Bijzondere leden

Ereleden: Leden van Verdienste:
A. Versloot W. Steman
H.W. van der Pijl R.M. Plante
G.J. Meijer C.H. Bijsterbosch
R. Karman A. Visch
J.J. Drost G.C. Vink
R. Rouwenhorst M. Zijlstra
E. de Weerd J. de Groot
B. de Matter J. Visser
J.A.J.P. Grotens W. Berkhof