Commissies

Voor al haar taken en activiteiten kent de SAO de volgende commissies (in alfabetische volgorde):

Clubhuiscommissie
Reinier Plante
Arie Visch

Kascontrole
Sibo van der Laan
André Kleverwal
Frans Haket

Ontspanningscommissie
Evert Horst
Richard Bakker
Jos Kruijssen
Marcel Zijlstra

PR-Commissie
René Beijen
Jos Kruijssen

Spelregelcommissie
Jelle Besselsen
Patrick van Bork
Frans Haket

Technisch weekend
André Bakker

Frans Haket
Marthijn Witteveen

Technische Commissie
André Bakker
Patrick van Bork
Luuk Timmer
Remon Tulen

Trainer
Gijs van Mun

Website & Sociale media
Martijn Kieft
Luuk Timmer
Remon Tulen