Commissies

Voor al haar taken en activiteiten kent de SAO de volgende commissies (in alfabetische volgorde):

Clubhuiscommissie
Reinier Plante
Arie Visch

Kascontrole
Frans Haket
Aart Bronkhorst
Richard Zijlstra

Ontspanningscommissie
Evert Horst
Richard Bakker
Jos Kruijssen
Marcel Zijlstra

PR-Commissie
René Beijen
Jos Kruijssen

Spelregelcommissie
Jelle Besselsen
Frans Haket

Technisch weekend
Frans Haket
Marthijn Witteveen

Technische Commissie
Luuk Timmer
Remon Tulen

Trainer
Meine de Boer
André Kleverwal

Website & Sociale media
Martijn Kieft
Luuk Timmer
Remon Tulen