‘Van de Voorzitter’ (90)

ledenvergadering

In de 90e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

Op 2 november hadden wij onze JALV bij de SAO-Apeldoorn. We kunnen terugkijken op een goed verenigingsjaar. Als bestuur legden wij verantwoording af over het jaar 2020-2021 door middel van een jaarverslag en een financiële verantwoording. Onze penningmeester nam de balans en de resultatenrekening met ons door. Ons huishoudboekje sloten wij af “in de plus”, waarbij onze dank uitgaat naar de financiële ondersteuning van de Rijksoverheid. Zonder deze ondersteuning waren we “in het rood” geëindigd. Naar de toekomst kijkend ziet het er weer rooskleurig uit. Alle fysieke bijeenkomsten zijn weer opgestart en laten we hopen dat corona geen roet in het eten gooit.

Na de pauze kwam voor mij het prachtige moment om alle jubilarissen te feliciteren. Om die felicitaties met een persoonlijk woordje toe te lichten gaan er weken van uitvragen vooraf. Leuk om deze verhalen te verzamelen en ook leuk om deze te vertellen. Tijdens het vertellen van deze verhalen komen de jubilarissen nog met mooie aanvullingen. Kortom een echt feestje om jubilarissen tijdens deze fysieke ALV in het zonnetje te zetten. Op de SAO-site is een apart nieuwsitem gewijd aan de aanwezige jubilarissen. Helaas waren enkele jubilarissen verhinderd, ter zijner tijd zal ik ook hun verhaal vertellen, maar bij deze alvast gefeliciteerd: Meine de Boer (25 jaar COVS), Herman Sempel (50 jaar SAO-Apeldoorn) en Reinier Plante (50 jaar SAO-Apeldoorn).

Als gast was Bernard de Vries aanwezig. Bernard is regio-vertegenwoordiger van de KNVB en bestuurslid van de Apeldoornse voetbalfederatie. Ik kijk terug op een goede en mooie ALV.

Als kleine vereniging hebben wij met 30% een grote ledenopkomst bij de ALV. Echter voor het onderwerp statutenwijziging is een opkomst van twee-derde vereist. Dit betekent dat wij in een Bijzondere ALV op 11 november de statutenwijziging hebben behandeld. Het goede voorwerk werd beloond en de 23 aanwezige leden hebben ingestemd met de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze statuten zullen bij de notaris worden vastgelegd. Daarmee hebben we als vereniging weer actuele statuten die ook voldoen aan de WTBR. De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WTBR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met deze wet o.a. wanbestuur, misbruik en zelfverrijking voorkomen. Kortom onze vereniging heeft een goede basis om te besturen en bij ongewenst bestuur kan er worden ingegrepen.

We hadden geluk dat we onze ALV en BALV nog net voor de nieuwe aanscherping van de coronamaatregelen hadden gepland. Het was een heerlijke tijd zonder beperkende coronamaatregelen. Vanaf  2 november werden de eerste beperkingen doorgevoerd en is voor de toegang tot clubhuis en QR-code (of negatieve test) nodig. De aangescherpte maatregelen op 12 november hebben een grotere impact op onze hobby. De komende drie weken spelen zonder publiek en onze Haven moet om 20:00 uur op slot. Hopelijk blijft het daarbij.

Terug naar de successen. Dit jaar zijn er successen en succesjes te melden. Een groot succes is dat Luuk Timmer onlangs zijn debuut heeft gemaakt in de eerste divisie. De succesjes zijn leden die gedurende dit seizoen, vanwege hun goede prestaties, aanstellingen hebben gekregen boven hun pakket. Heel fijn dat de KNVB de goede prestaties (daar waar mogelijk) meeneemt in de aanstellingen. Dat geeft een positieve impuls bij de (assistent-)scheidsrechter.

Voor mij persoonlijk viel er ook een goed rapport op de digitale deurmat. Dat heeft tot op heden geleid tot twee aanstellingen boven mijn pakket. In deze eerste wedstrijd had ik een goede eerste helft, maar in de tweede helft waren er (laat ik het zo maar zeggen) nog mogelijkheden ter verbetering. De tweede wedstrijd was gewoon weer goed. Heerlijk om ook deze potjes te mogen fluiten. Maar op dit moment denk ik aan mijn laatste wedstrijd uit het vorige seizoen bij PAX. Dit was een wedstrijd zonder publiek op het sportpark maar met vele mensen in de bosjes en achter de hekken om toch nog de wedstrijd te kunnen volgen. Dat was een rare gewaarwording die helaas ook de komende 3 weken op het programma staat. Hopelijk blijft het daarbij.

Het belangrijkste voor nu is, blijf gezond!

Met sportieve groet,
René Beijen

René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn.