‘Van de Voorzitter’ (43)

ledenvergadering

In de 43e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

Bestuursvergadering
Naast de reguliere onderwerpen hebben we gesproken over de voortgang binnen de commissies, de zaken van de penningmeester (zoals innen contributies), het vergaderschema 2019-2020, de nieuwjaarsreceptie, plan sponsoring van Jos Kruijssen, beveiliging clubhuis, TW2020, voetbaltenues en nog wat kleinere zaken. Het was de eerste bestuursvergadering na de zomervakantie en dan komt er veel voorbij. Ook wordt er teruggekeken op activiteiten in de zomervakantie, zoals de vrijwilligersavond en de Apeldoorn Cup. De ALV en de Nieuwjaarsreceptie zijn gepland. We hebben de organisatie van het TW2020 nog niet rond, hebben opties besproken en zullen snel daadkrachtig moeten optreden om TW2020 mogelijk te maken, te beginnen met het verkrijgen van een voltallig organisatieteam.

Jos Kruijssen heeft met enkele bestuursleden een plan over het verkrijgen van sponsorgelden doorgesproken. Dit plan is in het bestuur verder toegelicht. Op hoofdlijnen komt het neer op een sponsorplan met daarin de structuur van een hoofdsponsor, sponsoren en een club van vrienden SAO. Kortom een vergadering met vele onderwerpen en de start van een nieuw seizoen. 

Stedendriehoekoverleg
Drie keer per jaar komen wij als scheidsrechtersverenigingen Deventer, Zutphen en Apeldoorn bij elkaar. In september waren wij als SAO Apeldoorn de gastheer. Naast de vaste agendapunten (opening, vaststellen agenda, notulen, rondvraag, sluiting) stonden op de agenda:  Week van de Scheidsrechter, voorzittersoverleg 28 oktober, gezamenlijke activiteiten, cursussen, themabijeenkomsten, contacten scheidsrechtersbegeleider – scheidsrechter, evaluatie samenwerking SAO-DSV-SZO.

Om maar met het laatste onderwerp te beginnen. Wij vinden onze samenwerking van toegevoegde waarde voor onze verenigingen. Drie weten er meer dan één. Drie kunnen meer dan één en we kunnen elkaar helpen. Uitwisseling van informatie en gebruik kunnen maken van elkaars faciliteiten maakt ons individueel sterker.

Voorzittersoverleg Oost
Op maandag 28 oktober 2019 is er een voorzittersoverleg Oost. Elk jaar komen de voorzitter van het district Oost bij elkaar om zaken met elkaar af te stemmen. Eén van de onderwerpen die wordt besproken, is een vertegenwoordiger van Oost in het VCN. Frank Sanders was onze vertegenwoordiger van Oost en hij heeft aangegeven te stoppen met deze rol. Frank, bedankt voor je inzet voor ons, scheidsrechtersverenigingen in Oost!

We zijn blij dat we in de persoon van Rijk Middelman (secretaris Arnhem) een kandidaat hebben die zich bereid heeft  verklaard om de vertegenwoordiging van Oost in het VCN op zich te nemen.

ALV 22 oktober
Het bestuur heeft de datum van de ALV vastgesteld op 22 oktober. Als bestuur leggen wij verantwoording af over het afgelopen jaar. Er zijn twee bestuursleden volgens het rooster aftredend en herkiesbaar: de voorzitter en algemeen bestuurslid (René en Luuk).

WSV en Albatross 100 jaar
De Apeldoornse voetbalcubs WSV en Albatross vieren beiden op 1 oktober 2019 hun 100-jarig bestaan. Beide verenigingen hebben een feestweek opgezet. Namens de scheidsrechtersvereniging feliciteer ik alvast beide clubs met hun 100-jarig jubileum.

Week van de Scheidsrechter
Op woensdag 9 oktober 2019 organiseren we met de verenigingen uit de Stedendriehoek een lezing door een betaald voetbalscheidsrechter. Plaats van handeling is Deventer. Het programma gaat er als volgt uitzien:

  • Vanaf 18:30 uur: Inloop
  • 19:00 – 20:00 uur: trainen en douchen
  • 19:45 – 20:15 uur: inloop en kort programma (voor diegenen die niet trainen)
  • 20:15 uur: lezing scheidsrechter uit betaald voetbal

De lezing wordt vanuit de COVS ter beschikking gesteld. Tevens wordt voor iedere aanwezige door de COVS een attentie ter beschikking gesteld.

Uit het bovenstaande blijkt maar weer dat het seizoen is begonnen en de agenda vol activiteiten staat. Je zou bijna vergeten waarvoor we het allemaal doen: “de potjes”.

De eerste bekerronde van drie wedstrijden zit erop en de eerste competitiewedstrijd is gespeeld. We hebben al weer ervaringen uitgewisseld over deze wedstrijden via de groepsapp en in de derde helft op onze clubavond.

De spelregelwijzigingen vragen nog wat gewenning op het veld. De “nieuwe” doeltrap is algemeen bekend, maar de gewijzigde procedure rondom de scheidsrechtersbal is nog niet overal bekend.

Mijn seizoen is ook gestart. Ik heb al kennis gemaakt met twee voor mij nieuwe clubs, ’t Peeske en Pax. Bij beide clubs een heel hartelijk ontvangst en na afloop een zeer prettige sfeer in de bestuurskamer. Het eerste rapport van het nieuwe seizoen is alweer binnen. Ik heb ook al op de reservelijst gestaan. Die lijst is blijkbaar hard nodig want op zondagmorgen kreeg ik een telefoontje of ik ’s middags in Beek wilde fluiten. Heerlijk toch een wedstrijdje in plaats van voor jezelf trainen.

Succes mannen de komende wedstrijden!

Met sportieve groet, 
René Beijen

René Beijen