‘Van de Voorzitter’ (124)

ledenvergadering

In de 124e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

Warmtenet Kerschoten
Op internet staat onder andere “een warmtenet is een collectieve warmtevoorziening in een buurt, wijk of stad. Het bestaat uit een warmtebron (of soms meer warmtebronnen), een netwerk van leidingen onder de grond waardoor warm water stroomt en een warmtewisselaar die warmte afgeeft in de woning. Het warmtenet in Kerschoten en Kerschoten-West zal in fases beschikbaar komen voor iedereen in de wijk. Als alles meezit, zouden de eerste huizen vanaf 2025/2026 aangesloten kunnen worden. De warmte zal opgewekt worden uit het afvalwater (rioolwater) op het terrein van het Waterschap aan de Stadhoudermolenweg. Het net krijgt een watertemperatuur van 70°C.”

Onze Haven ligt in de wijk Kerschoten en dat vraagt van ons om na te denken over toekomstige investeringen. De aansluiting op het warmtenet is niet verplicht, maar Kerschoten zal als eerste wijk van Apeldoorn gasloos worden en dus moeten we vooruitkijken als vereniging.

Ik was op de inloopavond van 9 oktober waar de plannen werden gepresenteerd om de eerste stap te nemen. Als alle acht de deelnemende partijen het plan hebben goedgekeurd, is het aan de gemeente Apeldoorn om een principebesluit te nemen. Met een akkoord op het principebesluit is de eerste stap naar de aanleg van een warmtenet genomen. Ik heb namens onze vereniging gevraagd om zo snel mogelijk deskundig advies te mogen krijgen met het oog op toekomstige investeringen.  

ALV
Elke jaar weer een bijzonder moment. Een algemene ledenvergadering waarin wij als bestuur verantwoording afleggen aan onze leden over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Fijn om verantwoording af te mogen leggen en ook fijn dat wij als bestuur decharge hebben gekregen over het afgelopen jaar. Want we hebben vorig jaar aan onze leden gevraagd om investeringen in het kader van verduurzaming te mogen doen in onze accommodatie. Wij vroegen maar liefst om een mandaat van €40.000,-. Heel veel geld voor een kleine vereniging als de onze. Wat is het dan fijn om ons handelen als bestuur te mogen toelichten. Wij hebben als bestuur op dit moment al ongeveer de helft van dit bedrag geïnvesteerd in verduurzaming. Over deze investeringen hebben wij van de gemeente Apeldoorn een subsidie mogen ontvangen voor 50%. Wij hebben berekend dat we ongeveer € 3.000,- per jaar op onze energierekening kunnen besparen. Dat is natuurlijk wel een beetje afhankelijk van de prijsontwikkeling op de energiemarkt. Dat zou, rekening houdend met het aanloopjaar, betekenen dat we binnen vier jaar onze investeringen al hebben terugverdiend. Daarmee slaan we twee vliegen in één klap door bij te dragen aan een beter milieu en door bij te dragen aan de portemonnee van onze club.

Verder heb ik als voorzitter de leuke taak om de jubilarissen in het zonnetje te zetten. Al ruimschoots van te voren ga ik op onze clubavond feitjes ophalen voor een leuke speech en ook al denk ik sommige jubilarissen toch wel goed te kennen, ik kom bijna altijd nieuwe dingen te weten. De voorbereiding van een ALV vraagt best wel veel inspanning, maar we doen het graag voor onze betrokken leden.

De Haven bestaat 40 jaar
De officiële opening van onze accommodatie was op 11 november 1983. We zijn nu bijna 40 jaar verder en we kregen het verzoek om dit moment niet ongemerkt voorbij laten gaan. Een verzoek waar we graag onze medewerking aan willen verlenen. Destijds leefden we nog in het gulden-tijdperk en we hebben besloten om een “piekjes-avond” te organiseren ter ere van het 40-jarig bestaan van onze verduurzaamde Haven. In dit tijdperk zeg we dan “eurootje” en de OC zal deze avond ondersteunen met een hapje. Onze leden hebben een bericht ontvangen. 

Trainingen
Onze trainer staat garant voor goede en gevarieerde trainingen. Onze trainer staat eveneens open voor suggesties. Zo hadden onze jongens die in het betaald voetbaltraject actief zijn onlangs een leuke training gehad. Muhamed en Luuk hebben deze vorm van training eind oktober aan onze trainingsgroep gegeven. In goed overleg met onze vaste trainer werd de trainingsgroep in tweeën gesplitst en werden de twee trainingsvormen “in elkaar geweven”. Elders op de site vindt u een impressie van “speciale training met interval en videobeelden”. Wij als trainingsgroep waren erg enthousiast over deze training. Ten eerste dat Luuk en Muhamed de moeite hebben genomen om een leuke trainingsvariant uit Zeist mee te nemen naar Apeldoorn. Zelf energie en moeite steken om deze variant uit te werken en dat vervolgens in goede afstemming met André zo een zeer geslaagde trainingsavond organiseerden.

Op 16 november kunnen de KNVB-scheidsrechters op onze accommodatie meedoen aan de pilot conditietraining van de KNVB. Wij hebben als trainingsgroep meegewerkt bij de totstandkoming van deze pilot. Ik ben heel erg benieuwd hoe collega-scheidsrechters deze pilot ervaren. Daarna zijn ze van harte uitgenodigd voor de derde helft in onze Haven.

Stembureau
Op 22 november is onze Haven weer stembureau. Wij willen graag een steentje bijdragen aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar onze penningmeester is hier ook heel erg blij mee. Tijdens de ALV maakte hij de grap “het kabinet kan mij niet vaak genoeg vallen”.

Mijn verzoek om weer stembureau-lid te mogen zijn bij onze Haven is door de gemeente Apeldoorn gehonoreerd. Dat alles onder de bezielende leiding van stembureauvoorzitter Jos Kruijssen. Een heus SAO-stembureau.

De herfst heeft z’n intrede gedaan en er valt veel regen. In Zutphen stond ik voor de beslissing spelen op “gras” op het hoofdveld of uitwijken naar kunstgras. Met veel prikwerk in doelgebied hebben we besloten om op echt gras te spelen. Achteraf en goede keuze mede omdat het tijdens de wedstrijd droog bleef. Twee weken later bestond het hoofdveld in Enschede uit een nat en glad kunstgrasveld. De wedstrijd ging door maar het leidde wel tot blessures (verdraaiingen). Dit weekend zou ik gaan fluiten bij DTC07. Je raadt het al, de regen gooide roet in het eten, alle grasvelden waren niet bespeelbaar. Volgend week gaat het door, want het hoofdveld is een kunstgrasmat.

Met sportieve groet,
René Beijen

René Beijen