‘Van de Voorzitter’ (42)

ledenvergadering

In de 42e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

De Apeldoorn Cup
Op zaterdag 17 augustus om 13:00 uur gaf Bennie het beginsignaal van de eerste wedstrijd van de Apeldoorn Cup. Helaas kwamen de weersvoorspellingen die dag uit. De 15:00 uur-wedstrijden verliepen redelijk droog met wat miezerregen, maar de rest van de dag was gewoon kletstnat. Weer of geen weer, de eerste beslissingen vielen al die zaterdag. Gelukkig werd het weer steeds beter en de strijd om de cup steeds spannender. Na een paar jaar dezelfde winnaar, was dit jaar Columbia de winnaar van de Apeldoorn Cup 2019.

De actiefoto’s tijdens de Apeldoorn Cup werden gemaakt door Wout van Zoeren. Op zijn site wozopro.nl zijn naast voetbalfoto’s ook mooie plaatjes te zien van “scheidsrechters in actie”. We hebben met de coördinatie van Aart en de inspanningen van ons als (assistent-)scheidsrechters weer een mooie prestatie neergezet als SAO-Apeldoorn.

De spelregelwijzigingen
Hoe zit het en wat is er veranderd? De eerste wedstrijden in het betaald voetbal zitten er weer op en tijdens de beelden worden we geconfronteerd met de nieuwe spelregels. De commentatoren geven uitleg. Bas Nijhuis gaf uitleg bij Veronica Inside. Ook bij de SAO-Apeldoorn krijgen de spelregelwijzigingen aandacht.

Op onze clubavond van 29 augustus werden de spelregelwijzigingen voor onze leden toegelicht door Patrick van Bork en Jelle Besselsen. De opkomst was erg groot, hetgeen leidde tot een hele informatieve en levendige avond met veel vragen. Ik had tijdens de zomervakantie de spelregelwijzigingen al een paar keer doorgelezen, maar deze presentatie werd ondersteund met beeldmateriaal en dat werkte zeer verhelderend.

Een dag later werd op vrijdagavond dezelfde presentatie gegeven voor de genodigden van Apeldoornse e.o. voetbalclubs. In de zaal waren vele clubscheidsrechters en trainers van 1e elftallen. We hebben het 2,5 uur over de spelregelwijzigingen gehad. Het was een interactieve en informatieve avond.

Na twee keer het goede voorbeeld van Jelle en Patrick te hebben gehad, was het op zaterdagmorgen mijn beurt bij mijn dorpsclub. Het aantal spelregelwijzigingen was toch groter dan verwacht. Het riep meteen de vraag op: nu weet ik het wel, maar hoe zit het met de spelers? Dat zal de komende weken blijken. Belangrijkste is dat jij nu wel de spelregelwijzigingen kent en je beslissing moet “verkopen”.

Zowel in Apeldoorn als in Eerbeek werd ik aangesproken op het behalen van het spelregelbewijs. Veel spelers lopen vast in level 5, het laatste niveau voordat ze examen moeten doen. Ik ga mij daar de komende week eens in verdiepen, maar het blijft een goede zet om het spelregelbewijs in te voeren.

Artikel (drieluik) over scheidsrechters in NRC
Een aantal weken geleden werden wij als SAO Apeldoorn benaderd om mee te werken aan een artikel over scheidsrechters. We ontvingen de volgende vraag van een verslaggever van NRC Handelsblad. “Voor het nieuwe amateurvoetbalseizoen maak ik een serie artikelen over agressie in het amateurvoetbal. Wilt u de onderstaande vragen beantwoorden? Het is de bedoeling om met de antwoorden van de scheidsrechtersverenigingen en met de ervaringen van scheidsrechters één of meerdere artikelen te schrijven waarin we het probleem belichten. Het zou geweldig helpen als u een bijdrage zou willen leveren – uw verhalen zijn de beste manier om duidelijk te maken wat scheidsrechters allemaal voor de kiezen krijgen en om dit maatschappelijke probleem goed te belichten.”

Wij hebben als SAO-Apeldoorn gereageerd op de onderstaande wijze:
“Beste verslaggever, Onze leden zijn afgelopen seizoen niet betrokken geweest bij geweldsincidenten gericht op scheidsrechters en er zijn dan ook geen opvallende incidenten die eruit springen. Onze vereniging heeft momenteel 105 leden. Onze vereniging groeit momenteel, na enkele jaren van krimp, en we hebben de afgelopen twee jaar een mooie aanwas van jonge leden mogen begroeten. Daarvoor hebben we ook veel aandacht aan werving en cursussen besteed. Het is inderdaad een enorme klus om nieuw scheidsrechterstalent aan te trekken. Dit komt echter hoofdzakelijk niet vanwege de (overigens steeds minder aanwezige) agressie op de velden maar des temeer vanwege de beeldvorming die rondom het scheidsrechtersvak gezet wordt. Het scheidsrechtersvak komt vaak in een zwart daglicht naar voren, bijvoorbeeld bij een discutabele beslissing, en de positieve kanten worden nauwelijks benadrukt.

Positieve kanten heeft onze hobby namelijk in overvloed: je ontwikkelt je op persoonlijk vlak door snel beslissingen te nemen, door te communiceren met spelers en door iedere week een nieuwe uitdaging aan te gaan. Daarnaast moet je als scheidsrechter fit en in conditie zijn, iedere scheidsrechter loopt tussen de 7 en de 10 kilometer per wedstrijd. Als laatste blijft er niets mooiers dan het veld oplopen, wetende dat jij degene bent die ervoor zorgt dat 1,2 miljoen KNVB-leden een mooie wedstrijd voorgeschoteld kunnen krijgen. Want zonder ons, geen wedstrijd!

Daarnaast ervaren ook scheidsrechters in veruit de meeste wedstrijden plezier in het uitoefenen van hun hobby. Het lijkt ons als scheidsrechtersvereniging daarom een goed idee om meer positieve aandacht te besteden aan de vrijwilligers die er iedere week voor zorgen dat de wedstrijden doorgang vinden en dit doen met passie voor de sport. Dit zou ook enorm helpen om meer (jeugdig) talent te helpen om te beginnen als scheidsrechter. De stelling dat er een gevarentoeslag bestaat voor risicowedstrijden is overigens onjuist. De KNVB vergoedt door middel van een vaste vergoeding die voor iedereen te raadplegen is in het Handboek Arbitrage.

Wij kunnen u dus niet rechtstreeks in contact brengen met onze leden om hun ervaringen rondom agressie te bespreken, aangezien zich het afgelopen jaar onder onze leden geen incidenten hebben voorgedaan. Wel komen wij graag met u in contact om mee te werken aan een bijdrage over de positieve kanten van het scheidsrechtersvak. Daarin kan dan aan de orde komen waarom het juist wel leuk en uitdagend is om scheidsrechter te zijn. De positieve werking hiervan zou ook heel goed kunnen bijdragen aan een veiliger sportklimaat.”

De VAR
Het is gemakkelijker om dit onderwerp niet te bespreken dan er iets over aan het papier toe te vertrouwen. Er zijn vele meningen over de VAR. Aanleiding zijn de eerste wedstrijden van de Eredivisie waar veel te doen is om beslissingen van de VAR. Ik word daarover aangesproken in het dorp, op het werk en als scheidsrechters hebben we het ook over bepaalde voorvallen met de VAR. In de media worden veelal anoniem suggesties gedaan “hoe het beter moet”. Ik ga terug naar het scheidsrechterscongres Oost in januari 2019. Ik herinner mij de woorden van Björn Kuipers tijdens zijn presentatie. Björn zei: “We moeten wennen aan de VAR, maar het voetbalspel wordt eerlijker met de VAR.” We zitten blijkbaar nog in “de fase van wennen”.

Hoe vertaal ik dat naar onze wedstrijden. Feit blijft dat wij allemaal op een niveau acteren zonder VAR. Wij moeten het spel goed volgen, binnen een seconde soms een zeer bepalende beslissing nemen, omgaan met de weerstand en onze beslissing verkopen. Vertel wat je hebt waargenomen en dat leidt tot de beslissing die je zojuist hebt genomen. Dat maakt onze hobby ook zo leuk en uitdagend. Dat vraagt om mentaal en fysiek fitte scheidsrechters en daar heb jezelf invloed op. Pak deze uitdaging aan en zo zorg jij er voor dat het bij jouw wedstrijd een leuke en uitdagende ervaring wordt. Dan mag je na afloop van de wedstrijd ook met trots de complimenten ontvangen.

Ze zijn binnen, de eerste aanstellingen in de bekercompetitie. De bal gaat weer rollen! Ik gun je dat je alles objectief waarneemt en daar de juiste beslissing bij neemt. Aan de voorbereiding bij de SAO-Apeldoorn kan het niet liggen.😊

Met sportieve groet, 
René Beijen

René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn.