‘Van de Voorzitter’ (25)

ledenvergadering

In de 25e ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

De reguliere competitie zit erop. We zijn aanbeland in de periode van nacompetities en toernooien. De tijd van afbouwen en reflectie breekt aan.

Als ik kijk naar het bestuurlijk jaar van de SAO dan kan ik terugkijken op een succesvol jaar. In mijn column vertel ik vaak over de bestuurlijke zaken van het moment. Terugkijkend op het afgelopen jaar zie ik een bestuurlijk stabiel jaar. De reguliere zaken lopen. Ik vind dat we goed inspelen op incidenten die voorbij komen en we ontplooien nieuwe initiatieven. Het lijkt allemaal zo simpel dat de reguliere zaken goed lopen. En ja, het kan ook zo simpel zijn als iedereen zijn steentje wil bijdragen. Maar daar past wel een woord van dank aan jou, als lid van de SAO en als vrijwilliger van de SAO. Zonder jouw inzet was het allemaal niet zo simpel. Zonder jouw welwillende houding zou het een stuk lastiger zijn geweest. We hebben onze vrijwilligers bedankt tijdens onze jaarlijkse vrijwilligersavond onder het genot van een hapje en een drankje. De liefhebbers konden elkaar nog even uitdagen tijdens een potje jeu-de-boules. Het bestuur had op deze avond bardienst.

Het was een relatief incidentvrij seizoen, maar elk incident is er één teveel. Ik vind dat we als bestuur en ook als collega’s goed voor elkaar hebben gezorgd. De kudde van het zeldzame ras is dit jaar naar elkaar toegegroeid. Waar ik ontzettend blij mee ben zijn de nieuwe initiatieven die we ontplooien. Van avonden met beeldfragmenten tot bijdrage aan arbitrage 055. Van het organiseren van scheidsrechtersopleidingen tot aandacht voor scheidsrechterscoördinatoren. Ik kijk ook terug op een zeer geslaagde operationele samenwerking tussen de besturen van de  DSVenO, SZO en SAO. Als ik dit zo schrijf dan voel ik mij trots, heel trots op de SAO en dat ik als bestuurslid jullie mag vertegenwoordigen. Dank jullie wel!

Tijdens de laatste bestuursvergadering van dit seizoen, op 4 juni, zijn hoofdzakelijk reguliere zaken besproken. Er is een lid die mogelijk de beoogd opvolger wordt van onze huidige penningmeester. We zullen op korte termijn een “sollicitatiegesprek” aangaan. Het penningmeesterschap is een functie binnen het dagelijks bestuur met grote verantwoordelijkheid. Verder hebben wij, hoe bizar dit eigenlijk ook mogen klinken, voor elkaar gekregen dat wij als scheidsrechtersvereniging door de KNVB worden geïnformeerd over molestaties. Dit geeft als SAO en voorzitters van de Stedendriehoek een instrument in handen om te kunnen sturen. Gelukkig heeft er zich in de afgelopen periode in onze regio geen exces voorgedaan.

De laatste Stedendriehoek-vergadering tussen DSVenO, SZO en SAO stond in het teken van kennisuitwisseling. De SAO vertelde over laatste organisatie van cursussen, DSVenO is vergevorderd met een privacy-statement, SZO refereerde aan de gemaakte afspraken met KNVB Oost en het hieraan vervolg geven met Lennart Fledderus.  We hebben gesproken over een gezamenlijke aanpak van de “Week van de Scheidsrechter”. We presenteren ons gezamenlijk als Stedendriehoek in de regionale pers. Het plan is dat elke scheidsrechtersvereniging één avond organiseert in de Week van de Scheidsrechter. Iedereen die arbitrage een warm hart toedraagt mag op elke avond aanwezig zijn. Bij de SAO zal een bekende scheidsrechter spreken.

