Spelregelvragen SAO Apeldoorn ronde 24

spray

Vanwege de situatie rondom het coronavirus gaan de clubavonden niet door. Toch kunnen de spelregelvragen gemaakt worden. Onderstaand vinden jullie de spelregelvragen van ronde 24.

Wil je meedoen? De antwoorden kan je tot en met zondag 12 april mailen naar secretaris@sao-apeldoorn.nl. Op dinsdag 14 april volgen dan de antwoorden en een bespreking van de vraag met de meeste fouten. Veel succes!

Vraag 1:
Een doelverdediger heeft de bal in bezit en wil deze naar een medespeler gooien. Echter, in plaats van die medespeler te bereiken gooit hij de bal tegen de scheidsrechter aan. Nog net voordat een tegenstander bij de bal kan komen, raapt de doelverdediger de bal weer binnen zijn strafschopgebied op. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. Affluiten en het spel laten hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij, op de plaats waar de doelverdediger de bal opraapte.
B. Affluiten en het spel laten hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij, op de plaats waar de scheidsrechter werd geraakt. 
C. Affluiten en het spel hervatten met een scheidsrechtersbal, op de plaats waar de scheidsrechter werd geraakt.
D. Doorspelen.

Vraag 2:
Een speler die van het speelveld is gezonden om zich voor een verwonding te laten behandelen, komt zonder toestemming van de scheidsrechter weer in het speelveld en ontneemt een aanvaller een duidelijke scoringskans door met een correcte sliding de bal voor diens voeten ter hoogte van de strafschopstip naast zijn eigen doel te werken. De scheidsrechter fluit. Wat zal de scheidsrechter hier beslissen?

A. Strafschop + wegzenden
B. Indirecte vrije schop + waarschuwing
C. Indirecte vrije schop + wegzenden
D. Hoekschop + waarschuwing

Vraag 3: 
Een aanvaller van partij A wil snel een vrije schop nemen. Een verdediger van partij B gaat nu expres vlak voor de bal staan. De aanvaller schiet vervolgens de bal heel hard tegen deze verdediger. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. Speler van partij A wordt rode kaart getoond, de verdediger een gele kaart. Er wordt hervat met de oorspronkelijke vrije schop, dus voor partij A.
B. Speler van partij A wordt rode kaart getoond, de verdediger een gele kaart. Er wordt hervat met directe vrije schop voor partij B op de plaats waar de speler door de bal werd geraakt.
C. Beide spelers wordt de gele kaart getoond. Er wordt hervat met de oorspronkelijke vrije schop, dus voor partij A.
D. Beide spelers worden vermaand. Er wordt hervat met de oorspronkelijke vrije schop, dus voor partij A.

Vraag 4: 
Op het middenveld komt een speler met buitensporige inzet en gestrekt been inglijden. In deze actie mist hij met het gestrekte been de tegenstander maar raakt deze wel licht met zijn andere been. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?

A. Gele kaart + directe vrije schop
B. Gele kaart + indirecte vrije schop
C. Directe vrije schop + vermaning
D. Rode kaart + directe vrije schop

Vraag 5: 
Een verdediger, staande binnen zijn eigen strafschopgebied, gooit zijn scheenbeschermer naar een buiten dit gebied maar binnen het speelveld staande tegenstander. Wat zal de spelhervatting zijn?

A. Directe vrije schop
B. Scheidsrechtersbal 
C.  Strafschop
D. Indirecte vrije schop

De antwoorden kan je tot en met zondag 12 april mailen naar secretaris@sao-apeldoorn.nl.