‘Van de Voorzitter’ (132)

ledenvergadering

In de 132e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

Spelregels
Na spelregelvragen over de handsbal en scheidsrechtersbal was deze week het onderwerp ‘strafbaar buitenspel’. Hoe vaak we nog steeds op het veld horen: “scheids, hij staat toch buitenspel” – hetgeen vaak wordt ondersteund door het vlagsignaal van de club-assistent – zijn de regels rondom buitenspel al jaren hetzelfde.

Regel 11 Buitenspel
Buitenspel zijn als zodanig is geen overtreding. Een speler bevindt zich in buitenspelpositie indien:

 • enig deel van zijn hoofd, lichaam of voeten op de helft van de tegenpartij is (m.u.v. de middenlijn) en
 • hij dichter bij de doellijn van de tegenpartij is dan zowel de bal als de voorlaatste tegenstander met enig deel van zijn hoofd, lichaam of voeten. De handen en armen van alle spelers, ook van de doelverdedigers, worden buiten beschouwing gelaten. Met het oog op het kunnen bepalen van buitenspel is de bovenkant van de arm in lijn met de onderkant van de oksel. Een speler bevindt zich niet in buitenspelpositie indien hij gelijk staat met de voorlaatste tegenstander, of
 • de laatste twee tegenstanders.

Strafbaar buitenspel
Een speler die zich in buitenspelpositie bevindt op het moment dat de bal wordt gespeeld of geraakt * door een medespeler, wordt alleen gestraft als hij actief betrokken raakt bij het spel door:

 • in te grijpen in het spel door het spelen of raken van de bal, die door een medespeler is gespeeld of geraakt
 • een tegenstander in diens spel te beïnvloeden door:
  – te voorkomen dat een tegenstander de bal kan spelen of in staat is te spelen door duidelijk het gezichtsveld van de tegenstander te blokkeren of 
  – of een tegenstander aan te vallen in strijd om de bal,
  – of duidelijk te proberen de in de nabijheid zijnde bal te spelen waarbij deze handeling de tegenstander beïnvloedt,
  – of een duidelijke actie te maken die duidelijk invloed heeft op de mogelijkheid van een tegenstander om de bal te spelen
 • voordeel te trekken door de bal te spelen of een tegenstander in diens spel te beïnvloeden wanneer de bal:
  – terugkomt of van richting is veranderd van de doelpaal, doellat, wedstrijdofficial of een tegenstander
  – bewust is gered door een tegenstander.

Het eerste moment van contact bij het spelen of raken van de bal moet worden gebruikt.

Niet Strafbaar buitenspel
Een speler wordt niet voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij de bal rechtstreeks ontvangt uit:

 • een doelschop;
 • een inworp;
 • een hoekschop.

Onderstaande de twee vragen die wij het moeilijkst vonden: 

Een verdediger komt in een duel achter zijn eigen doellijn terecht en blijft daar geblesseerd liggen. Het spel gaat verder en als een teamgenoot van hem de bal het strafschopgebied heeft uitgewerkt, wordt de bal door de tegenpartij vanaf de middenlijn onmiddellijk weer het strafschopgebied ingespeeld en komt bij een aanvaller terecht die in buitenspelpositie staat. Deze neemt de bal aan en scoort. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Hij keurt het doelpunt goed, want de verdediger achter de doellijn wordt geacht zich op de doellijn te bevinden.
 2. Hij keurt het doelpunt af, omdat de verdediger direct beschouwd wordt als een geblesseerde speler die niet deelneemt aan het spel.
 3. Hij keurt het doelpunt af, omdat de bal al buiten het strafschopgebied richting de middenlijn is gespeeld, waardoor de geblesseerde speler voor buitenspel niet meer meetelt.
 4. Hij keurt het doelpunt goed, want de bal wordt weer direct teruggebracht door de tegenstander en daarom blijft de geblesseerde speler betrokken bij het spel.

Twee tegenstanders trappen tegelijk de bal, waarna deze terechtkomt bij een strafbaar buitenspel zijnde speler van de aanvallende partij. Deze benut zijn kans en schiet de bal in het doel. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Doelpunt toekennen.
 2. Scheidsrechtersbal.
 3. Hoekschop.
 4. Buitenspel en doelpunt afkeuren.

Aangename verrassingen
In mijn vorige column sprak ik over de opdracht die wij hadden gegeven om ons trainingsveld te rollen en prikken. Afgelopen week konden wij genieten van een prachtig mooi geprikt en gerold veld. Wat mij opviel, was dat niet alleen de opgegeven grootte van ons trainingsveld was gerold en geprikt maar dat het gehele park was gerold en geprikt. Ik was erg benieuwd naar de rekening.

Nou, dat was even schrikken! In het appcontact dat ik had met de opdrachtgever De Eijk Groep, gaf ik aan zeer tevreden te zijn over het resultaat. Het antwoord was nog verrassender: wij hebben de opdracht niet uitgevoerd want… Er was een andere opdrachtgever die dezelfde opdracht had gegeven aan “de buurman” van Mourik Grondverzet. De opdrachtgever was de gemeente Apeldoorn. Onze dank, namens alle gebruikers van het park, gaat uit naar de gemeente Apeldoorn en het goede werk van “van Mourik Grondverzet” voor dit prachtige parkonderhoud.  

Uit de Stentor
Het gebied rondom de SAO staat aan de vooravond van nieuwe ontwikkelingen. Het gaat om het realiseren van betaalbare woningen en het realiseren van een zwembad. In de Stentor van 29 april gingen twee krantenartikelen over deze ontwikkelingen.

Miljoenen van Rijk voor betaalbare woningen
Apeldoorn krijgt 18,1 miljoen euro van het Rijk voor woningbouw. Het gaat om ontwikkelingen in de strook langs het kanaal, ten noorden van de binnenstad. De ruim 18 miljoen moet helpen om vooral ‘betaalbare’ woningen te laten neerzetten in de zone aan de westkant van het kanaal. Ontwikkelaars stellen dat dat soort bouw moeilijk rendabel te realiseren is. De steun van het Rijk moet het onrendabele deel afdekken. Het gaat in dit geval om 1680 woningen, waarvan circa 75 procent in de categorie ‘betaalbaar’ moet vallen.

Bij het project hoort ook de bouw van een parkeergarage met 650 parkeerplaatsen (bij het nieuwe zwembad aan Apeldoorn steekt zelf 38 miljoen euro in de ontwikkeling van het gebied. Onbekend is nog wanneer kan worden begonnen met de bouw en de aanleg van infrastructuur en groen.

Zwembad aan noordkant van Apeldoorn moet blikvanger worden

Een modern pand met open gevels, zodat voorbijgangers aan de buitenkant zien wat er binnen gebeurt en andersom. Met levendigheid op een pleintje bij de ingang, mede dankzij winkeltjes. Als de tekeningen realiteit worden, is het nieuwe zwembad aan de noordkant van Apeldoorn een blikvanger.

Het binnenbad – de vervanger van De Sprenkelaar – komt tussen Vlijtseweg en Boerhaavestraat te staan. Bezoekers vinden er straks een wedstrijdbassin van 50 meter lengte (op te delen in twee keer 25 meter), een doelgroepenbad van 25 meter (voor kinderen en ouderen), een peuterbad van 40 vierkante meter en een glijbaan.

De bedoeling is dat het zwembad in 2027 opent. Er wacht, zoals onlangs gemeld, nog wel een uitdaging wat betreft de stroomvoorziening. Netbeheerder Liander zegt tot 2029 geen nieuwe grootverbruikers op het stroomnet te kunnen aansluiten.

‘Van de voorzitter’ versus ‘Over de voorzitter’
We leren het beste van onze wedstrijden als er collega’s komen kijken die feedback geven op onze wedstrijd. Ik was bij de wedstrijd AZC- Robur et Velocitas erg blij dat er weer collega’s kwamen kijken. In de rust een kort reflectiemoment en door naar de tweede helft in dit spannende potje. De collega van het reflectiemoment heeft ook de eerste “Over de voorzitter” geschreven. Een erg leuk stukje dat ik met gepaste trots heb gelezen. Op de clubavond hebben we de wedstrijd nog nabesproken. Wat ik niet wist (en niet in mijn portaal stond) was dat er ook een KNVB-rapporteur aanwezig was. Per toeval kwam ik er twee weken later achter toen ik in mijn portaal keek met als doel om te kijken of ik nog een aanstelling had gekregen. Nog een reflectie erbij!

Laten we vooral bij elkaar blijven kijken, daar worden we echt beter van.

Zoals ik hierboven al schreef, keek ik in mijn portaal of ik nog een wedstrijdaanstelling had gekregen. Wel een rapport, geen wedstrijd. Tijd om mijn dorpsclub (3 dagen voor het weekend) te vragen of zij op de zaterdag krap in de scheidsrechters zaten. Mijn aanbod werd in dank aanvaard. Je raad het al soms blijf je op de reservelijst, maar in dit geval kwam er een na-aanstelling dus ook op de zondag in hetzelfde weekend aan de bak in een potje Enschede vs Hengelo. Pittig, maar ik kreeg er twee hele leuke wedstrijden terug en op maandag flinke spierpijn.

Veel plezier op de velden!

Met sportieve groet,
René Beijen

René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn