‘Van de Voorzitter’ (114)

ledenvergadering

In de 114e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

Subsidieregeling
Wij werden via de Sportraad Apeldoorn in kennis gesteld van een nieuwe subsidieregeling van de gemeente Apeldoorn. Het betreft een subsidieregeling tegemoetkoming prijsstijgingen maatschappelijke voorzieningen 2023. Met deze regeling kunnen buurt- en dorpshuizen, culturele organisaties en scouting- en sportverenigingen subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de gestegen prijzen. De gemeente wil deze organisaties helpen om de sterk gestegen energiekosten en andere kosten op te kunnen vangen. De subsidie is bedoeld als een eenmalige tegemoetkoming. De SAO Apeldoorn voldoet aan de gestelde criteria en heeft daarom een aanvraag gedaan om aanspraak te maken op deze subsidie, want elke tegemoetkoming is welkom.

Stedendriehoek
Op 20 februari was er sinds lange tijd weer een fysieke bijeenkomst van de drie scheidsrechtersverenigingen (SZO-DSVenO-SAO) binnen de Stedendriehoek Zutphen-Deventer-Apeldoorn. Het operationele overleg lag stil tijdens de coronaperiode. Het was weer erg fijn om met elkaar om tafel te zitten in onze Haven. Namens DSVenO waren Peter Stolk en Rudie Boone aanwezig, namens SZO waren Marco Arnoldus en Michel Nijdeken aanwezig en Jelle en ik waren de gastheer namens de SAO. De tijd vloog voorbij terwijl wij de onderwerpen; bijpraten ontwikkelingen bij onze verenigingen, ontwikkelingen district Oost, mogelijkheden tot gezamenlijke activiteiten en COVS Landelijk op de agenda hadden staan.

In Deventer moet de DSVenO  de huidige locatie verlaten en spraken we over wat zij in dit traject allemaal tegenkomen. In Zutphen loopt het huurcontract volgend jaar af en dat geeft daar zo z’n eigen dynamiek. Wij hebben verteld over wat wij allemaal zijn tegengekomen tijdens onze verduurzaming. We hebben gesproken over onze ledenopbouw en trainingsopkomst. Eigenlijk missen we bij alle drie de verenigingen een goede vertegenwoordiging van de leden in de “middencategorie” van 35 tot 60 jaar.

Bij de gezamenlijke activiteiten hebben we gesproken over het publiceren van alle KNVB-cursussen op onze drie  websites. Bij de SAO staat dit onder het kopje “Scheidsrechter worden”, rechts in de gele balk op onze site. Wij gaan voor een gezamenlijke activiteit in de Week van de Scheidsrechter, waarbij (waarschijnlijk) Zutphen volgens het rooster de gastheer zal zijn namens ons drieën in de Stedendriehoek.

Bij het COVS Landelijk hebben we gesproken over het zichtbaar zijn van de COVS en het door ons zichtbaar maken van de activiteiten en resultaten van de COVS voor ons allen. We hebben gesproken over de nieuwe voetbalpiramide in het seizoen 2023-2024. Dit werd bekendgemaakt nadat in ons handboek scheidsrechter de promotie-degradatieregeling voor het seizoen 2023-2024 werd gepubliceerd. Wij spraken over het feit dat wij hier als scheidsrechtersverenigingen nog niets hebben gehoord over de impact van deze piramideregeling op de promotie-degradatieregeling. Mooie vraag voor 30 maart (zie verderop).

Kortom, een boeiende en levendige vergadering, een mooi weerzien waarbij de tijd is omgevlogen. De volgende operationele Stedendriehoek-vergadering is gepland op 15 mei in Deventer.

FIFA-test
De SZO organiseert vanaf maart weer “op elke eerste dinsdag van de maand” de FIFA-test. Op 7 maart maakten vijf SAO’ers deel uit van de groep die deze FIFA-test liep. Zoals gebruikelijk volgt er bij de SZO een gezellige derde helft. Een mooie manier om ook eens buiten je eigen groep ervaringen uit te wisselen.

100-jarig jubileum
Op de laatste donderdag van februari draaide op onze clubavond het “Rad van Fortuin” waarbij de inkomsten ten goede komen aan ons jubileum in 2027. Voordat het rad werd gedraaid, werd er melding gemaakt van een andere activiteit ten behoeve van ons 100-jarig jubileum, te weten een sponsorloop. Op 20 april lopen we rondes van 300 meter gedurende 30 minuten. Het staat de sponsors vrij om een bedrag per ronde dan wel een vast bedrag te sponsoren. De sponsorlijsten zijn verkrijgbaar in onze Haven.

Bestuursvergadering 6 maart
Een lekker korte en goede vergadering gehad. Dat komt door jullie en ook een beetje door ons. Wij zorgen er met elkaar voor dat wij het als vereniging goed voor elkaar hebben. Als we dan ook nog naar elkaar omkijken dan maken we het elkaar makkelijk. Dat doen we erg goed!

Het was een operationele vergadering waarin geen knopen moesten worden doorgehakt. Geen bijzonderheden vanuit de notulen of de actielijst. De AED-cursus is op 22 maart.

Bij het behandelen van de ingaande en uitgaande post nemen we de belangrijkste zaken door. Daarbij bespraken we o.a. werving cursus verenigingsscheidsrechter, lezing bij sv Epe, bezoek van KNVB (Rutger en Sander) op onze clubavond van 30 maart, online bijeenkomst KNVB 27 maart en mailverkeer verduurzaming.

Vanuit de commissies geen bijzonderheden. Goed om te weten dat het familietoernooi staat gepland op 24 juni.

Onze penningmeester is druk met de ingaande kasstroom. De aanschrijvingen van contributie naar alle verenigingen zijn de deur uit gegaan. De aanspraak op bovengenoemde subsidie sportraad en de officiële aanvraag van subsidie i.h.k.v. verduurzaming bij de gemeente Apeldoorn. De verduurzaming van onze Haven is in volle gang. Afgelopen week is de spouwisolatie aangebracht en volgende week worden de zonnepanelen geplaatst. Verder hebben we nog gesproken over optie zonneboiler.

De staat van ons trainingsveld blijft de gemoederen bezighouden. Wij zoeken contact met onze buurman Robur om daar afspraken te maken over gebruik “roller”.

Wij hebben in bestuur gesproken over het Stedendriehoek-overleg. Dat hebben jullie inmiddels al gelezen. Jelle gaf terugkoppeling over de jubileumcommissie. Hij begon met “de mannen zijn lekker bezig” en ging daarna in op de activiteiten die worden ontplooid. De informele ALV is op onze clubavond van 13 april na afloop van de training.

De Haven stembureau op 15 maart
Wij vinden het mooi om als vereniging ons steentje bij te dragen. Daarmee stellen we onze buren in staat om lekker dicht bij huis hun stem uit te kunnen brengen. Ik heb het examen van stembureaulid weer gehaald en zal zelf aanwezig zijn tussen 7:00 uur en 13:30 uur en vanaf 21:00 uur bij de stemmentelling. Ik zou het leuk vinden als jullie ook je stem uitbrengen in onze Haven.

De KNVB komt naar u toe deze zomerrrrrrrrrrrr
Dat was het eerste waar ik moest denken bij het bezoek van de KNVB op 30 maart. Even voor de jongeren onder ons. De radiozender Veronica had de slogan “Veronica, komt naar u toe deze zomer” en daar was de voorzitter in z’n puberjaren erg blij mee.

Zo ben ik ook erg blij met het initiatief van de KNVB Oost om alle scheidsrechtersverenigingen te bezoeken. Ik verwacht op voorhand een zeer geslaagde avond. Sander Franken en Rutger Bekebrede zullen ingaan op de ontwikkelingen op het gebied van arbitrage binnen KNVB Oost. Ik hoop dat jullie alle vragen stellen en ervaringen willen delen met Sander en Rutger. Dit is een prachtige gelegenheid om met elkaar in verbinding te zijn en te weten wat er leeft bij de scheidsrechters en bij de KNVB. Daar worden we samen sterker van.

Ook als de KNVB niet langs komt,  staan hun antennes uit. De signalen m.b.t. de reservelijst zijn opgepakt. We staan minder reserve en krijgen daarmee de beloning om vaker te mogen fluiten. We moeten als scheidsrechters ook deze beloning blijven waarderen door zo fit mogelijk te blijven en zo min mogelijk af te zeggen. Voor de KNVB is de beloning dat zij meer wedstrijden kunnen bezetten met KNVB-scheidsrechters. Dat kan ook betekenen om een keer een klasse beneden je pakket te mogen fluiten, maar dat heeft weer als voordeel dat je bij nieuwe clubs komt.

We zijn weer volop aan het fluiten na de carnavalsvakantie. Overigens aan oefenwedstrijden in deze periode geen gebrek. Ik heb zelf maar weer eens een wedstrijdje “onder 16” bij mijn dorpsclub gefloten. Erg leuk dat onbevangene voetbal waarbij plezier en respect voorop staan.

Hoe anders ervaar ik dat deze week in de media. Zelf niet goed genoeg om voetballend je tegenstander van de mat te spelen en dan klagen over één beslissing van de scheidsrechter. Ik zou graag laten zien hoe wij in de scheidsrechtersapp deze situaties bespreken. We vertellen wat wij hebben gezien en hoe we daar op zouden handelen. We luisteren naar elkaars mening. Bij ons zorgt dezelfde situatie voor verschillend handelen. Dat kan en dat mag als je het dan ook maar goed uitlegt. Het grote verschil is dat we met elkaar hebben gedeeld wat we hebben gezien en hoe wij zouden handelen en al deze inzichten zitten dan mooi weer als bagage in onze rugzak.

Tijd om weer een lekker potje te fluiten of te assisteren. Veel succes!

Met sportieve groet,
René Beijen