‘Van de Voorzitter’ (68)

ledenvergadering

In de 68e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

Op 28 september was er de aankondiging van het kabinet van aangescherpte maatregelen met als doel om het aantal positief geteste personen een halt toe te brengen. Voor ons scheidsrechters betekende dat wedstrijden zonder publiek en gesloten kantines.

In de twee weken die volgden merkten we dat clubs daar op geheel eigen wijze uitvoering aan gaven. Van scheidsrechters die een extra grote kleedkamer kregen tot scheidsrechters die zich buiten op het veld moesten omkleden. Open of gesloten bestuurskamers en open of gesloten kleedkamers. Van een ruime definitie van staf die werd toegelaten tot clubs die een streng deurbeleid voerden. Scheidrechters die een presentje kregen in het kader van ‘De Week van de Scheidsrechter’ en anderen die op reguliere wijze werden bedankt voor het leiden van de wedstrijd. Het blijkt wel uit onze ervaringen dat er op geheel verschillende wijze uitvoering wordt geven aan coronamaatregelen op en rondom de velden.

Dat corona niet alleen beperkt bleef tot op en rondom de velden hebben we allemaal wel in onze eigen omgeving kunnen waarnemen. Met het oplopende aantal positieve testuitslagen kon het ook niet uitblijven dat er op 13 oktober aanvullende maatregelen werden genomen.

Op onze trainingsavond van 24 september hadden wij al het gevoel dat in het aansluitende weekend wel eens (tijdelijk) de laatste competitieronde kon zijn gespeeld. Uiteindelijk werden dat eerst nog 2 competitieronden zonder publiek voordat de amateursport werd stilgelegd. Voor hoelang is nu nog onbekend, maar in elk geval 4 weken.

Het is een lastige tijd waarin iedereen wel een mening heeft over “hoe het moet”. We weten wel hoe het moet, maar het is o zo lastig om hier heel consequent aan te blijven voldoen, getuig de excessen die het nieuws halen. Maar hiermee doen we de over grootte meerderheid die zich wel aan de regels houdt tekort.

Voor ons als SAO’ers betekent het: 

  • Geen trainingen
  • Geen fysieke clubavond
  • Geen wedstrijden
  • Een uitgestelde ALV
  • Op een later moment uitreiking van presentje aan onze vrijwilligers
  • Het bestuur heeft een digitale afspraak met de sportraad
  • Zelf op een verantwoorde manier aan je conditie werken rondom huis

Twee bestuursleden van de SAO hadden een digitale afspraak met twee bestuursleden van de Sportraad Apeldoorn. De Sportraad Apeldoorn (VSA) is een overkoepelend orgaan van in de gemeente Apeldoorn gevestigde sportverenigingen. De werkzaamheden van de Sportraad richten zich vooral op:

  • Het verlenen van begeleiding en ondersteuning van haar leden in de ruime zin van het woord.
  • De bevordering van de sport in Apeldoorn in al haar verschijningsvormen.
  • De stimulering van de sportdeelname in Apeldoorn.

De sportraad zoekt op dit moment de sportverenigingen actief op en daar zijn wij graag op ingegaan.

Het eerste onderwerp dat wij bespraken waren de planologische ontwikkelingen rondom ons clubhuis en trainingsveld. Het betreft de bouwplannen m.b.t. toekomstige huizenbouw en mogelijk een zwembad in de nabijheid van onze locatie. Wij hebben als SAO Apeldoorn ingebracht wat wij belangrijk vinden om ook in de toekomst onze verenigingsactiviteit te kunnen blijven uitvoeren. Even voor de duidelijkheid we hebben gesproken over de plannen in onze omgeving. Er zijn op dit moment geen concrete plannen die onze locatie raken, maar het is wel duidelijk dat de Vlijtseweg één van de potentiële locaties is als er wordt besloten om een nieuw zwembad te realiseren.

Het tweede onderwerp dat wij hebben ingebracht is de status van ons trainingsveld. Het is een openbaar terrein waar alle burgers uit Apeldoorn e.o. gebruik van kunnen maken, maar wij hebben er wel lichtmasten in ons eigendom staan om op donderdagavond onze trainingen te kunnen verrichten. Ons trainingsveld is vaak òf goed òf voor veel verbetering vatbaar. We zien met name een omslag in de kwaliteit als het weerbeeld veranderd. Zo hebben wij deze zomer op een mooi egaal en frequent gemaaid grasveld kunnen trainen, maar met de komst van de herfst is de conditie van het veld in een paar weken erg verslechterd. Dit kan al gauw leiden tot sportblessures zoals verstappen, verrekken en spierblessures. Wij hebben aangegeven dat wij het erg op prijs stellen als dit onderwerp bij het eerstvolgende gesprek met de gemeente ter sprake wordt gebracht.

Ik heb voor de tweede keer dit half jaar mijn individuele trainingsschema weer tevoorschijn gehaald. Voor mij bestaat die uit 1x per week duurloopje, 1x per week interval en 1x per week sprintvarianten op het kunstgrasveld. Vooral op mijn donderdagtraining mis ik jullie gezelschap en de concurrentie om net dat stapje extra te doen. Allemaal succes met je eigen training en ik hoop dat we elkaar weer snel op het trainingsveld mogen ontmoeten. En tot die tijd houdt vol.

Ik wens ons allemaal een tijd in goede gezondheid. