‘Van de Voorzitter’ (55)

ledenvergadering

In de 55e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter, met in deze editie uiteraard aandacht voor de coronacrisis.

Vandaag 31 maart 2020 heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd. De maatregelen van 6 april worden verlengd tot en met 28 april 2020. Dat betekent geen sportactiviteiten, horeca etc. De eerder afgekondigde maatregelen tot en met 1 juni waar ook het betaald voetbal onder valt blijft van kracht. Voor het amateurvoetbal heeft de KNVB laten weten dat de competities niet meer worden hervat.

Ik mis onze clubavonden en helaas gaat dat nog even duren. In elk geval tot en met 28 april en afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal besmettingen mogelijk nog langer.

Een wijze Nederlandse koning sprak de woorden; “Het Coronavirus kunnen we niet stoppen, maar het eenzaamheidvirus wel.” Wij hebben daar op onze manier invulling aan gegeven door aan alle leden een mail te sturen, door spelregelvragen en beeldvragen op onze site te delen en door via onze SAO-groepsapp contact met elkaar te houden. We hopen dat jullie het nog een aantal weken volhouden.

De mail die we aan onze leden hebben gestuurd, deel ik graag met jullie:

“Beste leden,

Allereerst hopen we natuurlijk dat jullie en jullie naasten deze vreemde tijd in goede gezondheid doorkomen. Velen van ons missen de wekelijkse clubavonden en andere activiteiten van de SAO. Het is ook goed om te zien dat leden onderling wel contact houden, bijvoorbeeld via telefoon, de groepsapp van de SAO en Facebook. Ga hier vooral mee door en denk dan ook eens aan degenen die je op de clubavond misschien niet zo vaak spreekt. Zo helpen we elkaar deze tijd door.

Als vereniging willen we jullie natuurlijk, nu de clubavonden niet doorgaan, ook op het gebied van arbitrage wat blijven bieden. Zowel de spelregelcommissie als de technische commissie hebben daarom een manier gezocht om via de website toch een leuke activiteit aan te bieden. Ook zijn op de website trainingsschema’s te vinden om deze tijd ook fysiek fit door te komen. […]

Hopelijk dragen deze dingen er aan bij om deze tijd wat dragelijker te maken. We hopen elkaar snel weer te mogen zien op de clubavonden.

Blijf gezond!

Met sportieve groeten,

Het bestuur

René Beijen, Remon Tulen, André Bakker, Evert Horst, Luuk Timmer en Jelle Besselsen”

Ik mis het spelletje en ik mis jullie. De komende tijd zal leren hoe en wanneer we draad weer gaan oppakken. Laten we elkaar aandacht en warmte blijven geven!

Met sportieve groet,
René Beijen

René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn.