‘Van de Voorzitter’ (72)

ledenvergadering

In de 72e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

De inkt van mijn vorige column was nog niet opgedroogd of er werd al een nieuwe persconferentie aangekondigd. Mark Rutte kondigde in z’n torentje op 14 december 2020 aan dat we 5 weken in strenge lockdown gaan. Het draagvlak onder de Nederlandse bevolking is groot en het lijkt ook de enige manier om het virus weer binnen aanvaardbare aantallen te brengen.

Dit betekent dat alle trainingen tot en met 19 januari 2021 geen doorgang kunnen vinden. Het clubhuis blijft dicht en we zullen als bestuur kijken waar we nog digitale ontmoetingen kunnen organiseren.

Eén digitale ontmoeting staat vast en dat is de digitale nieuwjaarsborrel. Dat is op maandagavond 4 januari 2021. We zullen jullie hier nog voor uitnodigen en we bieden elk lid de mogelijkheid aan om vooraf even “digitaal te oefenen”.

Op 21 december hadden wij nog een digitale bestuursvergadering. We hebben kort de stand van zaken doorgenomen bij alle commissies, we hebben een voorstel behandeld waarin de statuten en het huishoudelijk reglement willen actualiseren, we hebben gesproken over de invulling van de vacature trainer, we hebben wat puntjes op de “i” gezet m.b.t. de digitale nieuwjaarsborrel, we gaan op 14 januari nog een digitale clubavond organiseren. Je ziet dat er toch nog wel wat te regelen is als bestuur.

We hebben ook een primeur te melden. De gemeente Apeldoorn gaat “De Haven” op 17 maart 2021 gebruiken als stembureau. Dit levert voor ons als SAO-Apeldoorn een vergoeding op. We willen hiermee ook laten zien dat wij maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel hebben staan.

Rest mij nog om jullie namens alle bestuursleden fijne feestdagen toe te wensen. Geef warmte en aandacht aan elkaar. Dat kan ook dat ene belletje of ene bezoekje zijn. Dat kleine gebaar is goud waard.

Ik hoop jullie in 2021 weer te mogen ontmoeten in goede gezondheid.

Daar wil ik op toosten.

Met sportieve groet,
René Beijen

René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn