ledenvergadering

‘Van de Voorzitter’ (32)

In de 32e ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

Van de Voorzitter

Van de penningmeester: contributie 2018/2019

Vooruitlopend op de jaarvergadering in oktober, heeft penningmeester Marcel Zijlstra een mededeling over de contributie.

Loterij

Uitslag verloting

Afgelopen woensdag vond tijdens de Nieuwjaarsreceptie de verloting plaats ten behoeve van het Technisch Weekend. Er werden maar liefst 1500 loten gekocht, waarvoor dank! De uitslag vindt u hier.

De SAO Apeldoorn dankt haar sponsoren

De SAO Apeldoorn organiseert jaarlijks diverse activiteiten. Zonder hulp van onze sponsoren zouden wij deze activiteiten niet kunnen organiseren.

Arie Visch al 40 jaar lid

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering werd Arie Visch gehuldigd vanwege zijn 40-jarige lidmaatschap. De webredactie ontving hiervan een mooie foto.