‘Van de Voorzitter’ (70)

ledenvergadering

In de 70e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

Het zijn bijzondere tijden waarin “het kunnen blijven zorgen voor onze medemens in de ziekenhuizen” bepalend is voor onze vrijheden tijdens deze pandemie.

Op 3 november werden er voor twee weken strengere maatregelen afgekondigd, waardoor we genoodzaakt waren om onze trainingen op 5 en 12 november af te gelasten. Maar zoals ik de vorige keer in mijn column schreef, hadden wij het alternatief van een digitale clubavond al klaar liggen als alternatief. Op 12 november startte het digitale “socializen” om 20:30 uur. Klokslag 21:00 uur werd onze kennis getest door Patrick van Bork. Een mix van 20 spelregelvragen met voetbalvragen werd op het beeld getoond. We gingen allemaal voor de overwinning, maar er kon natuurlijk maar één persoon het hoogste podium betreden. Dat deed Martijn en dat ook met de hoogst mogelijke score.

Gelukkig was er op 17 november wederom een persconferentie waarbij de strengere maatregelen weer werden teruggebracht naar het niveau van “medio oktober”. Daarmee kunnen we onze trainingen in groepen van 4 personen hervatten. Nog steeds is het zo dat onze accommodatie gesloten is. Dus geen douches, geen kleedkamers, geen kantine, geen fysieke clubavond. Maar wel een lichtpuntje voor de actieve scheidsrechters die in 4-persoonsgroepsverband willen trainen.

In de persconferentie van 17 november hebben we nog nader zicht gekregen op de maatregelen rondom de feestdagen en de maand januari. Alles hangt af van ons gedrag dat bepalend is voor de verdere verspreiding van het virus. Dus het is nu nog echt koffiedik kijken wanneer we onze eerste clubavond weer hebben in een “geopende Haven” en wanneer we onze eerste oefenpotjes weer mogen leiden in aanloop naar een nog weder op te starten competitie.

Een dag voor de persconferentie hadden we op maandagavond een digitale bestuursvergadering. Ik wil beginnen met het laatste agendapunt. Ons bestuurslid en vicevoorzitter André Bakker heeft vorig jaar al aangegeven zich vanwege privé-omstandigheden niet meer herkiesbaar te stellen. Het ontbreekt hem simpelweg gewoon aan tijd. In oktober zouden wij tijdens de ALV instemming vragen aan onze leden, om de voorgedragen kandidaat vanuit het bestuur, in het bestuur zitting te laten nemen. Dat gaan we ook doen, maar we hebben wel besloten om (kandidaat-bestuurslid) André Kleverwal met directe ingang de taken van aftredend bestuurslid André Bakker over te laten nemen. Ik heb in het bestuur een dankwoordje uitgesproken naar André Bakker uitgesproken voor zijn inzet de afgelopen jaren als vicevoorzitter, als bestuurslid, als commissielid clubhuis, als commissielid TW en als co-trainer. Dat ga ik natuurlijk “nog eens dik overdoen” bij de eerstvolgende gelegenheid dat wij elkaar weer treffen tijdens de uitgestelde ALV.

Over treffen gesproken. Wij hebben als bestuur besloten om de nieuwjaarsborrel op maandag 4 januari 2021 te houden. Het allermooiste cadeau zou zijn dat we dat in gezamenlijkheid kunnen vieren in “onze Haven”. Het is echter realistischer om te veronderstellen dat het een digitale variant wordt. Wij hebben als bestuur wel de wens uitgesproken om met “zoveel als mogelijk” te proosten op het nieuwe jaar. Dus hopelijk kunnen digitaal vaardigen en digitaal minder vaardigen elkaar helpen op 4 januari. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de dan geldende bezoekregels thuis.

We hebben als bestuur ook een datum vastgesteld voor de uitgestelde ALV van oktober 2020. Volgens de geldende statuten moet dit binnen 10 maanden na afloop van het afgesloten boekjaar. We voegen de uitgestelde ALV van 2020 en de informele ALV van 2021 samen op dinsdag 13 april 2021. Dit natuurlijk in de hoop dat dit wel in een geopende Haven kan plaats vinden.

De voortgang in de commissies liggen op een heel laag pitje. We hebben besproken welke “digitale opties” er nog mogelijk zijn. We hebben teruggekeken op het presentje voor de vrijwilligers. We hebben de waardering van het rondbrengen besproken. Er waren ook nog verbeterpuntjes, die hebben we besproken. Ik hoop dat we volgend jaar weer de traditionele vrijwilligersavond mogen vieren. We hebben gesproken over het stoppen van onze trainer en mogelijke oplossingen. We zijn daar druk mee bezig. Over 7 jaar bestaat onze vereniging 100 jaar. Wij hebben besloten om 5 jaar van te voren te starten met een jubileumcommissie.

Er zijn ook 2 mooie successen te melden. De Rabo clubsupport-actie heeft ons het mooie bedrag opgeleverd van € 578,44. Hartelijk dank voor jullie stem! We hebben als SAO-Apeldoorn in de tweede ronde een aanvraag gedaan om aanspraak te maken op een corona-subsidie. Daar waar we in de eerste ronde niet aan de criteria voldeden om in aanmerking te komen voor een subsidie (en dus ook geen aanvraag hebben gedaan), voldeden wij bij deze tweede ronde wel aan de voorwaarden van deze subsidie en hebben we een aanvraag gedaan. De aanvraag is gehonoreerd en dit leverde ons een bijschrijving op bank op van € 5.000,-. Daar zijn wij als kleine vereniging heel erg blij mee in deze corona-periode.

Waar ik mij verder mee bezig houdt is mijn conditie op peil houden en mijn spelregelkennis op peil houden. Die spelregelkennis train ik nu bij de COVS zie website https://www.covs.nl/ Deze website en spelregelquiz is voor iedereen toegankelijk. De quiz bestaat uit 10 vragen, waarvan 4 beeldvragen. Spelregels zijn uit je hoofd te leren maar toepassing in de wedstrijd is nog een hele kunst. Elke week is er een nieuwe ronde.

Deze week beeldvraag 4; Burnley – Newcastle United; wat zie je hier? Dat wat je ziet is bepalend voor je oordeel, je wedstrijdhervatting en een eventuele sanctie (geel of rood). Is het een duel volgens de spelregels dan laat je doorspelen, zie je een onvoorzichtige overtreding dan onderbreek je het spel en geeft geen spelstraf. Zie je een onbesuisde overtreding dan onderbreek je het spel en geef je waarschuwing in de vorm van een gele kaart. Zie je een ellenboog die gebruikt wordt als wapen dan onderbreek je het spel en toon je de rode kaart en volgt een veldverwijdering. Ben benieuwd naar wat jij hebt gezien?

Dan nog zomaar 3 vragen uit deze quiz. 
Stelling; indien de bal barst of onbruikbaar wordt tijdens de wedstrijd wordt het spel altijd hervat met een scheidsrechtersbal;

  • A: deze stelling is juist
  • B: deze stelling is onjuist

Stelling: tijdens een duel verliest een speler zijn schoen, met 1 schoen gaat hij verder met zijn aanval en scoort. De scheidsrechter moet het doelpunt afkeuren.

  • A: deze stelling is juist
  • B: deze stelling is onjuist

Twee goed & drie fout; een verkeerder nemer neemt de strafschop. Hoe wordt het spel hervat? Geef de 2 juiste antwoorden:

  • A: doelpunt: overnemen
  • B: doelpunt: aftrap na geldig doelpunt
  • C: doelpunt: indirecte vrijetrap
  • D: geen doelpunt: overnemen
  • E: geen doelpunt: indirecte vrije trap

Ik hoop dat je interesse is gewekt voor de COVS-site.

Ik ga donderdagavond weer lekker trainen (in een groepje van 4) in Apeldoorn, waarbij ik thuis steevast dezelfde opmerking maak “het maakt niet uit of het op donderdag overdag regent maar om 19:30 uur (aanvang training) is het altijd droog?”. Let er maar eens op, het klopt (bijna) altijd.

Met sportieve groet,
René Beijen

René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn.