Contactinformatie

Clubhuis SAO Apeldoorn ‘De Haven’
Boerhaavestraat 26, 7316 JC Apeldoorn
Telefoonnummer: 055-5223370 (uitsluitend op donderdag tussen 19.00 uur en 22.00 uur)

Voor vragen over de SAO kunt u contact opnemen met secretaris Jelle Besselsen via telefoonnummer 06-30846900 of via e-mailadres secretaris@sao-apeldoorn.nl


Kopij voor de digitale nieuwsbrief (die elke twee maanden wordt verstuurd) kunt u opsturen naar webredactie@sao-apeldoorn.nl. Ook andere vragen over de website of de nieuwsbrief kunt u aan dit adres richten.