‘Van de voorzitter’ (63)

Van de Voorzitter

In de 63e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter, onder andere over het helaas niet doorgaan van het Technisch Weekend 2021.

Eind juni ontvingen wij de nieuwsbrief van de voorzitter van het COVS. Deze is overigens ook te lezen op covs.nl. Ron Sotthewes gaat daarbij allereerst in op de P/D-regeling van dit jaar. In de nieuwsbrief is een lijst met activiteiten opgenomen waar de COVS zich zoal mee bezig houdt. Voor de beeldvorming lijkt het mij goed om er een aantal uit te pikken: een samenwerking met Axiwi voor headsets, overleg met VVON/BAV/KNVB/COVS, overleg met KNVB, Deltaplan arbitrage, aanpassing meerjarenplan 2020-2024, centralisatie ledenadministratie, verjonging bestuur, mediaplan en discriminatie/racisme op de velden.

Op 15 juli hebben enkele bestuursleden van de SAO met de twee bestuursleden van de COVS om tafel gezeten om met elkaar van gedachten te wisselen over een aantal onderwerpen. Er zijn geen concrete afspraken gemaakt, maar het is goed om met elkaar eens dieper op een aantal onderwerpen door te spreken en verwachtingen naar elkaar uit te spreken.

Op 14 juli hadden wij de laatste reguliere bestuursvergadering van het seizoen. Dit keer mocht dat weer in het clubhuis, waarbij ik als enige op afstand de vergadering leidde vanaf Oberiberg in Zwitserland.

In deze bestuursvergadering stonden naast de standaardonderwerpen de volgende zaken op de agenda; stand van zaken financieel, overleg COVS, heropening clubhuis (hoe gaat dat?), Technisch Weekend 2021, Jaarlijkse ALV en de medewerkersavond.

 

Financiële stand van zaken

Zoals ik de vorige keer al (helaas) moest mededelen komen wij als SAO-Apeldoorn niet in aanmerking voor een eenmalige COVID-bijdrage. Dit betekent dat we onze eigen broek moeten ophouden. De vaste kosten liepen door, terwijl de omzet voor een kleine 4 maanden wegviel. De penningmeester heeft ons een inkijkje gegeven, maar het kost hem nog 2 weken om de definitieve cijfers op te leveren. Dit heeft met name te maken met de nog uit te voeren voorraadinventarisatie van de kantine.  

Als voorbereiding op het overleg met de COVS hebben we doorgesproken welke onderwerpen wij graag zouden willen bespreken op 15 juli.

De heropening van het clubhuis hadden wij als bestuur, clubhuiscommissie en barpersoneel goed voorbereid, maar we waren erg benieuwd hoe dat in de praktijk zou uitpakken. Dat is erg goed gegaan. Jullie hebben allemaal weer naar deze eerste clubavond toegeleefd en waren in grote getale aanwezig. Dat voelt goed. Het was wel even wennen met de nieuwe opstelling, maar gelukkig konden we ook het terras gebruiken. Het gebruik van de kleedkamers, in kleinere groepen achter elkaar, verliep uitstekend. Dat doen we goed met z’n allen. Laten we dat ook blijven doen en bij klachten blijf thuis, voor jezelf en voor de gezondheid van de anderen.

 

Technisch Weekend 2021

Met betrekking tot het technisch weekend 2021 hebben wij als bestuur het besluit genomen om dit niet door te laten gaan op 8-9-10 januari. Dat vinden we erg spijtig maar op dit moment lijkt ons dat het enige juiste besluit. We delen met elkaar huisjes en slaapkamers waarbij we niet de 1,5 meter afstand kunnen waarborgen, we gaan met een gezelschap van jong tot oud, we kunnen niet in de toekomst kijken hoe het virus zich ontwikkelen. Daarentegen zouden we nu echt wel de voorbereiding moeten starten en kosten gaan maken hetgeen met de kennis van nu niet verstandig is.

We hebben gesproken of het mogelijk is om een alternatieve dag-activiteit in de buitenlucht te organiseren. Dat gaan we verder onderzoeken als we de 1 september maatregelen van het kabinet kennen.

 

Jaarlijkse ALV

Op de eerste bestuursvergadering na de zomervakantie gaan we verder uitwerken hoe we dit gaan organiseren. We zijn als bestuur trots op de opkomst van onze leden bij de ALV, maar met de huidige regelgeving gaat dit “niet corona-proof” in ons clubhuis passen.

Hetzelfde geldt voor de medewerkersavond. De avond die wij organiseren voor onze vrijwilligers en hun partners. Ook die kan “niet corona-proof” in ons clubhuis plaats vinden. Ook daar zullen wij op de eerstvolgende vergadering over spreken in welk jasje we dat gaan gieten.

Ongemerkt heeft Corona toch meer effecten dan je in eerste instantie denkt, dat blijkt wel uit het bovenstaande. Aan de andere kant zien we ook dat we met enige aanpassingen ook weer veel zaken kunnen oppakken als we ons gezonde verstand blijven gebruiken. Dat gaat ook op voor de oefenwedstrijden en de competitiewedstrijden die wij weer gaan leiden. Bereid je voor op een “corona-proof”-wedstrijd en maak gebruik van de documenten die o.a. door de KNVB beschikbaar worden gesteld.

Voor mij zit de vakantie er al weer op, een aantal van jullie zal binnenkort op vakantie gaan of dit jaar een bezoek aan het buitenland overslaan. Ik hoor in mijn omgeving dat velen “aangepaste vakantieplannen” hebben gemaakt. Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ik buiten het hoogseizoen op vakantie kan gaan. Hierdoor kan ik de drukte ontlopen. Omdat “de bergen” mijn favoriete vakantiebestemming zijn, heb ik mijn plannen nauwelijks hoeven aanpassen. Alleen Italië werd ingeruild voor het nagenoeg corona-vrije Oostenrijk. Gondelliften werden stoeltjesliften. Het was weer fantastisch en het zit er helaas al weer op.

Ik wens iedereen een hele fijne (al dan niet aangepaste) vakantie toe, in goede gezondheid!

Met sportieve groet, 

René Beijen, voorzitter van de SAO Apeldoorn.

René Beijen