Laatste donderdag van de maand: Rad van Fortuin

Vanaf januari wordt de welbekende Lotto eens per maand – elke laatste donderdag – vervangen door het Rad van Fortuin. De opbrengst van het Rad van Fortuin komt ten gunste van het 100-jarig jubileum van de SAO. 

Spreekstalmeester Gerard Jansen blijft wekelijks de Lotto organiseren, maar vanaf januari zal elke laatste donderdag in het teken staan van het Rad van Fortuin. De opbrengst van het Rad van Fortuin zal door de jubileumcommissie worden gebruikt voor de viering van het 100-jarig jubileum van de vereniging.

Het volgende Rad van Fortuin vindt plaats op donderdag 23 februari.