COVS
Tijdens de buitengewone ALV van de VCN (Verenigingsbestuur COVS Nederland) op 16 mei hebben een aantal bestuurbenoemingen plaatsgevonden. Jelle was namens de SAO aanwezig. De COVS timmert namens ons aan de weg. Zo is de COVS een “rondje langs de velden” gestart. Op deze avonden is de VCN in gesprek met de voorzitters van districten over scheidsrechterszaken. In dit rondje stonden de thema’s samenwerking en communicatie centraal. In het gesprek van de VCN met de KNVB staan onder andere de volgende onderwerpen op de agenda: regionale opleidingscentra arbitrage, Week van de Scheidsrechter, voortgang vernieuwing rapportage en beoordeling, minder contact tussen scheidsrechter en bestuursleden voor en na de wedstrijd door het gebruik van het Mobiele Digitale Wedstrijdformulier (MDWF), afstemming KNVB-kalender en COVS-kalender met name voor activiteiten in de zomer- en winterstop. In de bestuurscommunicatie VCN van mei wordt onze eigen Gertie Schol bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de spelregels binnen de COVS. Gertie stopt als lid van de landelijke commissie spelregels.

De laatste activiteiten zo aan het einde van dit seizoen;

  • Interne spelregelfinale: 14 juni
  • Familietoernooi: 23 juni
  • BBQ: 29 juni

Mijn eigen reflectie
Daar ben ik deze column mee begonnen. Het is de 25ste “Van de Voorzitter” waarin ik mijn belevenissen als voorzitter, bestuurder in scheidsrechtersland en als scheidsrechter voor het voetlicht breng. De column heeft een informerend karakter met een stukje reflectie en humor. Ik ben bijna 2 jaar geleden met deze column en heb er nu 25 op zitten. Soms gaat het me gemakkelijk af om een column te schrijven, maar soms moet ik me er ook echt toe zetten. Maar als ik nu terugkijk op deze column dan denk ik, we doen het goed. Goed als SAO, goed als Stedendriehoek en ook de VCN maakt stappen. Kunnen er zaken beter, zekers! Als je daar meer over wilt weten schiet mij maar aan op onze clubavond na de training.

Mijn eigen reflectie over het afgelopen seizoen als scheidsrechter is dat ik een constant seizoen heb gedraaid. Ik ben het hele seizoen wedstrijdfit geweest en heb geen blessures opgelopen. Ik sta wederom in de subtop van de ranglijst, hetgeen mijn prestatie bevestigd. Aan het einde van het seizoen heb ik mijn beste leermoment gehad uit dit seizoen. Dit was bij de wedstrijd Loenermark – Be Quick Zutphen. Een zeer gemakkelijke 1e helft en een zeer lastige 2e helft. Wat ging er mis, waar heb ik wat te leren? Ik heb feedback gekregen van een SAO-lid die de wedstrijd heeft gezien, van twee clubscheidsrechters uit Eerbeek en (nadat ik zelf om had gevraagd) van bestuursleden van Loenermark. Het was ten slotte niet de eerste keer dat ik hier een wedstrijd leidde.  Een ander mooi leermoment was de wedstrijd Activia – Haarle. Een wedstrijd waar veel op het spel stond en ik veel moest fluiten tegen een van beide partijen. Feedback van Jelle en Luuk was zeer waardevol. Enerzijds omdat zij aangaven dat ik goed gefloten had terwijl mijn gevoel iets anders zei en anderzijds kreeg ik tips hoe ik dit de volgende keer dit beter kan managen.

Ik nodig jullie van harte uit op voor onze eigen spelregelfinale op 14 juni. Onze spelregelkampioen van de afgelopen jaren, Rein van Werven, heeft de wisselbokaal mee naar huis mogen nemen. Dit was voor hem ook het teken om niet meer uitgenodigd te willen worden voor de interne spelregelfinale. Rein, je was en bent een ware kampioen! Je keuze om niet meer mee te doen, maakt de spelregelfinale spannender dan ooit. Tot 14 juni.

Straks nog even een promotie-degradatiepot fluiten, donderdag proberen mijn 4e plaats in de spelregelfinale te verbeteren en zaterdag mijn afsluitende toernooi van het seizoen.

Veel plezier langs het veld bij de laatste potjes!

Met sportieve groet,

René Beijen

René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn.