‘Van de Voorzitter’ (125)

ledenvergadering

In de 125e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

De Haven 40 jaar
We hebben op onze clubavond van 9 november alvast een toast uitgebracht op onze Haven die 11 november 1983 werd geopend. Wat leuk om dit met zo’n 45 leden te mogen vieren. Bij de eerste consumptie was er keuze uit gebak. Alle consumpties waren “een eurootje” en de Ontspanningscommissie had voor lekkere hapjes gezorgd. Er waren deze avond 25 hongerige monden te voeden. Ons trainingsveld was door de hevige regenval van de afgelopen dagen erg “zwaar”. Met een extensieve intervaltraining, onder leiding van Jelle, hebben we weer het maximale uit onszelf gehaald. Een hapje en een drankje waren meer dan welkom. Minder welkom zullen de vermoeide spieren zijn geweest die menigeen de volgende ochtend heeft gevoeld. Mijn voorstel is om nog niet 40 jaar te wachten op het volgende feestje van onze Haven.

Fitheidsmeting
De KNVB heeft afgelopen zomer bij onze trainingsgroep een aantal testen uitgevoerd om te komen tot een fitheidsmeting. Op 16 november konden alle KNVB-scheidsrechters zich inschrijven voor de pilot fitheidsmeting bij de SAO-Apeldoorn. Er waren ongeveer 50 inschrijvingen.

Het veld was keurig gemaaid, maar wel loodzwaar vanwege de vele regen.  De groep werd in onze Haven (die lekker vol was) in tweeën gesplitst. Groep 1 startte met een warming-up onder leiding van onze trainer, terwijl groep 2 nog even bi-kletste onder het genot van een kop koffie. Terwijl groep 1 zich onderwierp aan de fitheidsmeting, ging groep 2 aan de warming-up. Na de fitheidsmeting verrichte onze trainer achtereenvolgens voor beide groepen de cooling-down.

De fitheidsmeting gaf een mooi inzicht in hoe iedereen ervoor stond. Startend met een snelheid van 8 km per uur voor 40 meter heen-en-weer, werd elke keer de snelheid met een 0,5 km per uur opgevoerd. De maximale snelheid die behaald kon worden was 22 km. Dit was slechts voor 5 topfitte scheidsrechters weggelegd. Mijn overall beeld is dat de fitte seniore scheidsrechter gemiddeld een score van 13-15 haalt, de fitte jonge scheidsrechters 15-19 en de toppers 19+.

Dat roept wel de gerechtvaardigde vraag op: komt er een norm per leeftijdscategorie. Want het is fysiek onmogelijk om op vijftigjarige leeftijd dezelfde prestatie te leveren als een twintigjarige. 

Ik kijk terug op een zeer geslaagde pilot. De pilot was goed georganiseerd, de test werd goed ondersteund met goed hoorbaar geluid (stem, piepjes en fluit) en erg fijn dat er zowel een warming-up alsmede een cooling-down werd georganiseerd. Het allerbelangrijkste vond ik wel dat alle deelnemers erg veel zin hadden in de pilot en dat het heel fijn was om elkaar te ontmoeten voor, tijdens en na de fitheidsmeting. Fijn om als SAO-Apeldoorn gastheer te mogen zijn.

Bestuursvergadering 20 oktober
Het was een reguliere vergadering met weinig bijzonderheden. We hebben de ALV nog even nabesproken en hebben gesproken over de nieuwjaarsreceptie. We hebben het advies van de aanwezige leden gevolgd en gaan de nieuwjaarsreceptie houden op onze clubavond de eerste donderdagavond van het jaar 2024. Voorafgaande aan de nieuwjaarsreceptie zal geen door de SAO georganiseerde training worden gegeven. Wij hopen dat alle trainende leden hun trainingsschema zo kunnen aanpassen dat zij ook ruimte vinden om op de nieuwjaarsreceptie aanwezig te zijn.

Stembureau “De Haven”
Om 7.00 uur werden de deuren geopend door Arie om de aanwezige stembureauleden hun plaats in de laten nemen. Deze verkiezingen lag het aantal kiezers 50% hoger dan de vorige verkiezingen. Het was gedurende de hele dag een komen en gaan van kiezers zonder dat er wachttijden ontstonden. De stembureauleden werkten in een ochtend- en een middagploeg en ’s avonds werd er met z’n allen geteld. We hebben weer veel buurtbewoners mogen ontvangen in onze Haven. Jos Kruijsen was de voorzitter van ons stembureau en bleef de hele dag op de achtergrond aanwezig. Maar als de klok 21:00 uur aangeeft, neemt Jos actief de leiding omtrent de telinstructie. Het team werd met militaire precisie aangestuurd.

De stemmers klaagden over het stembiljet, kunt u voorstellen hoe wij hebben gereageerd toen wij al die stembiljetten helemaal moesten uitvouwen voordat we een aanvang konden maken met de telling. Tijdens het tellen in ons stembureau werd al snel duidelijk dat er geheel andere verkiezingsuitslag kon worden verwacht ten opzichte van de vorige stemronde. Om 23.30 uur waren wij klaar met stemmen tellen en konden wij social media raadplegen hoe het in den lande was verlopen. Voorzitter (Jos) ging met de formele documenten naar het gemeentehuis, de stembureauleden naar huis en ik sloot onze Haven weer af, nadat de koerier de verzegelde stemcontainers met de getelde stembiljetten had opgehaald.

Onze Haven ter beschikking stellen voor het maatschappelijk belang heeft meerdere mooie kanten. Onze penningmeester is blij met de vergoeding, vele buurtbewoners komen bij ons stemmen en maken een praatje met buurtgenoten en ook het onderdeel uit mogen maken van de bezetting van een stembureau is een leuke en waardevolle taak.

Kleedkamerverhalen
Afgelopen week werd in de kleedkamer duidelijk dat er nog steeds een oud gebruik bij enkele leden van de SAO wekelijks wordt toegepast. Het betreft een recept van Patrick van Bork ter bevordering van soepele spieren. Men neme een fles babylotion en voegen daar cajuput-olie aan toe. De ideale verhouding is 3:1 volgens Patrick. Het geeft de warmte van tijgerbalsem en is gemakkelijk aan te brengen. In de kleedkamer van de oudere jongeren werd geëxperimenteerd door meerdere SAO-leden. De nieuwe gebruikers zijn niet overtuigd geraakt, de vaste gebruikers zullen het dit weekend gewoon weer gebruiken en het zal hen weer naar “soepele” hoogtepunten leiden.

Het weer
De vele regenval laat z’n sporen na op de velden. We hebben te maken met afgelaste grasmatten en gladde kunstgrasvelden. Ook ons eigen trainingsveld heeft zwaar te leiden onder de regen. We moeten oppassen dat we geen blessures oplopen. De keerzijde van een “zwaar trainingsveld” is dat er ongemerkt extra conditie wordt opgebouwd. Ik wens onszelf na deze onstuimige herfstperiode een mooie droge winterperiode toe waarin we zoveel mogelijk lekker door kunnen voetballen.

De regen speelde ook een belangrijke rol bij mijn eigen wedstrijden. Een supergladde kunstgrasmat in Enschede zorgde voor een vijftal blessures, mijn wedstrijd in Tilligte werd afgelast en mijn wedstrijd in Doornenburg op een gladde grasmat leidde tot vele glijpartijen met contact. Voor mij als scheidsrechter een lastige en ook leerzame wedstrijd om glijpartijen te beoordelen op onvoorzichtig-onbesuisd-buitensporig. Laat ik het zo zeggen, er zaten een aantal gele kaarten bij met een rood randje. Mooi om in de bestuurskamer terug te horen dat men tevreden was met mijn consequente lijn om alles met onbesuisd af te doen. Het helpt daarbij ook wel dat er geen enkele speler het veld heeft moeten verlaten met een blessure.

Met sportieve groet,
René Beijen

René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn