‘Van de Voorzitter’ (51)

ledenvergadering

In de 51e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

Bestuurszaken
Op 9 januari was er een bijeenkomst van de convenantpartners van de Apeldoornse voetbalverenigingen. Wij voelen ons als scheidsrechtersvereniging betrokken bij het Apeldoornse voetbal en zijn ook convenantpartner geworden. Wij waren natuurlijk vertegenwoordigd bij deze bijeenkomst met een bestuurslid. Tijdens de avond werd veel informatie uitgewisseld, maar het belangrijkste wapenfeit was het vormen en bekrachtigen van een 3-hoofdig bestuur. Met instemming van de aanwezige convenantpartners is het bestuur aangesteld. Dit betekent dat er een start worden gemaakt beleid en commissies.

Gastspreker Rob Dieperink
Op 23 januari hadden wij Rob Dieperink als gastspreker. Naast het feit dat vele leden de weg naar “De Haven” hadden gevonden, mochten we ook een 15-tal clubscheidsrechters begroeten. Voorafgaand aan de lezing hadden we een verkorte training. Onze trainer had een korte en explosieve training bedacht met tussentijds weinig hersteltijd, zeer realistisch bij een wedstrijd met op- en neergaand spelbeeld.

Rob Dieperink is een ervaren scheidsrechter en VAR uit het betaalde voetbal. Rob ondersteunde zijn presentatie met praktijkbeelden van hemzelf als scheidsrechter en als VAR. Het was een zeer boeiende avond. Wat mij met name is bijgebleven, is de wijze waarop Rob de rust bewaart, zijn zelfreflectie en tip die hij ons gaf: “Ga niet iemand imiteren, blijf jezelf en fluit zoals je bent, spelers hebben het trucje zo door”. Dat kwam ook terug tijdens de interactie. Voetbal is niet zwart-wit, dat zou saai zijn en dan praten we er de volgende dag niet meer over. Er moet ruimte zijn voor interpretatie, er is niet één waarheid, maar leg wel uit wat jij hebt gezien en dat heeft geleid tot deze beslissing. Bedankt Rob!

In memoriam: Johan de Groot
Voordat ik Rob het woord gaf, heb ik als voorzitter stilgestaan bij het overlijden van ons lid Johan de Groot. Een vereniging bestaat uit leden die er voor elkaar zijn en Johan heeft heel veel betekend voor onze vereniging getuige zijn eretitel “lid van verdienste”.

RTV Apeldoorn
Op 29 januari mocht ik te gast zijn bij RTV Apeldoorn. RTV Apeldoorn heeft elke woensdagavond een vereniging te gast en op de 29ste was de SAO Apeldoorn uitgenodigd. In het programma ‘De Vereniging’ krijg je een uur lang de kans om je vereniging te presenteren aan de luisteraars. Ik werd geïnterviewd door Robbie Veldwijk en voordat ik het in de gaten had was het uur voorbij. Volgens mij heb ik de SAO Apeldoorn op een goede wijze bij een breder publiek bekend gemaakt. Ik hoop dat ik scheidsrechters-coördinatoren of clubscheidsrechters heb getriggerd om een keertje langs te komen.

Emotie in voetbal
Voetbal is emotie wordt er wel eens gezegd. Soms zit de emotie al voor de wedstrijd. We maken als scheidsrechter wel eens mee dat er om een minuut stilte wordt gevraagd voorafgaand aan een wedstrijd. Onlangs mocht ik Duiven fluiten en werd aan mij gevraagd om een minuut stilte te houden vanwege twee ingrijpende gebeurtenissen. Het betrof enerzijds het familiedrama en anderzijds een ernstig auto-ongeval. Dan krijg je wel even kippenvel als je hoort hoe deze slachtoffers betrokken waren bij de vereniging. Na zo’n minuut stilte vind ik het altijd weer spannend om het fluitsignaal voor aanvang wedstrijd te geven.

Stoppen met je hobby
Als scheidsrechtersvereniging hebben we actieve leden vanaf 15 jaar tot begin 70 jaar en daarnaast nog een grote groep die niet meer actief is op de velden. Aan het einde van dit seizoen hangen twee ervaren scheidsrechters “hun fluit aan de wilgen”. Beiden hebben een mooie carrière als scheidsrechter gehad en op een hoog niveau gefloten. Ze zijn nu ongeveer 60-jaar oud en zetten een streep achter hun actieve scheidsrechters-carrière. Nog een wedstrijd of 10-15 en dan zit het erop. Meine de Boer en Gerard Jansen, ik wens jullie nog 10 tot 15 hele leuke voetbalpotjes toe!

Het was een bijzondere column met bestuurlijke zaken en emotie, maar allemaal vanuit hetzelfde dat ons bindt: het voetbal.

Veel plezier op de velden!

Met sportieve groet,
René Beijen

René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn.