‘Van de Voorzitter’ (54)

ledenvergadering

In de 54e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

COVID-19 heeft ons in de grip en beheerst het nieuws en onze leefstijl. Daar waar we eerst nogal luchtig deden over het nieuwe Coronavirus, werd het steeds duidelijker dat we met een pandemie te maken hebben.

Bij de SAO Apeldoorn volgen we de richtlijnen van het RIVM. Onze laatste training was op 12 maart en als de maatregelen ongewijzigd blijven dan zal de training weer starten op 9 april.

Zolang de maatregelen het toelaten kun je individueel zorgen voor je eigen fysieke gesteldheid met behulp van trainingsschema’s. In een nieuwsartikel op onze site word je rechtstreeks doorgelinkt naar de betreffende site van de KNVB.

Voor de rest is het stil. Stil bij onze Haven, stil op bestuurlijk vlak en ik hoop dat jullie nog wel op een gepaste manier actief bezig zijn met jullie fysieke fitheid.

Er is één ding dat ons als bestuur nog wel bezighoudt en dat is de uitspraak van het tuchtcollege van de KNVB inzake het incident van onze scheidsrechter bij de jeugdwedstrijd in Elst. In deze tuchtzaak is op basis van alle verklaringen en bewijsstukken een uitspraak gedaan. Deze uitspraak is reden voor de betrokken scheidsrechter om in beroep te gaan. Wij ondersteunen als bestuur deze scheidsrechter maximaal bij zijn verweer.

Ik wil nu niet in detail ingaan op deze zaak omdat hij nog onderhanden is, maar ik werd persoonlijk geraakt. Ik werd teruggebracht bij mijn incident van een aantal jaren geleden. De kern waar ik toen in werd geraakt en ook in deze uitspraak in werd geraakt is “wat is er in je beleving gebeurd en hoe ver staat dat af van de juridische werkelijkheid”.

In mijn casus werd ik door een speler verbaal in zware termen bedreigd nadat ik hem de rode kaart had getoond. Toen ik na de wedstrijd in mijn kleedkamer kwam, trof ik een spoor van vernieling aan en er waren spullen ontvreemd. Voor mij was “1+1” twee, helemaal toen bleek dat er getuigen waren geweest. Toen ik aangifte deed bij de politie, bleek dat het om “een bekende” ging. Mijn incident leverde mij veel spontane bijval op vanuit heel Nederland via social media. Maar juridisch werd de speler niet bestraft door de KNVB, mijn aangifte bij de politie werd afgedaan als “niet bewezen” en ik bleef met een substantiële materiële schade zitten die niet werd gedekt. Ik heb het gebaar van de SAO Apeldoorn destijds zeer kunnen waarderen. Gelukkig kan ik het ook als een incident beschouwen, want ik heb een prachtige hobby die ik niet laat bederven door één incident. Ik heb mij juridisch in de steek gelaten gevoeld. Maar ik heb ook de warmte en steun gevoeld van mijn scheidsrechtersvereniging.

Ik wens ons in deze bijzondere C-tijd warmte toe. Mogen oudere mensen warmte ontvangen van jongeren. Mogen zorgverleners warmte ontvangen van ons allen. Laat ons allen warmte en respect geven aan de supermarktmedewerkers en allen die ervoor zorgen dat het logistiek nog allemaal rolt in Nederland. De bal gaat straks ook wel weer een keer rollen en tot die tijd succes met fit blijven en geef een beetje warmte aan diegenen die het nu echt nodig hebben.

Met sportieve groet,
René Beijen

René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn