“Van de Voorzitter” (62)

Van de Voorzitter

In de 62e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter. 

Daar waar ik de vorige keer een paar succesjes benoemde moet ik er nu helaas op eentje terugkomen. Dat is nogal pijnlijk. Daar waar ik de vorige keer meldde dat we de juiste SBI-code hadden verkregen om een subsidie van € 4.000,- te kunnen aanvragen, blijkt echter dat we als SAO-Apeldoorn niet volledig aan de subsidieregels kunnen voldoen. We hebben wel omzetverlies, maar de doorlopende vaste lasten blijken net een tikkeltje te laag om voor deze eenmalige subsidie in aanmerking te komen. Het zit hem op de laatste 25% (zo’n € 800,- te weinig aan vaste lasten). Dat is echt erg zuur en we zullen al het omzetverlies en de doorlopende lasten binnen de vereniging moeten oplossen. Ik heb wel even in mijzelf gefoeterd.  

Ging het in het hierboven nog om enkele honderden euro’s waardoor we een eenmalige subsidie mislopen, in dit voorbeeld gaat het om eenhonderste. De eindranglijst van de interne spelregelcompetitie is bekend gemaakt. Ik heb over 21 spelrondes eenhonderste punt minder dan degene net boven mij in de eindstand. Stel je nou eens voor dat net tussen ons de streep zou liggen tussen wel of geen finaleplaats. Gelukkig lig de streep net onder mij en het gat naar beneden is zeventiende.

Over spelregels gesproken. Met enige regelmaat worden er in deze corona-tijd beeldvragen op onze site gezet. Daar bereik vaak de uitersten in de scores. In serie 11 had ik alles goed en in serie 12 alles fout. Mijn eigen analyse is dat ik heel lang heb gevoetbald en pas nadat het voetballen fysiek onmogelijk was, ben gaan fluiten. Daar waar ik met mijn voetbalervaring denk “hij kan echt de bal niet meer spelen”, “kom op hé er is nauwelijks contact”, “dit is echt geen overtreding, het is een veel te onnatuurlijke beweging”, “joh je neemt toch zelf het risico met deze actie”, blijkt er in de spelregeluitleg toch een andere uitleg aan te worden gegeven. Door hierover met elkaar in gesprek te gaan word ik beter als scheidsrechter. Maar door met elkaar de situatie te beargumenteren weet ik ook dat ik in staat ben om in de wedstrijd mijn eigen waarneming te verkopen. Als ik dan het spel ook nog op een lekkere korte afstand hebt gevolgd dan komt het wel goed!

Komt het goed met het bestrijden van COVID-19? Die vraag kunnen we achteraf makkelijk beantwoorden. Als SAO Apeldoorn volgen we keurig de geldende richtlijnen en willen we voorbeeldgedrag laten zien. Ik vind dat we dat erg goed doen met z’n allen op de training.

Op 1 juli mag onze sportkantine open en vanaf dat moment mag er ook weer gebruik maakt worden van onze sanitaire faciliteiten in de kleedkamers. We hebben een protocol opgesteld mbt gebruik kleedkamers en douches. We hebben ook een protocol opgesteld mbt gebruik kantine en terras. Het barpersoneel is op 25 juni bij elkaar gekomen om het protocol door te nemen. Op deze manier kunnen we volgens de geldende richtlijnen handelen en onze oude vertrouwde clubavond (met kleine aanpassingen)  weer nieuw leven in blazen. Ik hoop jullie allemaal weer snel te ontmoeten in onze haven.

En terwijl ik dat schrijf weet ik dat ik de eerste 3 clubavonden afwezig ben vanwege vakantie. Vanwege COVID-19 heb ik mijn plannen aangepast.  Na veertien weken thuiswerken is het goed om een andere omgeving op te zoeken. Voor mij zijn dat de bergen. Ver weg van de drukte, heerlijk in de natuur en corona-proof. Ik wens jullie ook allemaal een hele fijne vakantie. Misschien heb jij je plannen ook moeten wijzigen, maar ga genieten! 

Tot zover het reilen en zeilen binnen onze vereniging. Bestuurlijk gezien hebben we als scheidsrechtersverenigingen van de stedendriehoek ervoor gekozen om onze periodieke afspraak “over de vakantie heen” te verplaatsen.

De ALV van de Sportraad Apeldoorn werd op 23 juni in digitale vorm gehouden. Op de agenda stonden naast de standaard-agendapunten (opening, notulen, mededelingen, ingekomen stukken, bestuurssamenstelling, rondvraag en sluiting) ook 4 vermeldenswaardige agendapunten, te weten;

  • Aanvraag buitengewoon lidmaatschap
  • (uitgebreid) jaarverslag
  • Presentatie sport- en beweegakkoord
  • VSA 2.0

Ik heb in deze coronatijd een aantal keer advies gevraagd bij de sportraad. De sportraad heeft als missie “Sport en bewegen verenigt Apeldoorn, Sportraad Apeldoorn verenigt verenigingen”  Daarbij zijn passendheid, robuustheid en aanpassingsvermogen (agility) belangrijke aandacht thema’s voor Sportraad Apeldoorn voor de toekomstbestendigheid van haar leden.  De behandeling van de agendapunten “aanvraag van buitengewoon lidmaatschap en de behandeling van het jaarverslag” was kort maar krachtig.

In de presentatie VSA 2.0 geeft de sportraad middels een presentatie inzicht in de stappen die zij in de nabije toekomst wil zetten naar het vernieuwde einddoel.

De presentatie sport en beweegakkoord Apeldoorn gaat in op de vertaling van het nationale beleid naar het lokale beleid binnen Apeldoorn. Dit gaat over méér mensen over de gehele breedte laten sporten. Er zijn 6 deelakkoorden geformuleerd waar in werkgroepen mee aan de slag wordt gegaan.

Het was een bijzondere vergadering met meer dan 25 digitale deelnemers, zeer goed georganiseerd door de VSA, waardoor het een effectieve en nuttige vergadering werd.

Het mooiste nieuws kwam op woensdag 24 juni. Onze premier maakte de nieuwe versoepelingen bekend. Voetballen kan en mag weer vanaf 1 juli. En geloof het of niet, net terwijl wij tijdens de training aan het dollen waren over wie en wanneer de eerste oefenwedstrijd kreeg, bleek dat er al een aanvraag binnen was voor een oefenpotje op 2 juli. Zo snel kan het dus gaan. Het is fijn dat de bal weer kan gaan rollen.

Ik wens jullie een mooie (sport)zomer en blijf fysiek & mentaal gezond!

Met sportieve groet, 

René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn.