Bijzondere leden

Ereleden:
Henk van der Pijl
Andries Versloot

Leden van verdienste:
Cor Bijsterbosch
Johan de Groot
Reinier Plante
Wim Steman
Geurt Vink
Arie Visch
Marcel Zijlstra