Vacature KNVB Scheidsrechtersbegeleider (SB)

spelregelwijzigingen

De KNVB vraagt aandacht voor de vrijwillige functie van ‘Regionale KNVB Scheidsrechtersbegeleider’ (SB) in district Oost, servicegebied Zuid. Lees verder voor meer informatie. 

De KNVB bindt 1,2 miljoen leden en is met ruim 3.200 verenigingen de grootste sportbond van Nederland. Goed georganiseerde competities, het ontwikkelen en opleiden van voetballers, coaches en officials op elk niveau en sterke verenigingen staan centraal bij de KNVB. Daarmee speelt de organisatie niet alleen sportief maar ook maatschappelijk een rol in de samenleving.

Scheidsrechters spelen een centrale rol in het wekelijks realiseren van “Voetbal om van te houden” op de velden. In de visie van de afdeling Arbitrage  AV gaan zij het veld op met als primaire doelstelling: 22 spelers met plezier laten voetballen. Deze opdracht voeren zij uit vanuit de kernwaarden van de KNVB: dienend aan het voetbal, met passie voor het vak en gericht op het verbinden van trainers, voetballers en scheidsrechters om een plezierige wedstrijd te spelen.

De KNVB heeft als belangrijke uitdaging om de scheidsrechters te beoordelen en te begeleiden op basis van deze visie, zodat ze in staat zijn om 22 spelers met plezier te laten voetballen.      

“De functie regionale KNVB scheidsrechterbegeleider” in district Oost, servicegebied Zuid  

Taken en verantwoordelijkheden:

Onder de scheidsrechterbegeleider (SB) vallen de, in die regio ressorterende, scheidsrechters. Onder eindverantwoordelijkheid en in opdracht van de arbeidsorganisatie (AO) draagt de SB zorg voor:

 • begeleiding en ondersteuning van 15 tot 25 scheidsrechters;
 • voldoende coaching- en begeleidingsrapporten van scheidsrechters die daarvoor in aanmerking komen;
 • adequate begeleiding van de individuele scheidsrechter;
 • contact met de scheidsrechter;
 • inzichtelijk hebben van afzegpatroon, rapportage, blessure etc. van scheidsrechter;
 • adviserend aan medewerker organisatie arbitrage (AO);

 

Het profiel van de scheidsrechterbegeleider

 • is een inspirerende, motiverende en bindende factor binnen zijn/haar regio;
 • is herkenbaar en eerste aanspreekpunt voor scheidsrechters in zijn regio;
 • handelt naar de visie op arbitrage;
 • handelt open, transparant en stimulerend. Past in de cultuur van een slagvaardige en klantgerichte KNVB;
 • vertegenwoordigt de KNVB en is daarom representatief;

 

Faciliteiten

 • De functie van scheidsrechterbegeleider is een vrijwillige, onbezoldigde functie
 • De scheidsrechterbegeleider ontvangt op declaratiebasis de voor alle kaderleden geldende vergoeding voor functionele kosten

 

Informatie over deze functie kunt u krijgen via de voorzitter van het servicegebied Zuid in district Oost:

Ferry van Ark
ferry.vanark56@gmail.com
0612127384