In memoriam: Henk van der Pijl

Vandaag werd onze vereniging opgeschrikt door het bericht dat ons Erelid Henk van der Pijl is overleden. Henk werd 82 jaar oud. Wij leven mee met Riet, zijn kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden en wensen hen heel veel sterkte en troost toe.

‘Staan op de schouders van reuzen’

Henk was een van de reuzen op wiens schouders onze vereniging staat. Gedurende de bijna 52 jaar dat hij lid was heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor de SAO.

Hij was nauw betrokken bij de bouw van ons clubhuis en sinds de opening in 1983 nam hij het beheer van het clubhuis op zich. Henk zorgde ervoor dat de barbezetting geregeld was, de inkopen gedaan werden, dat er werd schoongemaakt en verzorgde nog talloze andere dingen. Zo zorgde Henk er sinds 1983 voor dat onze clubavonden konden plaatsvinden.

Maar Henks betrokkenheid hield niet op bij het clubhuis. Henk nam jarenlang zitting in het bestuur en de ontspanningscommissie. En ook als Henk geen officiële functie bekleedde was hij altijd bereid om leden en het bestuur met raad en daad bij te staan. Altijd vriendelijk en rustig, maar met groot gezag.

Henk genoot van de clubavonden, van het kaarten met vrienden en de gezelligheid. Hij was ook trots op de groei die de SAO de laatste jaren doormaakte. Henk was trots als het zijn SAO goed ging.

En de SAO is trots op Henk. Daarom werd Henk achtereenvolgens benoemd tot Lid van Verdienste en Erelid. Vorig jaar nog ontving Henk de Gouden Scheidsrechter vanwege zijn enorme verdiensten voor onze vereniging en de arbitrage.

In Henk verliest de SAO een lid van onschatbare waarde. We zullen hem missen.