Lidmaatschap

Op deze pagina vindt u de relevante informatie over het lidmaatschap van de Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn en Omstreken.

Lid worden
De Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn en Omstreken verwelkomt graag nieuwe leden. Train gerust eens vrijblijvend mee op donderdagavond. U kunt zich aanmelden als lid door secretaris Jelle Besselsen een mail te sturen via secretaris@sao-apeldoorn.nl of telefonisch contact op te nemen via 06-30846900.

Opzeggen
Volgens artikel 6, derde lid, van de Statuten kan een lid het lidmaatschap schriftelijk opzeggen. Opzeggen gebeurt tegen het einde van een verenigingskwartaal met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De schriftelijke opzegging wordt verstuurd naar het adres van de secretaris, te weten Papiermakersbeek 6, 3772 SV Barneveld.