Column André Bakker: Wedstrijdvoorbereiding

Wedstrijdvoorbereiding

De column van de maand september is geschreven door André Bakker. De column gaat over de fysieke en mentale aspecten van een goede wedstrijdvoorbereiding. Lees snel verder!

Met de wedstrijdvoorbereiding kun je snel klaar zijn. Melden in de bestuurskamer of hetwedstrijdsecretariaat. Vervolgens het DWF invullen, omkleden, twee sprintjes trekken en beginnen aan je wedstrijd. Maar als serieuze scheidsrechter ga je uiteraard wat zorgvuldiger te werk.

De twee teams hebben recht op een fysiek fitte scheidsrechter die het spel negentig minuten kan volgen.

Het voorbereiden op een wedstrijd valt grofweg onder te verdelen in twee aspecten. Dit is aan de ene kant de fysieke voorbereiding en aan de andere kant de mentale voorbereiding. De fysieke voorbereiding begint al een week of zes voordat de eerste competitiewedstrijd begint. Dan ga je al aan je conditie en je totale fysieke gestel werken, zodat je fit aan de competitie en de eerstvolgende wedstrijd begint. Als scheidsrechter moet je twee keer vijfenveertig minuten op 15 à 20 meter kunnen blijven volgen, dus je moet over een goede conditie beschikken. Wat ook meespeelt bij de fysieke voorbereiding, is of je wel of niet gaat beginnen aan een wedstrijd. Als je een blessure hebt of ziek bent, moet je je afvragen of het wel verstandig is om aan de wedstrijd te beginnen. Als je twee dagen voor de wedstrijddag niet voluit kunt trainen, moet je niet aan de wedstrijd beginnen. De twee teams hebben immers recht op een fysiek fitte scheidsrechter die het spel negentig minuten kan volgen. Op de wedstrijddag doe je natuurlijk een gedegen warming-up. Ook als scheidsrechter moet je goed opgewarmd aan je wedstrijd beginnen om blessures, zoals spierscheuringen, te voorkomen.

Naast de fysieke voorbereiding is het verstanding om je ook mentaal goed voor te bereiden op je wedstrijd. Ook mentaal geldt dat je fit aan de wedstrijd moet beginnen. Als er thuis of op het werk lastige dingen spelen, neem je die bewust of onbewust mee naar je wedstrijd. Hoe zorg je dat dit zo min mogelijk invloed heeft op jouw functioneren in de wedstrijd? Hier is geen eenduidig antwoord op te vinden en dit zal voor iedereen anders zijn. De een luistert naar muziek, de ander zondert zich even af en zo heeft ieder daar zijn/haar eigen methode voor. Belangrijk is dat je op de wedstrijddag je focus bij de wedstrijd kunt houden en je zo min mogelijk laat afleiden door andere zaken.

Houd op een wedstrijddag je focus op de wedstrijd en laat je niet afleiden door andere zaken.

Omdat iedereen zich op een andere manier voorbereidt en er niet echt een goede of slechte manier is (behalve als je je helemaal niet voorbereidt), zal ik hier mijn eigen mentale voorbereiding beschrijven. In de week voorafgaande aan de wedstrijd kijk ik waar de teams op de ranglijst staan. Staan de teams dicht bij elkaar, speelt promotie en/of degradatie een rol of is er sprake van een streekderby, dan weet ik dat ik vanaf de eerste minuut scherp moet zijn en het spel kort moet houden.

Bovendien kijk ik even op de websites en facebookpagina’s van beide teams. De toon van een voorbeschouwing kan ook al veel zeggen over de verhoudingen op het veld of hoe het publiek zich zal gaan gedragen. Het is verstandig om hier rekening mee te houden. Verder kijk ik naar de tenuekleuren van beide teams. Lijken deze op elkaar, dan weet ik dat ik voorafgaande aan de wedstrijd moet vragen in welk tenue ieder team gaat spelen. Eventueel zal één van beide teams een ander tenue aan moeten trekken (bij standaardteams is dat altijd het uitspelende team). Tijdens de warming-up kijk ik altijd naar de omgeving van het speelveld. Zijn er plaatsen waar, als de bal over de zijlijn is, ik snel om de reservebal moet vragen? Dit kan het geval zijn als er bijvoorbeeld een sloot naast het veld ligt. Ook aan de wijze waarop beide teams aan de warming-up bezig zijn, kan ik al wat afleiden. Doen ze de warming-up fanatiek of spelen ze de bal rustig rond. Dat kan iets zeggen over de wijze waarop ze de wedstrijd zullen beginnen.

Neem nooit meer dan één of twee punten mee die je in je volgende wedstrijd wil verbeteren. 

Tenslotte nog even iets over je eigen ontwikkeling. In iedere wedstrijd zal je jezelf als scheidsrechter willen verbeteren. Dat betekent dat je nadenkt over wat je beter wilt doen dan in de vorige wedstrijd. Ook dit hoort bij de wedstrijdvoorbereiding. Neem nooit meer dan één of twee punten mee die je in je volgende wedstrijd wil verbeteren, ook al kun je wel zeven dingen bedenken. Wil je teveel dingen verbeteren in één wedstrijd, dan ben je alleen maar bezig met je verbeterpunten en is je focus teveel van de wedstrijd af. Dan kan je nooit een goede wedstrijd fluiten.

Het lijkt simpel om een wedstrijd te gaan fluiten, maar om dat echt goed te kunnen doen, moet je jezelf goed voorbereiden. Zowel in fysiek als mentaal opzicht. Heel veel succes en vooral veel plezier met je volgende wedstrijd(voorbereiding)!

André Bakker