‘Van de Voorzitter’ (67)

ledenvergadering

In de 67e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

Op donderdag 17 september hadden wij een presentatie van Rutger Bekebrede. Rutger werkt voor de KVB Noordoost scheidsrechterszaken en in zijn presentatie ging hij in op de werkwijze van de KNVB. Het is heel goed voor de beeldvorming van scheidsrechters om een kijkje in de keuken van de KNVB te krijgen en omgekeerd dat de KNVB feedback krijgt van de scheidsrechters die op het veld het uithangbord zijn van de KNVB. Het was een leerzame interactieve avond. Voor mij het meest schokkende feit van de avond; het percentage afzeggingen. Nadat de KNVB ons heeft aangesteld  op een wedstrijd zegt 1 op de 4 scheidsrechters af. Dit aantal, 25%, moet de KNVB op de achterhand hebben om alle wedstrijden te bemannen. Dit is de andere kant van de medaille die ons wordt voorgehouden, terwijl wij scheidsrechters klagen dat zij zo vaak op de reservelijst staan. We hebben met elkaar gesproken over mogelijke oplossingen. Maar het gaat om gedragsverandering en die begint bij jezelf! Een handig hulpmiddel hierbij is “de hoe heurt het” die we inmiddels in de mail hebben ontvangen.

We zijn er voor elkaar. Een lid van onze vereniging heeft een wedstrijd gestaakt vanwege het gedrag van spelers en technische staf van een bezoekende club. Dat nemen wij serieus. Wij doen dan “hoor en wederhoor” bij de scheidsrechter, in dit geval bij de thuisspelende club en wenden ons dan tot het bestuur van de club die aanleiding was tot het staken van de wedstrijd. De voorzitter heeft om mij een toelichting gevraagd en heeft binnen zijn club een en ander uitgezocht. Hij heeft ons terugkoppeling gegeven van zijn bevindingen. Ik ben heel erg content hoe dit is opgepakt bij de bezoekende club. We hebben dit aan ons lid teruggekoppeld en aan de thuisspelende vereniging.

In de kern is het heel simpel, we houden van het spelletje en emoties horen daar bij. Als het grensoverschrijdend wordt moeten we het keer op keer aangeven dat wij het “grensoverschrijdend-gedrag” vinden en dit ook specifiek kenbaar maken. Alleen door het kenbaar te maken, kun je het met elkaar bespreekbaar maken en indien nodig maatregelen nemen. Wegkijken of wegwuiven is ook een optie, maar dat zal geen gedragsverandering teweeg brengen.  Het begint bij onszelf!

Sinds we weer mochten trainen in juni konden we ons verheugen op een zeer mooi en egaal grasveld op onze trainingsaccommodatie. Daar hebben we met z’n allen flink van kunnen profiteren om weer fysiek fit te worden bij aanvang van de competitie. Echter de laatste weken heeft het grasveld het flink te verduren gehad onder de extreme weersomstandigheden. Laten we hopen dat de nattere herfst en een spoedige onderhoudsbeurt ertoe bijdragen dat we ons de rest van dit jaar weer kunnen verheugen op een goede grasmat.

Een uur voor aanvang van onze bestuursvergadering kwam het kabinet op 28 september met aangescherpte maatregelen. Wij willen als bestuur van SAO-Apeldoorn het goede voorbeeld geven. Het goede voorbeeld als bestuurslid en het goede voorbeeld als vereniging.

Dat betekent aangescherpte procedures op onze clubavond. De kantine is de komende 3 weken dicht, we komen in sportkleding naar de training en na de training is er gelegenheid om te douchen. Wij vinden als bestuur dat we deze douche-mogelijkheid kunnen bieden omdat velen van buiten Apeldoorn komen. Dat doen wij met vol vertrouwen omdat jullie de afgelopen weken hebben laten zien dat jullie je prima aan het protocol kunnen houden.

Er zijn deze weken heel veel bestuurlijke overleggen en bijeenkomsten. Wij willen als bestuur hier het goede voorbeeld geven door zeer terughoudend te zijn in onze fysieke aanwezigheid. Het advies; is houdt de 1,5 meter afstand, beperk vervoer, vermijd drukke plaatsen. Door terughoudend te zijn in onze aanwezigheid willen wij ons steentje bijdragen aan het terugdringen van het virus.

Dat betekent ook dat wij onze SAO-ALV uitstellen. De VCN (COVS-landelijk) heeft de JALV uitgesteld en inmiddels heeft ook de Apeldoornse Voetbal Federatie haar ALV uitgesteld.

Wat nog wel doorgang vond was onze bestuursvergadering van 28 september. Vier bestuursleden in de kantine en 2 bestuursleden thuis. Natuurlijk startten we met de consequenties van de nog geen uur daarvoor afgekondigde verscherpte corona-maatregelen door het kabinet.

Zoals reeds gezegd, hebben we eerst gekeken naar de consequenties voor het trainen, onze ALV en de bijeenkomsten waarvoor we waren uitgenodigd.

  • Clubhuis dicht
  • Trainingen gaan door; kom in sportkleding en er is gelegenheid tot douchen.
  • ALV uitgesteld
  • Terughoudend in fysieke aanwezigheid bijeenkomsten, ook al passen die binnen corona-beleid.

We waren volop in voorbereiding voor de ALV maar dat werk is niet voor niets geweest, het kan alvast maar klaar zijn. Belangrijk om mee te delen is dat wij als SAO in Corona-tijd een heel klein “plusje” hebben gerealiseerd. De besparingen die we hebben doorgevoerd hebben hun effect bij de kosten en de dagen waarop we wel clubavonden konden houden waren goed bezet. Hopelijk hebben de onlangs afgekondigde maatregelen hun effect. Effect voor onze gezondheid en daarmee uitmondend in een versoepeling van de maatregelen. Verder hebben wij in deze bestuursvergadering gesproken over; aanpassing van de statuten, de mogelijkheid van een tent bij het clubhuis, het presentje voor de vrijwilligers, het aangekondigde stoppen van onze trainer, teruggekeken op het overlijden van ons erelid en besloten om te starten met jubileumcommissie 5 jaar voordat we ons 100-jarig bestaan gaan vieren in december 2027. Een divers pallet aan onderwerpen.

Onze Haven is voor de KNVB ook een locatie voor cursussen. Een uur nadat de corona-maatregelen zijn ingegaan zou de SO-II-cursus zijn vervolg krijgen in ons clubhuis op 29 september. Ik maak zelf deel uit van die cursusgroep en was aangenaam verrast hoe snel de KNVB kan omschakelen. Afzeggen bijeenkomst, organiseren digitale bijeenkomst en alle cursisten waren digitaal aanwezig olv KNVB docent Patrick Voogsgeerd met digitale ondersteuning van Jacqueline Ockhuijsen. Super geregeld!.

Ik begon mijn column met het schokkend hoge afzegpercentage van scheidsrechters waardoor we veelvuldig op de reservelijst staan. Nou zo begon ook mijn seizoen. Een bekerwedstrijd die werd uitgesteld door sterfgeval, een reservebeurt beker en aansluitend direct een reservebeurt in de competitie. De andere kant van de medaille is dat als er zoveel afzeggingen zijn dat je er al  eigenlijk rekenen op een na-aanstelling en dat geschiedde ook in de beker.

Bij mijn bekerwedstrijd in Apeldoorn had ik het geluk dat enkele collega’s langs de lijn stonden. De positieve feedback op mijn optreden was fijn, met de verbeterpunten kan ik weer een stapje maken. De reservebeurt in de competitie heb ik gebruikt om mijn dorpsclub te helpen om een uitgevallen clubscheidsrechter te vervangen. Het was een leuke wedstrijd met een hoog tempo. Ik sloeg 2 vliegen in één klap, ik kon mijn hobby uitoefenen en de hardlooptraining van zondagmorgen kon ik skippen.

Ik wens ons de komende periode mooie en sportieve wedstrijden toe. Zal even wennen zijn zonder ouders en publiek, maar als we corona hebben verslagen worden het unieke verhalen “weet je nog in de corona-tijd toen……”

Met sportieve groet,
René Beijen

René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn.