Spelregelvragen SAO Apeldoorn ronde 17

Spelregels SAO

Donderdag 14 maart stond de zeventiende ronde van de interne spelregelcompetitie op het programma. Bekijk hier de vijf spelregelvragen en de antwoorden.

Vraag 1
Een speler die zich op de zijlijn bevindt, beledigt op grove wijze een wisselspeler van de tegenpartij die zich in de dug-out bevindt. De scheidsrechter hoort dit en onderbreekt hiervoor het spel. Hij beslist nu juist als hij:
A. De speler een waarschuwing geeft en het spel hervat met een scheidsrechtersbal.
B. De speler van het veld stuurt en het spel hervat met een directe vrije schop.
C. De speler van het veld stuurt en het spel hervat met een indirecte vrije schop.
D. De speler van het veld stuurt en het spel hervat met een scheidsrechtersbal.

Vraag 2
Een aanvaller van partij A maakt binnen het strafschopgebied van partij B hands. Een verdediger van partij B speelt de bal nu uit de toegekende vrije schop richting de zijlijn naar een medespeler. Doordat de verdediger de bal niet goed raakt, verdwijnt de bal binnen het strafschopgebied over de doellijn. De bal is daarvoor eerst buiten het strafschopgebied geweest. Wat beslist de scheidsrechter?
A. Hij laat de vrije schop overnemen.
B. Hij kent een hoekschop toe.
C. Hij kent een doelschop toe.
D. Hij kent een doelpunt of hoekschop toe.

Vraag 3
De doelverdediger wordt bij het wegwerken van de bal gehinderd door een aanvaller die de ontwijkende bewegingen van de doelverdediger volgt. De aanvaller wordt bestraft wegens:
A. Onbehoorlijk gedrag.
B. Gevaarlijk spel.
C. Het hinderen van de doelverdediger bij het vanuit de handen in het spel brengen van de bal.
D. Gevaarlijk aanvallen.

Vraag 4
De inwerpende speler staat buiten het speelveld. Zijn inworp is correct, maar hij gooit opzettelijk de bal in het gezicht van een tegenstander. Hoe wordt het spel hervat, nadat de inwerpende speler van het speelveld is gezonden door het tonen van de rode kaart?
A. Met een directe vrije schop vanaf de plaats waar de getroffen speler stond.
B. Met een directe vrije schop vanaf de plaats waar de ingeworpen bal over de zijlijn ging.
C. Met een inworp voor dezelfde partij.
D. Met een inworp voor de tegenpartij.

Vraag 5 (open vraag)
Bij het nemen van een strafschop wordt de doelverdediger in de war gebracht doordat op het moment van schieten de strafschopnemer iets roept. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?

Antwoorden:

1

2

3

4

C

B

C

A

Vraag 5
Bij het nemen van een strafschop wordt de doelverdediger in de war gebracht doordat op het moment van schieten de strafschopnemer iets roept. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?

Antwoorden:

  1. De scheidsrechter wacht de uitwerking van de strafschop af.
  2. Hij geeft de nemer een waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens onsportief gedrag.
  3. Gaat de bal in het doel dan wordt de strafschop overgenomen.
  4. Gaat de bal niet in het doel dan wordt het spel hervat met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij vanaf de plaats van de overtreding.