Commissies

Voor al haar taken en activiteiten kent de SAO de volgende commissies (in alfabetische volgorde):

Clubhuiscommissie
Andre Kleverwal
Reinier Plante
Arie Visch

Kascontrole
Voorzitter: Richard Zijlstra
1e lid: Sibo van der Laan
2e lid: Marthijn Witteveen
1e reserve: Richard Bakker

Ontspanningscommissie (e-mail: ontspanningscommissie@sao-apeldoorn.nl)
Evert Horst
Richard Bakker
Jos Kruijssen
Marcel Zijlstra

PR-Commissie
René Beijen
Jos Kruijssen

Technisch Weekend
Rick van Bussel
Frans Haket
Nicholas Henon
Marthijn Witteveen

Technische Commissie
Luuk Timmer
Jelle Besselsen
Remon Tulen
Frans Haket
Muhamed Osman

Trainer
André Kleverwal

Website & Sociale media (e-mail: webredactie@sao-apeldoorn.nl)
Martijn Kieft
Luuk Timmer