‘Van de Voorzitter’ (47)

ledenvergadering

In de 47e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

Bestuurlijk was het een vrij rustige periode. Wij zouden een bestuursvergadering hebben op 18 november, maar door verhinderingen hebben we deze verplaatst naar 2 december.

Wij zouden met de convenantpartners van de Apeldoornse voetbalvereniging een overleg hebben op 21 november, deze is verplaatst naar een later tijdstip.

Rapportage en begeleiding
Daar waar het op bestuurlijk vlak relatief rustig is, brengen de eerste rapportages of begeleidingsrapporten veel meer leven in de brouwerij. Goede rapportages worden in dank aangenomen en minder goede rapportages kunnen rekenen op een geanimeerd gesprek tijdens de clubavond.

Binnen onze vereniging is er een scheidsrechter in groep F met twee goede rapporten. Hij was al blij met deze rapportages maar nog leuker is dat hij nu al aanstellingen krijgt in een klasse hoger. Een mooie beloning voor zijn goede optredens.

Maar ook bij onze vereniging zijn er scheidsrechters teleurgesteld over hun rapportage. Het is dan heel erg prettig dat tijdens dezelfde wedstrijd ook een lid van onze verenging als toeschouwer aanwezig is. Je kunt dan direct sparren over waarnemingen in de rapportage. Dit geeft een beter beeld over je optreden en kan leiden tot mooie tips.

Daar waar je een mindere rapportage ontvangt en je niet met iemand ruggespraak kunt houden kan een rapportage “rauw op je dak” vallen. Op een clubavond hadden twee leden (waaronder ik) zo’n rapportage mogen ontvangen. Beiden waren we van mening dat de rapporteur bij een andere wedstrijd was geweest. Als ik voor mijn eigen wedstrijd spreek, heb ik een goede wedstrijd gefloten. Natuurlijk waren er verbeterpunten. Maar als je na de wedstrijd de complimenten ontvangt van spelers en later ook in de bestuurskamer verwacht je niet dat je een rapport krijgt met “een dikke onvoldoende”. Dat doet pijn en voelt onrechtvaardig. Hadden we maar beeldmateriaal op mijn niveau, dacht ik toen. Laat ik nu een paar wedstrijden later de mazzel hebben dat de bezoekende club beeldmateriaal maakt van hun wedstrijden. Ik heb het ontvangen beeldmateriaal in onze app gezet en heb persoonlijke feedback ontvangen. De beelden en de feedback heb ik aan mijn coach gegeven en daar gaan we samen mee aan de slag bij de wedstrijd op 1 december.

Ik heb dit jaar (ongevraagd) een nieuwe scheidsrechtersbegeleider/coach gekregen. We hebben al regelmatig telefonisch en via de mail contact gehad. Binnenkort ontmoeten we elkaar in levende lijve. Dat contact verloopt prima en ik kijk uit naar onze ontmoeting, dat was bij mijn oude SB-er overigens net zo. Helaas zijn er ook bij onze vereniging scheidsrechters die helemaal niet uitkijken naar een ontmoeting met hun scheidsrechtersbegeleider. Dat wordt extra pijnlijk als je je hobby bedrijft op een niveau waar je geen rapportages ontvangt. Tegen hen zou ik willen zeggen: blijf genieten van je hobby, ga in gesprek en vraag zoveel mogelijk coachrapporten aan.

Op en rond de velden
Het afgelopen weekend was er een beker-/inhaalronde. Mijn dorpsclub kon nog wel een clubscheidsrechter gebruiken en ik mocht de wedstrijd leiden tussen Eerbeekse Boys O17-3G tegen Beekbergen O17-2G. Wat is het toch heerlijk om jongens en meiden gezamenlijk te zien voetballen met zoveel plezier en daar waar het spelletje nog zo puur is. Ik had twee assistenten, voetbalvaders die zelf hadden gevoetbald, die meeliepen en alle situaties goed beoordeelden. Ik had twee coaches die rustig en positief hun spelers coachten. Wat een heerlijk middag waar ik met de andere clubscheidsrechters nog een gezellige derde helft had. Je zou zo de overstap maken naar clubscheidsrechter, maar mijn ambitie zit mij nog een beetje te veel in de weg. 😊

Veel plezier bij de komende wedstrijden!

Met sportieve groet,
René Beijen

René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn.