‘Van de Voorzitter’ (66)

ledenvergadering

In de 66e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

In mijn column ga ik wel eens in op de jonge hindes en de iets ouderen op het trainingsveld. Binnen onze vereniging is het jongste lid 16 jaar en het oudste lid 80+. Dat betekent dat er drie generaties (ex-)scheidsrechters zijn die elkaar veel hebben te vertellen en te leren. Dat betekent ook dat er een natuurlijke aantrekkingskracht is binnen je eigen leeftijdsgroep. Ik kijk met bewondering hoe dit allemaal door elkaar loopt binnen onze vereniging op onze clubavond. Dat leidt ertoe dat er gesproken wordt over schoolkeuzes, vriendinnen, aanstaand pensioen, aanstaand vaderschap en over lief en leed. De aanleiding waarom ik deze column op deze manier begin is omdat dit voor allemaal samenkwam op onze clubavond van 3 september. Voor de clubavond begon hadden we te maken met de ziekte van een lid, op de trainingsavond kwamen spontaan een jonge hinde en een iets oudere scheidsrechter op proef meetrainen, tijdens de training daagden conditioneel gelijkgestemden elkaar uit, tijdens het rekken na de training waren met name de jongeren aan het woord en na de training sprak ik over een aanstaand vaderschap. Ik ben dan oprecht blij dat ik ook lid ben van deze vereniging.

En dan word ik een paar dagen later op mijn vakantieadres gebeld met de mededeling dat ons erelid Henk van der Pijl is overleden. Dat komt binnen… Wij wensen Riet, de kinderen, de familie en vrienden heel veel sterkte en troost toe.

Henk was voor ons een echte verenigingsman die veel voor de vereniging heeft betekent en elke clubavond aanwezig was. Henk was een verbinder van generaties.

We hebben er voor gekozen om onze clubavond op aangepaste wijze door te laten gaan. Dat zou Henk ook graag zo hebben gezien. Het “in memoriam” werd voorgelezen en er werd troost gezocht bij elkaar. Tijdens de condoleance blijkt wel dat Henk een echte verenigingsman was, want er waren heel veel SAO’ers om afscheid te nemen van Henk.

In deze coronatijd vinden uitvaarten in kleine gezelschappen plaats. Wij hebben onze laatste eer bewezen door een erehaag te vormen bij de Heidehof te Ugchelen. Dat voelde erg goed.

René Beijen