Donderdag 11 november: BALV

Op donderdag 11 november om 21:15 uur vindt een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) plaats. Op de agenda staat een statutenwijziging, die tijdens de ALV van 2 november niet kon worden behandeld omdat minder dan tweederde van de leden aanwezig was.