Lidmaatschap

Op deze pagina vindt u de relevante informatie over het lidmaatschap van de Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn en Omstreken.

Lid worden
De Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn en Omstreken verwelkomt graag nieuwe leden. Train gerust eens vrijblijvend mee op donderdagavond. U kunt zich aanmelden als lid door secretaris Jelle Besselsen een mail te sturen via secretaris@sao-apeldoorn.nl of telefonisch contact op te nemen via 06-30846900.

Lidmaatschap
Leden van de SAO Apeldoorn kunnen deelnemen aan alle activiteiten en zijn automatisch lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters, de COVS.

Er zijn twee soorten lidmaatschappen: het jeugdlidmaatschap en het standaardlidmaatschap. Voor het bepalen of een lid jeugdlid is, wordt gekeken naar de leeftijd bij aanvang van het boekjaar. Is een lid bij aanvang van het boekjaar (1 juli) 21 jaar of ouder, dan zal het lidmaatschap per start van het boekjaar worden omgezet naar het standaardlidmaatschap.

Contributiebedragen
De contributie voor standaardleden bedraagt €72 per jaar. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributie. Jeugdleden zijn eveneens vrijgesteld van contributie. Het bestuur is volgens artikel 7 lid 2 van de Statuten bevoegd om gehele of gedeeltelijke ontheffing van de contributieverplichting te verlenen. De contributie wordt (bij voorkeur) geïnd via automatische incasso.

Opzeggen
Volgens artikel 6, derde lid, van de Statuten kan een lid het lidmaatschap schriftelijk opzeggen. Opzeggen gebeurt tegen het einde van een verenigingskwartaal met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De opzegging kan per email worden verstuurd naar secretaris@sao-apeldoorn.nl of via een bericht naar 06-30846900.

Activiteiten
Het lidmaatschap van de SAO Apeldoorn brengt je zowel als scheidsrechter als als mens erg veel! Bij onze scheidsrechtersvereniging staan sportiviteit en gezelligheid voorop. Hieronder vind je een paar foto´s van (recente) activiteiten:

Elke donderdag om 19:30 uur trainen we met elkaar op ons trainingsveld!

Na de training bespreken we interessante wedstrijdsituaties met elkaar of doen we een spelregelquiz.

In de zomerstop fluiten en vlaggen we op de Apeldoorn Cup!

In de winter gaan we op trainingskamp, ook wel het ‘Technisch Weekend’ genoemd!

Op het Technisch Weekend hebben we (naast veel gezelligheid!) ook een of meer interessante gastsprekers.

Verder doen we als SAO mee aan voetbaltoernooien met andere scheidsrechtersverenigingen!

Vanwege ons aanstaande 100-jarige jubileum organiseerden we een sponsorloop bij ons clubhuis De Haven.

En we organiseren elke zomer zelf ons eigen supergezellige ‘Familietoernooi’!

En we organiseren ontspannende activiteiten in ons eigen clubhuis De Haven, zoals bingo- en pokeravonden!