‘Van de Voorzitter’ (52)

ledenvergadering

In de 52e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

SO-cursussen
De eerste week van februari stond voor mij in het teken van de SO-II. Ik ben zelf deelnemer van deze cursus van de KNVB waarbij de lesavonden in ons eigen clubhuis in Apeldoorn worden gehouden. Wat mij opvalt is de gedrevenheid van deelnemers aan deze cursus en eveneens de gedrevenheid van onze docent. Wij worden als deelnemers geprikkeld om onze eigen prestaties onder de loep te nemen en vandaar uit voor jezelf verbeterpunten te benoemen. Een aantal deelnemers had beeldmateriaal meegenomen die we met elkaar bespraken. We hebben zelf een trainingsplan moeten opstellen dat werd beoordeeld en waar we een verslag over moeten maken. Deze cursusavond hebben we het ook over voeding gehad.

De dag na de cursusavond hadden we een FIFA-test. Ik loop wel eens de FIFA-test bij onze collega’s van de SZO te Zutphen, maar dit was toch wel een speciale ervaring. De hele avond FIFA-testen van allerlei groepen scheidsrechters. We begonnen met een professionele warming-up onder leiding van een KNVB-docent en vervolgens kwamen de zes keer 40 meter sprints aan bod. In onze groep leidde dat tot mijn grote verbazing tot vier uitvallers met spierblessures. De rest van de groep heeft de FIFA-test uitgelopen en gehaald. Voor sommigen ging dat met twee vingers in de neus, voor mij met “het zwart voor de ogen”.  Ik heb nog nooit “hand geklokt” bij de SAO een sprint onder de 7,5 seconden gelopen en nu (met één herkansing) alle zes keer onder de 6,5 seconden. Daarmee startte ik al “dik in het rood” aan de 40x 75 meter, maar gehaald op karakter.

Ik deelde mijn prestatie in de SAO-app en op onze clubavond ging het gesprek over de SO-cursussen. Als bestuur zijn we trots dat “onze Haven” een locatie is waar alle SO-opleidingen van de KNVB worden gehouden. Het gesprek tussen de scheidsrechters ging over de ervaringen tijdens de SO-II en SO-I cursus. Die ervaringen zijn ronduit positief. Sinds de verplichting van de SO-II cursus is vervallen, zitten er alleen gemotiveerde deelnemers op de cursus. Dit draagt bij aan een zeer leerzame ervaring in een leergierige groep met deelnemers tussen de 19 en 54 jaar. Ons gesprek met al deze positieve ervaringen maakte het des te zuurder voor een scheidsrechter van onze vereniging die met een sip gezicht vertelde dat hij op de wachtlijst stond voor deze cursus. Dat maakt de honger naar een cursus des te groter en ik zeg dan: het is het wachten waard.

Scheidsrechters begeleiden
Wij hebben het geluk dat wij bij onze vereniging veel scheidsrechters hebben die bij collega’s komen kijken. Gewoon omdat ze het leuk vinden, maar ook om met elkaar nog eens een paar zaken van de wedstrijd te reflecteren.

Ik vertelde aan de tafel tijdens onze clubavond dat wij in het kader van de SO-II opleiding ook eenmalig een scheidsrechter moeten begeleiden. Aan die tafel zaten twee scheidsrechterbegeleiders en daarmee ontspon zich een mooi gesprek over hun ervaringen.

Het mooie is dat wij dat eigenlijk al heel veel doen binnen de SAO. We kijken bij elkaars wedstrijden en geven elkaar tips om het de volgende keer nog beter te doen.

De operationele samenwerking van alle scheidsrechtersverenigingen binnen Oost
Meestal komen de voorzitters twee per jaar bij elkaar om de zaken binnen “Oost” te bespreken. Deze keer betrof het “het rondje langs de velden van de VCN”. Een afvaardiging van de landelijke COVS komt dan met ons als voorzitters spreken over de zaken die wij graag als Oost onder de aandacht willen brengen en natuurlijk ook omgekeerd de zaken die de VCN bij ons onder de aandacht wil brengen.

Ik kijk terug op een zeer geslaagde avond waarin we met elkaar hebben gesproken onderwerpen als:

  • Mededelingen over samenwerking Axiwi, arbitrageplan, mediaplan, juridische zaken en centrale ledenadministratie
  • Het bestuur van de VCN is gesplitst in een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur.

We hebben op een interactieve manier gesproken over de onderwerpen:

  • Toegevoegde waarde COVS
  • Geweld op de velden
  • KNVB arbitrageplan
  • Samenwerking tussen COVS-groepen
  • Behoefte aan spelregelavonden en thema-avonden

Een jubileum
Het lijkt nog ver weg,maar voor dat je het weet staat het 100-jarig jubileum voor de deur. Nu ik na de storm Ciara, wederom een zondag thuiszit vanwege storm Dennis, ben ik ben aan het neuzen in het draaiboek van het 75-jarig jubileum in 2002. Ik zie een commissie die bestaat uit Wim Steman, Johan van Luttikhuizen, Sjaak van Oene, Ab Korts, Patrick van Bork en Andries Versloot. Bij het draaiboek zitten ook nog oudere documenten en foto’s. Daarbij zitten foto’s van een jonge Geurt Vink en Wim Steman. Ik zie voor het eerst een foto van de man achter de Jan Visser Bokaal en Reinier Plante met baard. Dan realiseer je jezelf welke historie onze vereniging met zich meedraagt. Het draaiboek en de bijbehorende documentatie duidt op een zeer gedegen voorbereiding van dit jubileum. Het draaiboek, de takenlijst en de actielijst laten zien dat er vele uren van onze leden in zijn gaan zitten. Daar ligt een grote uitdaging voor de nog te vormen jubileumcommissie.

Uit het handboek van de scheidsrechter van 1947
De karaktereigenschappen: “Tal van goede karaktereigenschappen worden van den scheidsrechter geëischt om met succes als leider op te treden. Hij moet flink zijn en hoffelijk, eerlijk en waarheidlievend, onpartijdig, zonder vrees, geduldig en doortastend, tactvol zijn gezag laten gelden, zonder uit de hoogte zijn beslissingen op te leggen. Slechte eigenschappen als humeurigheid, zelfingenomenheid, onbeleefdheid en lichtgeraaktheid moeten afwezig zijn.

Men bedenke, dat niemand volmaakt is, doch tevens, dat het scheidsrechteren aan verschillende karaktereigenschappen hooge eischen stelt.”

Van de velden
Voor mij pakten de weekenden met storm Ciara en Dennis slecht uit. Twee weekenden achter elkaar geen wedstrijd, een vrij carnavalsweekend en op de reservelijst in het eerst volgende inhaalweekend. Je zou het fluiten haast gaan verleren. Gelukkig mag ik nog voor de Apeldoorn O23-cup fluiten en mijn dorpsclub zal mij vast nog wel willen inzetten als verenigingsscheidsrechter.

“Dennis” waaide minder hard in Warnsveld en daar ben ik bij een SAO-er gaan kijken. Iedereen was het met mij eens, de scheidsrechter was de beste man op het veld. Eén van de karaktereigenschappen waar deze scheidsrechter deze zondagmiddag in uitblonk was “doortastend en tactvol zijn gezag laten gelden”. Goed in 1947 en leerzaam voor mij anno 2020.

Veel plezier op de velden!

Met sportieve groet,
René Beijen

René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn.