben gevonden om het Arbitragecongres Oost van 12 januari in te passen. 

De aftrap op vrijdag geschiedt met een vertrek vanaf ons clubgebouw ‘De Haven’ in Apeldoorn. Hierin zat meteen het eerste leerpuntje voor de scheidsrechters uit Barneveld. Een wedstrijd start op tijd, wij vertrekken ook op tijd. Trekkers in het oosten van het land behoren tot de voorbereiding. Het eerste onderdeel was een korte en explosieve training tot aan de schemering. Menig bovenbeen en kuit stonden na de training onder hoogspanning. De lezing werd gegeven door Jeroen Sanders. Jeroen verzorgde 4 jaar geleden een lezing over (mentale) weerbaarheid. Dit maal was het onderwerp “leidinggeven en managen van een wedstrijd”.

Ook hier kwam het onderwerp voorbereiding uitgebreid ter sprake. Dat is nodig als je een “j-tje” bent, maar nauwelijks relevant als je een “p-tje”bent. Dit klinkt nogal cryptisch maar het eerste deel van de lezing nam Jeroen ons mee in de diversiteit van personen volgens de theorie van MBTI. MBTI is een model dat persoonlijkheden van mensen classificeert. Dit model toont voorkeuren in gedrag. Het model kent 16 persoonlijkheidstypes, welke worden onderverdeeld in 4 voorkeuren. Ben je een “j-tje” dan is je voorkeur een grondige voorbereiding, ben je een “p-tje” dan handel je vanuit gevoel en wil je zo vrij mogelijk kunnen acteren vanuit gevoel, een goede voorbereiding belemmert je in vrij acteren.

Beide voorkeuren zijn goed, maar handel vanuit je eigen voorkeur. Hé, als dat voor scheidsrechters geldt, dan zal dat vast ook wel voor voetballers gelden en denk er maar eens over na hoe dit het managen van de wedstrijd beïnvloedt. Na de pauze had Jeroen Sanders een aantal rollenspellen in petto. Heerlijk die voorbeelden, het is letterlijk zo beeldend en o zo leerzaam. Sommige SAO-leden kunnen nog altijd een carrière als acteur beginnen. De avond werd afgesloten in volledige ontspanning.

Op zaterdag gingen 10 leden naar het arbitragecongres en 12 leden hadden een ontspanningsprogramma in Echten. De zaterdagavond stond in het teken van een spelregelwedstrijd en ontspanning. En voor dat je het in de gaten hebt, zit je aan de afsluitende brunch op zondag. Ik ben trots op onze TW-organisatie, ik ben trots op ons als groep. Jong en oud loopt door elkaar heen en past goed op elkaar. Er is ruimte voor eigen initiatieven. We lijken haast wel een team en dat voor individueel ingestelde scheidsrechters. Mooi man!

Tijdens de brunch deelde Meine mee dat het mooi was geweest. Hij stapt om persoonlijke redenen uit de organisatie. Meine, we hebben je in Echten al bedankt voor al die jaren inzet en nu zeg ik nog een keer: Meine, hartelijk dank voor al die mooie jaren en dat jij ons bij de hand hebt genomen tijdens de TW’s.

Op 12 januari was het arbitragecongres Oost in Oldenzaal. Zo’n 300 KNVB-scheidsrechters en zo’n 100 clubscheidsrechters waren aanwezig op dit evenement. Onze landelijke vertegenwoordiger Frank Sanders heeft de voorzitters van de COVS’en Oost uitgedaagd om dit jaar het tweede arbitragecongres naar Oost te halen. Er is in 4 maanden tijd een geweldig congres opgezet, hetgeen mijns inziens heeft geleid tot een zeer succesvol congres. Natuurlijk hadden we een topact in de persoon van Bjorn Kuipers, maar er waren ook 3 zeer aantrekkelijke workshops. De prijsuitreiking van de gouden fluit aan Ab van Buuren werd in gezamenlijkheid verricht door de Commissaris van de Koning van Overijssel en de burgemeester van Oldenzaal. Dit benadrukt nog maar eens weer de maatschappelijke waarde van dit arbitragecongres.

Björn Kuipers had een mooie boodschap voor de scheidsrechters in de zaal. Heb vertrouwen en blijf vertrouwen houden. Zorg dat je mentaal en fysiek fit bent. Heb je en keer een minder goede wedstrijd, ga door! Iedereen heeft wel eens een mindere wedstrijd, maar heb vertrouwen en blijf vertrouwen houden. Björn vertelde dat hij de top heeft gehaald omdat begeleiders vertrouwen in hem uitspraken. Björn heeft vertrouwen in zichzelf en vertrouwt blindelings op zijn team. Een andere boodschap van Björn was, mensen maken fouten. Zorg er wel voor dat je van fouten leert. Wijze lessen die we ons maar eens ter harte moeten nemen.

Ik heb vrijdag 19 januari een gesprek gehad met de gemeente over ons trainingsveld. We moeten ons realiseren dat we trainen in een park en dat bij een park een ander onderhoudsbudget hoort dan bij een sportcomplex. Anderzijds ziet de gemeente ook dat dit park gebruikt wordt om sporten te beoefenen. Het is ons ook toegestaan om hier lichtmasten te plaatsen. We hebben allebei afgesproken om te kijken wat de mogelijkheden zijn. De SAO gaat in de archieven op zoek naar gebruikersovereenkomsten. De wijkbeheerder gaat binnen de gemeentelijke organisatie op zoek naar mogelijkheden. We zijn het er beiden over eens dat het veld op een hoger onderhoudsplan moet komen.

Sporten, bewegen en “maatschappelijke ontmoeting” heeft de gemeente hoog in het vaandel staan. We treffen in de gemeente een bereidwillige gesprekspartner die ons verder wil helpen binnen de mogelijkheden die worden aangereikt. Zodra er voortgang te melden is, kom ik daar graag op terug.

Afgelopen woensdag hebben we ons reguliere stedendriehoeksoverleg gehad. Dit operationele overleg tussen Apeldoorn, Deventer en Zutphen vindt drie keer per jaar plaats. We hebben teruggekeken op de Week van de Scheidsrechter en het Arbitragecongres. We hebben ervaringen uitgewisseld waar wij als bestuurders en verenigingen tegenaan lopen. We hebben gesproken over de cursussen verenigings- en SOIII-scheidsrechter in onze regio. We gaan binnenkort met de KNVB Oost in Zwolle in gesprek over operationele zaken die ons bezighouden.

Maandag was onze eerste bestuursvergadering in het nieuwe jaar. We kijken terug op een geslaagde nieuwjaarsreceptie. Er kwamen veel reguliere zaken voorbij. De voortgang binnen de diverse commissies is besproken. De ontspanningscommissie kijkt terug op een paar goed bezette en leuke activiteiten. Zoals jullie weten hebben we een uitdaging in onze begroting 2019. We hebben de prijzen verhoogd van alcoholische dranken en alcoholvrije bier uit fles. Onze penningmeester heeft besparingsmogelijkheden onderzocht. We hebben er één gevonden die op korte termijn realiseerbaar is. Onze inkomsten halen we uit de donderdagavond. We zien dat het steeds lastiger wordt om veel leden naar de Haven te lokken op de donderdagavond. Daar ligt een mooie uitdaging voor ons allen. We gaan als bestuur actief op zoek naar antwoorden middels een enquête. We hebben teruggekeken op activiteiten zoals TW, jaarvergadering COVS, convenant Apeldoornse voetbalverenigingen, operationeel overleg stedendriehoek. We hebben het protocol “ziekte” besproken, want helaas hebben we daar op dit moment vaker mee te maken. De volgende digitale nieuwsbrief voor alle leden kun je in de tweede helft van februari in de inbox van je mail verwachten.

Als scheidsrechter heb ik twee mooie oefenpotjes mogen fluiten. De verenigingen die scheidsrechters zoeken voor een wedstrijd weten de weg naar Aart Bronkhorst goed te vinden. Dit leverde mij een als zondagscheidsrechter een leuk oefenpotje op tussen twee zaterdag derdeklassers in Harderwijk. Afgelopen zondag mocht ik een duel fluiten tussen een zondag 2e-klasser en een 3e-klasser. Ik kan niet langer wachten op promotie. Wat een mooi voetbal en ik kan het niveau aan!

Ik wens jullie ook zulke mooie en sportieve potjes voetbal.

Met sportieve groet, 

René Beijen

René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn.