Lidmaatschap

Op deze pagina vindt u de relevante informatie over het lidmaatschap van de Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn en Omstreken.

Lid worden
De Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn en Omstreken verwelkomt graag nieuwe leden. Train gerust eens vrijblijvend mee op donderdagavond. U kunt zich aanmelden als lid door secretaris Jelle Besselsen een mail te sturen via secretaris@sao-apeldoorn.nl of telefonisch contact op te nemen via 06-30846900.

Lidmaatschap
Leden van de SAO Apeldoorn kunnen deelnemen aan alle activiteiten en zijn automatisch lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters, de COVS.

Er zijn twee soorten lidmaatschappen: het jeugdlidmaatschap en het standaardlidmaatschap. Voor het bepalen of een lid jeugdlid is, wordt gekeken naar de leeftijd bij aanvang van het boekjaar. Is een lid bij aanvang van het boekjaar (1 juli) 21 jaar of ouder, dan zal het lidmaatschap per start van het boekjaar worden omgezet naar het standaardlidmaatschap.

Contributiebedragen
De contributie voor standaardleden bedraagt €72 per jaar. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributie. Jeugdleden zijn eveneens vrijgesteld van contributie. Het bestuur is volgens artikel 7 lid 2 van de Statuten bevoegd om gehele of gedeeltelijke ontheffing van de contributieverplichting te verlenen. De contributie wordt (bij voorkeur) geïnd via automatische incasso.

Opzeggen
Volgens artikel 6, derde lid, van de Statuten kan een lid het lidmaatschap schriftelijk opzeggen. Opzeggen gebeurt tegen het einde van een verenigingskwartaal met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De schriftelijke opzegging wordt verstuurd naar het adres van de secretaris, te weten Papaverhof 13, 3772 GV Barneveld.