‘Van de Voorzitter’ (135)

ledenvergadering

In de 135e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

Interne spelregelfinale 13 juni
Eén van de kwaliteiten van een goede scheidsrechter is een goede kennis van de spelregels. Met deze kennis op zak neem je gemakkelijker jouw beslissingen en kun je indien nodig jouw beslissing zelfverzekerd toelichten. De oude spelregelfinales hadden hun charme, maar met de intrede van nieuwe technologie is het naar mijn mening nog aantrekkelijker geworden. Nog even de nostalgie. Een commissie aan de andere kant van de tafel stelde vragen. De finalisten hadden houten bordjes ter beschikking om het juiste antwoord aan te geven. Op commando werden de bordjes omhoog gehouden en zagen we de antwoorden van de finalisten.

Bij de SAO Apeldoorn gaat de spelregelfinale met een Kahoot-quiz. De finalisten spelen om de prijzen en alle toeschouwers kunnen eveneens deelnemen voor de bekende “spek en bonen”. Naast de spelregelkennis komen daar nu ook elementen bij als snelheid van het antwoord, misleidende afbeeldingen bij de vragen, meerkeuzevragen en na elke vraag een tussenstand die zorgt voor de nodige rivaliteit.

Luuk Timmer had veertig spelregelvragen gemaakt en voorzien van beelden van onder andere onze actieve scheidsrechters. Makkelijke vragen werden afgewisseld met pittige meerkeuze vragen en na de eerste tien vragen tekende zich een duidelijke top 5 af. In die top 5 stonden niet alleen finalisten maar ook de deelnemers van de “spek en bonen-competitie”. Voor mij een prachtig teken dat het wel goed zit met de spelregelkennis binnen onze vereniging. Naarmate het eind in zicht kwam ontstond er een superspannende strijd tussen de finalisten Rick van Bussel en Jelle Besselsen, die uiteindelijk werd beslist in het voordeel van Rick. Rick, van harte gefeliciteerd met de John Zijlstra Trofee en natuurlijk onze dank aan Luuk die ons deze  uitdagende vragen (voorzien van mooie beelden) voorschotelde.

Pilot dinsdagavondtraining
Nu het langer licht is kunnen we zonder verlichting trainen. De pilot om op dinsdagavond te trainen vind ik een prachtig initiatief. Velen van ons hebben op de dinsdag toch al een trainingsprogramma gepland en nu is er de mogelijkheid om samen te trainen met andere SAO’ers. Dit initiatief wordt gewaardeerd getuige de goede opkomst op de dinsdagavond, die niet ten koste gaat van de trainingsopkomst op de reguliere donderdagavond.

Bestuursvergadering 17 juni
Naast de standaardagendapunten waren er vier opvallende agendapunten:

 • Verhuur van onze Haven aan de gemeente
 • Missie en visie COVS
 • Prijsverhoging
 • Klussendag en grote schoonmaakdag

Verhuur van onze Haven aan de gemeente
We hebben, nadat we mondeling met elkaar een aantal zaken hadden afgestemd tussen bestuur en gemeente, een concept huurcontract ontvangen. Dit concept huurcontract hebben we in het bestuur besproken en inmiddels een reactie aan de gemeente gegeven. Hoofdlijnen van de reactie aanscherpen, afspraak over huurprijs en “de dag van het gebruik” en daarnaast nog de gebruikelijke “puntjes op de i”.

Missie en visie COVS
We hebben de onderstaande missie en visie ontvangen van het interim bestuur met daarbij de vraag om dat te delen met onze leden. Wij als bestuur staan achter deze missie en visie: 

De COVS wil dé plek zijn voor scheidsrechters in het amateurvoetbal, nu en in de toekomst. We behartigen de belangen van de scheidsrechters en dragen zorg voor hun ontwikkeling en welbevinden.

Dat doen we landelijk:

 • met sterke regionale scheidsrechtersverenigingen die de actieve scheidsrechters veel te bieden hebben (o.a. op het gebied van trainingen, spelregels, begeleiding);
 • door een sterke partner van de KNVB en andere organisaties in het amateurvoetbal te zijn;
 • via het organiseren of faciliteren van activiteiten die scheidsrechters helpen hun kennis en kunde te vergroten;
 • door ons te richten op de actieve leden: we zijn er voor de actieve scheidsrechters, rapporteurs, begeleiders etc.*;
 • door samen sterk te staan – samenwerking (intern en extern) is de basis voor succes;
 • met een sterk verhaal en zichtbaarheid – sterke interne en externe communicatie is daarbij belangrijk;
 • door onze vrijwilligers te zien en waarderen; met een landelijk bestuur dat op bestuurlijk niveau opereert.

Dat doen we regionaal (bij de scheidsrechtersverenigingen / COVS Groepen) door:

 • de plaats voor ontmoeting te zijn;
 • sociale activiteiten te ondernemen;
 • onze scheidsrechters te kennen;
 • basisactiviteiten aan te bieden.

* uiteraard is er ook plaats voor niet meer actieve leden bij de COVS. De landelijke organisatie richt zich minder op deze leden, maar bij de scheidsrechtersverenigingen zijn er volop (sociale) activiteiten ook voor deze groep (ex-) scheidsrechters

Prijsverhoging van consumpties en versnaperingen
De inkoopprijzen stijgen en wij zijn genoodzaakt om dit in de verkoopprijs door te berekenen. Het bestuur heeft een prijsverhoging vastgesteld van €0,25 per verkocht artikel per 21 juni 2024. Naast de bekendmaking in deze column hebben wij dit ook mondeling medegedeeld aan de aanwezigen op onze clubavond van 20 juni.

Klussendag en grote schoonmaakdag
Wij hebben als bestuur een klussenlijst opgesteld met “zomerklussen”. Een aantal van deze klussen zoals het schilderen zijn letterlijk in het water gevallen. Op maandag 15 juli zal het een drukte worden van jewelste. Naast kleinere klussen staat overdag het schilderen van de deuren op het programma en ’s avonds is het toetje de grote schoonmaak. Wij roepen onze leden op om een bijdrage te leveren op deze dag.

Promotie – degradatie 19 juni
Voor ons als fanatieke (assistent-)scheidrechters “de” dag. Zijn al onze inspanningen beloond met een promotie?

De KNVB heeft dit jaar het initiatief opgepakt om de promovendi en degradanten in de ochtend persoonlijk op de hoogte te brengen voordat de mail met de eindstand in de middag werd verstuurd. Je snapt natuurlijk dat iedereen vanaf 9:00 uur gespannen de SAO-app in de gaten hield. Wat is het dan prachtig dat als de eerste promovendi zich melden hetgeen wordt opgevolgd met veel “likes’.

De KNVB past een strikt AVG-beleid toe, dus alleen als scheidsrechters zichzelf melden met hun eigen eindstand in de ranglijst weten wij als scheidsrechtersvereniging en als leden van de scheidsrechtersvereniging of onze collega’s “goed of slecht” nieuws hebben.

We hebben geen meldingen ontvangen van degradatie. We hebben wel 13 mededelingen gehad van promotie. Van harte gefeliciteerd, Rick, Boban, Kevin, Luca, Delphin, Matthias, Gerke, Wessel, Thijs, Joran, Justin, Peter en Laurentius!!!!!

Daarnaast ook gefeliciteerd aan iedereen die zich heeft gehandhaafd in dezelfde groep, want door de versterkte degradatie in het voetbal, assisteer of fluit jij in een kwalitatief betere klasse.

Ik schrijf deze column op de laatste dag voor mijn vakantie, waarbij er nog een aantal activiteiten voor de deur staan, zoals:

 • Familietoernooi 22 juni, de lijnen staan al op het veld
 • BBQ op 28 juni; het aantal aanmeldingen is de dertig al gepasseerd
 • Deelname op 29 juni aan het IJssel- en Berkeltoernooi

Mijn eigen mailtje met de eindrangschikking was als volgt; “Als scheidsrechter heb je in totaal 64,91 punten behaald. Je bent daarmee in groep ZOSF op positie 10 geëindigd. Komend seizoen zul je actief zijn in groep ZOSF”. Ik ben blij met mailtje. Een prachtige plek en daarbij mag ik  volgende jaar in dezelfde scheidsrechtersgroep een kwalitatief betere voetbalklasse fluiten. De laatste training voor de vakantie zit erop.

Ik wens iedereen een hele fijne vakantie en een goede opbouw naar het nieuwe seizoen.

Met sportieve groet,
René Beijen

René Beijen