‘Van de Voorzitter’ (65)

ledenvergadering

In de 65e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

Ik kreeg als KNVB-official een mailtje dat de KNVB heeft besloten om het algemeen toegangsbewijs amateurvoetbal in elk geval tot 31 december 2020 niet ter beschikking te stellen aan ons officials. Dat stemde mij niet vrolijk. Ik kan prima leven met de achterliggende gedachte van het coronavirus en de beperking van toeschouwers. Maar uit ervaring weet ik dat vele collega’s bij elkaar komen kijken om “samen te leren van de wedstrijd”. Dat gebeurd nu juist op het niveau waar de beperking van de toeschouwers vanwege het coronavirus niet echt aan de orde is. Dat is het juist het niveau waar officials elkaar verder willen helpen ontwikkelen. Dat tilt ons als officials naar een hoger prestatieniveau. Ik hoop dat deze maatregel  ons het komende half jaar niet belemmerd om samen te blijven leren. Blijf elkaar opzoeken tijdens wedstrijden!

Wat mij daarentegen wel vrolijk stemde was het bericht van de KNVB m.b.t. regels die bepalen hoe  competities worden beëindigd als gevolg van een pandemie of andere onvoorziene calamiteit. Ik schreef daar al over in mijn column met nummer 59, halverwege mei. Ik schreef over de woordbetekenis van het woord competitie; “competitie is het meten van krachten tussen verschillende partijen, veelal met de bedoeling om er allemaal beter van te worden. In de sport is de bedoeling van competitie doorgaans meer het meten van een ieders kunnen, en wordt dan uitgedrukt in een rangschikking”. Deze regels die de KNVB heeft opgesteld zorgen voor een gewenste eindrangschikking en daar word ik blij van.

Waar we met z’n alleen echt blij van worden zijn wedstrijden. De oefenwedstrijden zijn weer begonnen en de ervaringen worden weer gedeeld. Wat mij daarbij opvalt is dat deze oefenwedstrijden hun naam eer aan doen. Velen van ons scheidsrechters en voetballers zijn maanden uit het wedstrijdritme. Wedstrijden zijn nu eenmaal anders dan trainingen. De interactie tussen officials, de interactie met spelers, de looplijnen, het is goed om dit allemaal weer te testen. Zelf het instellen van sporthorloge was voor enkelen van ons weer wennen. Wat heerlijk dat het oefenseizoen weer is begonnen. Heerlijk om alle ervaringen weer in de app te lezen of gewoon een wedstrijd van een collega bezoeken of erop uit als arbitraal trio. En toen was het zover de in het laatste weekend van augustus is het bekerseizoen begonnen. Genoeg geoefend, nu potjes om het “echie”.

Wat ook weer is begonnen is het bestuursseizoen.

 • De financiële balans van het afgelopen seizoen is bijna opgemaakt
 • We kijken of we nog aanspraak kunnen maken op “corona-bijdrage”
 • De eerste SAO-bestuursvergadering is geweest
 • Het overleg tussen de voorzitters van de COVS’en Oost is eind augustus

Kortom we nemen afscheid van het vakantiegevoel en pakken de draad weer op.

Tijdens de eerste bestuursvergadering stonden naast de vaste agendapunten ook op de agenda; COVS-overleg, JALV SAO, interne spelregelfinale, Stedendriehoekoverleg, vrijwilligersavond, 100- jarig jubileum, maatschappelijke stage, vaststellen vergaderrooster.

 • Een overvolle agenda waarbij we onderwerp 100-jarig jubileum hebben doorgeschoven.
 • Tijdens de mededelingen werd fysiek ongemak bij twee van onze leden gemeld. Fijn dat deze signalen tot ons komen dan kunnen wij als bestuur aandacht aan geven.
 • Tijdens het bespreken van de voortgang binnen de commissies hebben wij de beslissing genomen om de activiteiten van de ontspanningscommissie in ons clubhuis “on hold” te zetten. De opkomst bij deze activiteiten is dermate groot dat de 1,5 meter-regel niet kan worden gewaarborgd.
 • De penningmeester heeft ons een inkijkje gegeven in de financiën van het afgelopen jaar. Ik ben trots op de voorlopige cijfers. Voor dat Corona begon hebben wij een kritisch door onze vaste lasten gelopen en hebben daarbij naar besparingen gekeken. Bijvoorbeeld het overstappen naar een andere energieleverancier. We hebben onze vaste lasten kunnen verlagen. Dat had wel weer als nadeel dat we de vorige Corona-subsidie misliepen, maar aan de andere kant hebben we wel vele jaren voordeel van deze besparingen. Natuurlijk kunnen we er niet omheen dat we een aantal maanden omzet hebben gemist, waarbij het afgelasten van het familietoernooi een grote aderlating was zowel sportief als financieel. De penningmeester zal de definitieve cijfers presenteren op de JALV. Ik durf het bijna niet op te schrijven maar per 1 september is er een tweede mogelijkheid om voor een Corona-subsidie in aanmerking te komen. Wij gaan ons daarvoor aanmelden en hebben goede hoop op een bijdrage.
 • We hebben als kleine vereniging veel betrokken leden. Dat leidt tot een grote opkomst bij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Ook hier komt Corona weer om de hoek kijken. We hebben besloten dat onze JALV doorgaat in oktober. We hebben het plan om de JALV in onze eigen Haven te houden en daarbij ook de mogelijkheid om het op afstand digitaal te volgen. Dat vraagt nog om enige uitwerking, maar de JALV gaat door en aanmelding wordt verplicht.
 • De interne spelregelfinale is het toetje van een competitie, maar we hebben besloten om deze finale nog even uit te stellen.
 • Er wordt gewerkt aan een avond met SB’ers. De bedoeling is dat scheidsrechters en scheidsrechtersbegeleiders elkaar een avond kunnen ontmoeten tijdens een interactief programma.
 • Wij zijn onze vrijwilligers dankbaar voor hun inzet. Dit jaar kan die dank niet worden getoond in de vorm van een vrijwilligersavond. Het bestuur heeft besloten om de dankbaarheid dit jaar te tonen met een “presentje” en hoopt de vrijwilligers volgend jaar weer te kunnen bedanken in de vorm van een vrijwilligersavond.
 • Het is goed om de statuten van onze vereniging periodiek onder de loep te nemen. André Bakker heeft dat voor ons gedaan en zijn bevindingen met ons gedeeld.
 • We gaan als SAO-Apeldoorn onze medewerking verlenen aan de maatschappelijke stage van jongeren. Als zij met een begeleider, de maatschappelijke stage in de vorm van scheidsrechter willen uitoefenen, dan zullen wij ze opleiden en begeleiden tijdens een wedstrijd.
 • Het vergaderrooster is ongewijzigd vastgesteld.
 • We hadden de kaders van het 100-jarig jubileum willen bespreken, maar dat hebben we doorgeschoven omdat er nog een ander onderwerp op de agenda stond.
 • Dat onderwerp was de COVS vergadering van de COVS-en Oost. De voorzitters komen normaal 2x per jaar bij elkaar om de lopende zaken te bespreken. Eén keer per jaar staat de voorbespreking van de JALV van de VCN op de agenda. Dat vraagt tijd omdat er een statutenwijziging op de agenda staat en wij wilden als SAO dit onderwerp goed voor te bespreken.

Een volle agenda, die we op een goede manier met elkaar hebben doorgenomen.

Tijdens de voorzitttersvergadering COVS Oost stond de bovengenoemde statutenwijziging van de VCN centraal. Daarnaast was er aandacht voor de afzwaaiende coördinator van dit overleg.

Bij het opheffen van het district Oost heeft Han Marsman zijn taak als voorzitter ingeruild voor de taak van coördinator voorzittersoverleg Oost. Han heeft aangegeven om te willen stoppen met deze taak en heeft op 31 augustus zijn laatste vergadering voorgezeten. De aanwezige voorzitters en ook de voorzitter van het VCN hebben hun waardering uitgesproken voor het werk dat Han Marsman heeft verricht hetgeen natuurlijk vergezeld met een passend afscheidscadeau. Nog mooier is dat er ook al een opvolger is die de taak gaat overnemen van Han. Dat is Joost Soeter. Een scheidsrechter die bestuurservaring heeft opgedaan bij COVS Doetinchem.

Het hoofdonderwerp van de agenda was JALV van de VCN die op 3 oktober wordt gehouden. Belangrijkste agendapunt is de aangekondigd statutenwijziging inclusief algemeen reglement. Statuten en een algemeen reglement vormen het kader van een vereniging en zijn daarmee erg belangrijk in de besturing van een vereniging. Met dank aan de COVS Zwolle (SZO), voor het hele voorwerk, konden wij als voorzitters van Oost met elkaar over dit onderwerp van gedachten wisselen. Namens ons zal Joost Soeter een aantal vragen stellen aan het VCN. Afhankelijk van de antwoorden zullen wij nog een keer bij elkaar komen, zodat wij goed voorbereid zijn op JALV van de VCN. 

De besturen van de stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen komen volgende week bij elkaar voor hun periodieke overleg. De kop is eraf; op het veld en in het bestuursseizoen.

Mijn eigen ervaringen op het veld zijn zeer positief. De goede trainingsopkomsten, de opbouw van trainingen maakt dat we er weer kunnen staan aan het begin van het seizoen. Wat mij daarbij opvalt is trainen toch heel iets anders is dan een wedstrijd. Af en toe trekken de spiertjes even strak als je het spel bij een snelle uitval kort wilt volgen. Maar wat mij opvalt in deze oefenperiode is de blijheid om weer een potje te mogen voetballen. Mijn twee oefenwedstrijden waren uitermate sportief. Natuurlijk vochten de spelers voor hun plaats in de selectie, maar er was veel respect op het veld. Bij mijn oefenwedstrijd in Arnhem was van meet af aan duidelijk dat de thuisploeg de bovenliggende partij was met meer kwaliteit in het veld en een betere conditie. De tegenstander pakte dit goed op door compacter te gaan spelen en met counters trachten gevaarlijk te worden. De tweede oefenwedstrijd in Apeldoorn was het duel tussen de jonge frisse voetballers en de geslepenere ploeg. De jongeren kwamen met 2-0 voor, maar de eindstand op het bord was 2-2. Er heerste grote tevredenheid na afloop van deze oefenpot. Mijn eerste bekerwedstrijd hoop ik aankomend weekend te fluiten.

Veel plezier op en rond de velden!

Met sportieve groet, 
René Beijen

René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn.