‘Van de Voorzitter’ (92)

ledenvergadering

In de 92e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

Op 1 december werd duidelijk dat de Tweede Kamer het verzoek van sportclubs om ’s avonds te mogen trainen niet ondersteunde. De KNVB heeft vervolgens besloten om de A-categorie vervroegd met winterstop te sturen. Het recreatieve voetbal gaat nog twee weken door alvorens daar ook de winterstop z’n intrede doet.

Wij worden als SAO Apeldoorn natuurlijk ook geconfronteerd met de coronamaatregelen. Om elkaar toch te kunnen ontmoeten hebben we op 4 december een clubmiddag georganiseerd.

Het werd een gezellige middag. De opkomst was lager dan verwacht, omdat vele scheidsrechters nog een wedstrijd hadden, een groep een weekend weg was en natuurlijk was de Sint in het land. We gaan ervan uit dat de komende zaterdagmiddagen wederom gezellig worden en dat trainingsopkomst als vanouds is. Dus zaterdag 11 december en 18 december clubmiddag van 14:00 uur tot 17:00 uur, waarbij er kan worden getraind tussen 14.00 uur en 15.00 uur. Het clubhuis is open, neem je QR-code mee en het laatste rondje is om 16:30 uur.

Op 6 december hadden wij onze bestuursvergadering. Wat daarbij opviel was dat er weinig voortgang is te melden van de diverse commissies. We hebben de vorige bestuursvergadering besloten om de spelregelcommissie en de technische commissie ineen te schuiven. Daarmee krijgen we goed bezette commissie bestaande uit Muhamed, Luuk, Remon, Jelle en Frans.

Spannend is natuurlijk wat we gaan doen met ons geplande technisch weekend 14, 15 en 16 januari 2022. We willen het graag door laten gaan als de coronamaatregelen het ons toestaan en het karakter van gezellig samenzijn niet in het geding komt. Daarom wachten we tot de persconferentie voordat we de knoop doorhakken.

De coronamaatregelen spelen ons natuurlijk ook parten bij de nieuwjaarsreceptie. We hebben als bestuur het besluit genomen om de eerst mogelijke reguliere clubavond (= donderdagavond) een speciaal tintje te geven in de vorm van een gezellig samenzijn. Dit is dus op de eerste donderdagavond dat we elkaar weer mogen ontmoeten in de Haven (volgens de coronaregels). Dat betekent géén aparte nieuwjaarsreceptie (fysiek of digitaal) in de eerste week van januari 2022.

De COVS gaat een onafhankelijke landelijke commissie ‘Integriteit en Gedrag’ instellen. Wij hebben een opzet ontvangen en daar inhoudelijk op gereageerd. Deze commissie zoekt leden die hierin zitting willen nemen. Heb jij interesse, wend je dan tot een bestuurslid voor nadere informatie.

Denk aan de oliebollenactie! Voor meer informatie verwijs ik je naar een nieuwsartikel op deze site.

Zit je niet onze appgroep dan verwijs ik jullie naar een mooi artikel van Muhamed Osman dat ik op het prikbord heb gehangen met de kop “Muhamed maakt Eerbeekse Boys trots”. Het verhaal van Muhamed die werd gevraagd om een wedstrijdje te fluiten bij de dorpsclub en in een paar jaar tijd aan de poort klopt van de absolute top van assistent-scheidsrechters. Mooi verhaal dat vele jongeren kan inspireren.

Ik bewandel zaterdag de omgekeerde weg en ga bij de dorpsclub lekker een potje recreatief voetbal O19-3 fluiten.

Ik wens jullie allemaal veel voorpret bij het voorbereiden van de feestdagen. Geniet ervan en let goed op jezelf (en op de basisregels).

Met sportieve groet,
René Beijen

René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn.