Antwoorden ronde 23

Spelregels SAO

De spelregelvragen van ronde 23 konden van afstand gemaakt en ingestuurd worden. Hier vinden jullie de antwoorden en een toelichting.

Leuk dat jullie allemaal weer meededen! Er deden deze ronde 11 deelnemers mee. Zij haalden een gemiddelde score van 24,88 van de 30 te behalen punten. Vraag 4 en 5 werden beiden door slechts 64% van de deelnemers juist beantwoord. Op deze vragen volgt daarom nog een extra toelichting.

Vraag 1: 
Welke criteria dient een scheidsrechter in acht te nemen bij de beoordeling of er sprake is van het ontnemen van een doelpunt of een duidelijke scoringskans?

C. Afstand tussen de overtreding en het doel
E. Algemene richting van het spel
F. Plaats en aantal verdedigers

Vraag 2: 
Terwijl de bal hoog in het speelveld is op de middenlijn nadat de doelverdediger deze uit zijn handen in het veld heeft gebracht, ziet de scheidsrechter dat een speler geblesseerd is aan zijn hoofd. Hoe moet de scheidsrechter nu het spel hervatten nadat de speler verzorgd is?

D. Met een scheidsrechtersbal op de plek waar de doelverdediger de bal als laatst trapte. De doelverdediger mag hierbij als enige aanwezig zijn.

Vraag 3: 
Als een speler op het doel schiet van de tegenstander raakt de bal een medespeler die in de baan van het schot stond. Deze speler heeft zijn handen in natuurlijke houding naast zijn lichaam en maakt geen bewuste actie naar de bal. Wat moet de scheidsrechter beslissen als de bal vervolgens in het doel gaat?

B. Directe vrije schop voor de verdedigende partij.

Vraag 4: 
Na afloop van de verlenging en voordat de strafschoppenserie is begonnen, vertelt een speler de scheidsrechter dat hij geblesseerd is en niet kan deelnemen aan de strafschoppenserie. Mag hij worden vervangen door één van de wisselspelers?

C. Nee, tenzij het de doelverdediger betreft en zijn team nog niet het toegestane aantal wissels heeft gebruikt

In regel 10 (de uitslag van een wedstrijd bepalen) staat het volgende geschreven met betrekking tot de procedure voor een strafschoppenserie. Hieruit volgt dat alleen een (geblesseerde) doelverdediger gewisseld mag worden.

Voor de strafschoppenserie:

[…]

  • Met uitzondering van een wisselspeler voor een geblesseerde doelverdediger, die niet in staat is om verder te gaan, komen alleen de spelers die aan het eind van de wedstrijd op het veld stonden of er tijdelijk af waren (blessure, uitrusting in orde maken etc.), in aanmerking om de strafschoppen te nemen;

[…]

  • Een doelverdediger die niet in staat is om verder te gaan, voor of tijdens de strafschoppenserie, mag worden vervangen door een speler die werd uitgesloten om de beide teams op een gelijk aantal spelers te brengen, of door een opgegeven wisselspeler mits het team nog niet het maximumaantal wissels heeft gebruikt. De vervangen doelverdedigerneemt echter verderniet meer deel en mag geen strafschop nemen;

Vraag 5: 
Stelling 1:
Als een doelman de bal rechtstreeks gooit in het doel van de tegenstander dan wordt een doelpunt toegekend.
Stelling 2:
Als een doelman de doelschop rechtstreeks in het doel van de tegenstander trapt dan wordt een doelpunt toegekend.

B. Alleen stelling 2 is juist

Stelling 1 is onjuist. In regel 10 staat hierover: ‘Als de doelverdediger de bal rechtstreeks in het doel van de tegenpartij gooit, wordt een doelschop toegekend.’

Stelling 2 is juist. In regel 16 staat hierover: ‘Vanuit een doelschop kan rechtstreeks worden gescoord, echter alleen in het doel van de tegenpartij;…’