“Van de Voorzitter” (60)

Van de Voorzitter

In de 60e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter, waarin hij het onder andere heeft over de gevolgen van het coronavirus.

De derde digitale clubavond is weer succesvol verlopen. Zo’n clubavond brengt ook weer de winnaarsmentaliteit bij sommige deelnemers boven. Het verhaal gaat dat een lid de organisator van de pubquiz heeft opgebeld met de vraag “over welke onderwerpen gaat de pubquiz?” Het antwoord zou zijn geweest: “planeten”. Het lid zou een week lang boeken over planeten hebben gelezen om mee te dingen naar een plek op het erepodium van de pubquiz. Je voelt hem al aankomen… De pubquiz betrof ook deze avond alleen “voetbalvragen”. Deze humor en deze wilskracht kan alleen maar als je elkaar (digitaal) wilt ontmoeten.

Ik kon zelf niet aanwezig zijn bij deze pubquiz en hoorde het verhaal een dag later tijdens onze tweede buitentraining. Een prachtige lenteavond waarbij onze trainer een training had uitgezet in het teken van wendbaarheid en explosiviteit. De digitale hulpbronnen van sommige deelnemers aan de training leidde tot de conclusie dat we ongeveer 60% van de normale trainingsafstand hadden afgelegd. Mijn spieren zeiden dat we 110% inspanning hadden geleverd. Wat mij deze avond opviel was het verschil van bewegen van onze leden. Zonder iemand te kort te willen doen, zag ik de dertig-minners zichzelf als jonge hindes verplaatsen in de “zijwaartse en de op-en-neerwaartse” bewegingen. Bij de meeste dertig-plussers had ik niet meer het beeld van jonge hindes. Wat mij ook opviel was hoeveel er met elkaar werd gesproken. Kort voor de training, tijdens de warming-up en kort na training bij het drinken uit de bidon. Het verloopt prima om op een trainingsavond die anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. 

Wat mij ook opviel voorafgaand aan onze training was hoe goed “onze Haven” erbij lag. Bij binnenkomst rook het fris. In de kantine hebben we geïnventariseerd welke drank- en etenswaren er over datum waren of dreigden te raken. Ik wilde de waterleidingen doorspoelen in de kleedkamers en ook daar was het fris. Later hoorde ik dat de voorraad al was gecontroleerd op houdbaarheid, de waterleidingen en putjes regelmatig worden doorgespoeld, de vervanging van de (gejatte) dakgoot is in gang gezet, de tafelkleedjes zijn weer fris gewassen en natuurlijk vergeet ik dan vast nog wel wat activiteiten. Dank jullie wel voor jullie inspanningen tijdens deze coronatijd, op deze manier blijft onze accommodatie in top-conditie. Top mannen!

Ook in deze coronatijden gaan de bestuursvergaderingen door en op 25 mei hadden we een digitale vergadering. Daarin behandelden we naast de standaardonderwerpen, ook onderwerpen als een protocol bij overlijden, de gevolgen van de coronacrisis, de activiteiten van de SAO tijdens coronacrisis, de COVS en de status van het grasveld. 

Goed om te melden dat een kandidaat-bestuurslid deze vergadering en de volgende vergadering aanwezig is om een kijkje te nemen achter de schermen. Als dit vanuit beide kanten bevalt, zal het bestuur deze kandidaat voordragen als vervanger van aftredend en niet herkiesbaar bestuurslid André Bakker.

Bij de mededelingen werden twee nieuwe leden aangekondigd. Heren van harte welkom! Helaas hebben wij ook van twee leden afscheid moeten nemen. De voortgang in de commissies is beperkt vanwege de coronacrisis. Uitzondering daarop is de BBQ. De kans is aanwezig dat we begin juli de BBQ kunnen organiseren, mits dat past in de 1,5 metersamenleving. Waar verder nog activiteiten worden ontplooid is binnen de technische commissie. Er verschijnen elke week nieuwe beeldvragen onze site.

De penningmeester heeft een verzoek ingediend bij het bevoegd gezag om in aanmerking te komen voor compensatie. Het is er momenteel zo druk dat we nog geduld moeten hebben voordat ons verzoek is behandeld.

Bij het overlijden van ons lid van verdienste hebben we ontdekt dat onze vereniging geen protocol van overlijden heeft. Dit hebben we opgesteld en in deze bestuursvergadering goedgekeurd.

De gevolgen van de coronacrisis zijn voor de SAO dat onze kantine volgens de huidige richtlijnen in principe dicht blijft tot 1 september, hetgeen hopelijk kan worden vervroegd naar 1 juli als we ons goed aan de coronaregels houden. We hebben nog even stilgestaan bij de bovengenoemde inspanningen van onze vrijwilligers in en rondom onze accommodatie in deze periode. Het gesloten zijn van onze Haven heeft gevolgen voor onze clubavond, thema-avonden, activiteiten ontspanningscommissie en het afgelasten van het familietoernooi.

De COVS stond op de agenda om meerdere redenen. De stukken van jaarlijkse ALV, een voorstel tot aanpassing statuten, bericht van de voorzitter COVS. Vlak voor onze bestuursvergadering kwam daar nog een item bij. De vice-voorzitter van de COVS had mij een persoonlijk bericht gestuurd als reactie op mijn vorige column over het niet-doorgaan van promotie en degradatie voor scheidsrechters. De schriftelijke reactie was aanleiding tot een mooi telefoongesprek tussen onze secretaris en vice-voorzitter van de COVS. Daarin hebben wij achtergrondinformatie gekregen van de inspanningen die de COVS voor ons als officials heeft gedaan in het kader van gesprekken met de KNVB ten aanzien van de promotie-degradatieregeling. Wij kregen een bedankje voor onze input als SAO en wij hebben terugkoppeling gekregen van de inspanningen van de COVS aan tafel bij de KNVB. Wij kenden deze inspanningen niet en bij deze wil ik zeggen: Dank je wel COVS, dat jullie voor ons uit het vuur hebben kunnen slepen dat er geen scheidsrechters degraderen en dat er hier en daar zelfs nog een promotie plaats kan vinden. 

In mijn vorige column schreef ik over de paardenbloemen op ons trainingsveld. Een gesprek met de beleidsadviseur van de gemeente Apeldoorn heeft duidelijkheid verschaft in de status van het onderhoud van ons trainingsveld. De gemeente Apeldoorn heeft op dit moment te maken met grote tekorten en die zullen alleen nog maar oplopen in deze tijd van de coronacrisis. We mogen blij en tevreden zijn als het onderhoud van het grasveld dit jaar op hetzelfde niveau kan blijven als voorgaande jaren. We hadden heel graag een andere boodschap gehoord, maar in deze tijden van schaarste en tekorten geeft de gemeente Apeldoorn m.i. een reële boodschap af m.b.t. ons trainingsveld. De toevoegde waarde van het park (waar wij trainen) voor de Apeldoornse bevolking blijkt wel uit het feit dat het grasveld de afgelopen weken zeer intensief is gebruikt door vele sporten, elke dag van de week.

Tijdens de sluiting van de vergadering hebben we nog even met het kandidaat bestuurslid gesproken “of hij het nog wel zag zitten?” Hij sprak zijn waardering uit voor onze betrokkenheid en schuift 13 juli weer aan.

Onze uitnodiging aan alle clubscheidsrechters (per e-mail naar de wedstrijdsecretarissen en daarnaast onder de aandacht gebracht via social media als Facebook, Twitter en Instagram) heeft er nog niet toe geleid dat er clubscheidsrechters hebben meegetraind. We blijven ons inspannen om er ook voor de clubscheidsrechters te zijn. Zij zijn juist in deze coronatijd van harte welkom bij onze vereniging. 

Ik keek naar de wedstrijd Bayern Leverkusen – Wolfsburg, toen ik toch maar besloot om nog een stukje in deze column te schrijven. De coronatijd is een tijd van aanpassen en wennen. Dat geldt ook voor de competities die weer zijn opgestart. De plastic poppen op de tribune waren niet zo’n succes, de kartonnen poppen vielen al beter in de smaak. Waar ik nog niet aan kan wennen is die galm in zo’n leeg stadion, maar ook daar zijn apps voor ontwikkeld. Het maakt mijn verlangen alleen nog maar groter naar het nieuwe seizoen. Ik hoop dat het balletje snel weer gaat rollen.

Met sportieve groet, 

René Beijen

 

René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn.