‘Van de Voorzitter’ (134)

ledenvergadering

In de 134e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

Voetbal en muziek
Rondom onze wedstrijden speelt muziek een belangrijke rol. Bij aankomst op de accommodatie luister ik altijd even welke muziek opstaat en het volume zegt al veel over de stemming in de kantine. Als ik naar de kleedkamer ga, is bijna nooit meer stil maar meestal een kakafonie van diverse muziekstijlen die letterlijk door het complex heen schalt. Soms heb je als scheidsrechter het geluk dat aan de linkerzijde de tegels aan de muur lekker trillen op Hollandse hits en aan de rechterzijde trillen ze het best op techno. Maar voor mijn wedstrijdvoorbereiding op het veld kan muziek een hele positieve uitwerking hebben op de wijze waarop ik de wedstrijd in ga. Lekker warmlopen op het ritme van een beetje up-tempo muziek vind ik een goede start.

Waarom begint de voorzitter hier nu over, nou gewoon omdat het bij de SAO Apeldoorn niet anders is. Als ik onze Haven binnenloop merk ik al aan de muzieksoort die op staat (en het volume) wie er kantinedienst heeft. Maar sinds kort hebben wij ook lekker trillende tegeltjes aan de muur van onze kleedkamer. De jongere scheidsrechters hebben geld bij elkaar gelegd voor een muziekbox. De jongeren zitten meestal in de kleedkamer aan de rechterzijde en ze laten ons als gebruikers van de kleedkamer van de linkerzijde meegenieten van hun muziekstijl. Zo staan we toch in twee gescheiden kleedkamers, samen met dezelfde muziek onder de douche.

Stedendriehoekoverleg 27 mei
Het betreft ons periodieke overleg tussen de scheidsrechterverenigingen Apeldoorn – Deventer – Zutphen. Naast standaardonderwerpen als agenda en notulen vorige vergadering waren ook onderwerp van gesprek: ontwikkelingen binnen vereniging, ontwikkelingen binnen Oost, ALV COVS voorbeschouwing en gezamenlijke activiteiten.

Bij ontwikkelingen verenigingen was de rode draad: gesprek met de gemeente. DSVenO in gesprek over vertrek op huidige locatie, SZO in gesprek over realisatie overkapping, SAO in gesprek over de ruimtelijke ontwikkeling nabij onze Haven en trainingsveld. Dan hebben we het over realisatie zwembad en woningbouw. De aanstaande verhuizing en niet beschikbaar hebben van een eigen trainingsveld vraagt veel bestuurlijke aandacht bij DSVenO.

Bij de ontwikkelingen binnen Oost hebben we stil gestaan bij overschot aan scheidrechters dit seizoen in 2e en 3e klasse en de versterkte degradatie bij scheidsrechters aan het einde van dit seizoen. Tevens willen we nog een avond organiseren aan het begin van het seizoen in bijzijn van SB’ers, we hebben een meewerk-verzoek ingediend bij de KNVB.

De ALV van de COVS is bijzonder omdat alle bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar zijn. Wij hebben als Stedendriehoek gesproken over de ontstane situatie en hoe wij hierin staan.

Bij de gezamenlijke activiteiten hebben gesproken over gezamenlijk inkopen promotiemateriaal. Verder hebben we alvast vooruitgekeken naar de komende Week van de Scheidrechter. Onze gezamenlijke (technische) Stedendriehoek activiteit is op 2 oktober.

Zet maar alvast in agenda: woensdag 2 oktober, locatie: onze ‘Haven’ in Apeldoorn.

ALV COVS 1 juni
We hebben deze bijzondere ALV voorbesproken binnen de Stedendriehoek. We hadden voorafgaande aan de vergadering te maken met een aftredend en niet herkiesbaar bestuur. Er waren geen nieuwe kandidaten voorgedragen. Tegelijkertijd lag er een tussentijdse rapportage “blauwdruk” op tafel waarin de missie en visie van de COVS in eerste hoofdlijnen werd geschetst. We zijn gestart met een presentatie van de projectgroep “blauwdruk”.

Een heldere presentatie bestaande uit 6 pijlers:

  1. Structuur en organisatie
  2. Public Affaires (o.a. KNVB)
  3. Communicatie en zichtbaarheid
  4. Beschikbaar stellen van kennis en kunde
  5. Vrijwilligersbeleid
  6. En de belangrijkste pijler op dit moment: wat staat ons nog te doen?

Met de kennis van deze presentatie zijn we begonnen aan de ALV. Die start natuurlijk zoals altijd met alle formele agendapunten zoals notulen, financieel jaarverslag, jaarverslag commissies, kascontrole. Deze stukken zijn de basis om het bestuur decharge te geven voor het gevoerde beleid. De aanwezig ledenverengingen hebben het bestuur decharge verleend. Altijd belangrijk maar zeker vandaag extra belangrijk omdat het bestuur aftredend en niet herkiesbaar was. Het bestuur werd met een warm applaus bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren.

Tijdens de vergadering is besloten om het plan “blauwdruk” zo snel mogelijk af te ronden, omdat dit plan de basis gaat vormen voor de COVS in de komende jaren. De projectgroep heeft daarvoor nog een half jaar nodig. Dit half jaar gaan we overbruggen met een interim bestuur en er is een bijzondere ALV afgesproken die op 14 december bij elkaar komt. Met de kennis van vandaag, wordt daar het plan “blauwdruk” gepresenteerd en zullen we structuur en organisatie van de COVS gaan vormgeven.

Vanuit de vergadering hebben zich drie bestuurders gemeld om deze interim-klus op zich te nemen tot 31 december 2024. Dat zijn Frank Sanders (Doetinchem), Wout Jongman (Zwolle) en Stefan Zandberg (Zaanstreek). Daar hebben zich nog drie COVS bestuursleden zich aan toegevoegd, zodat we nu voor een half jaar een ad interim-bestuur hebben van zes bestuursleden.

We hebben afgesproken dat we alle agendapunten m.b.t. toekomstige jaren “on hold” zetten, behalve het arbitragecongres in Zuid II, daarvoor is de begroting tijdens deze ALV goedgekeurd.

Kortom, een bijzondere vergadering, met een aftredend bestuur, met een nieuw interim bestuur en het uitschrijven van een BALV op 14 december. Deze ALV werd afgesloten met een dankwoord aan de huidige bestuursleden.

Zomertraining
Wij kennen geen zomerstop bij de SAO-Apeldoorn. Onze trainingen en onze clubavonden gaan het hele jaar door op de donderdagavond. Veel van onze leden hebben op de dinsdag hun eigen trainingsvormen. Wij gaan als pilot op de zomeravonden ook op de dinsdagavond trainen. We kunnen trainen met daglicht. De kleedkamer is vanaf 19:45 uur geopend en de training start om 20:00 uur. Er is gelegenheid om te douchen, echter de kantine blijft gesloten op de dinsdagavond. Wij zijn benieuwd of deze pilot aanslaat.

Clubscheidsrechters zijn eveneens van harte uitgenodigd op de dinsdagavond en/of de donderdagavond.

Spelregelfinale 13 juni
Onze spelregelkennis is op de clubavonden flink getest. De top 5 gaat op voor de titel “spelregelkampioen SAO Apeldoorn”. De finalisten in 2024 zijn: Bram, Jelle, Rick, Bjorn en Bert. De spelregelfinale wordt gespeeld in de vorm van een Kahoot-quiz. Alle aanwezigen kunnen vrijblijvend meespelen, maar de prijzen worden verdeeld onder de finalisten.

Ik begon deze column met muziek. Mijn mooiste ervaring met muziek tijdens de warming-up is bij HC’03 in Drempt. De voorzitter koos de muziek uit. Waar maak je dat nog mee: “Hells Bells van AC/DC”. Ik complimenteerde de voorzitter met z’n keuze en je raad al welk nummer standaard in mijn warming-up werd gedraaid als ik te gast was in Drempt. Helaas voor mij en ik denk voor velen een opluchting dat de keuze voor de warming-up muziek in Drempt nu bij iemand anders in handen is.

De afgelopen weken zaten we in het toetje van het voetbalseizoen, de nacompetitie (NC). De potjes waar het resultaat telt, er veel publiek is en waarbij wij door de KNVB worden aangesteld als arbitrale trio’s. Een mooie afsluiting van het voetbalseizoen die bij vele scheidsrechtersverenigingen wordt afgesloten met ontspanningsactiviteiten als een toernooi of een BBQ.

Ik wens iedereen een hele fijne vakantie en goede opbouw naar het nieuwe seizoen.

Met sportieve groet,
René Beijen

René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn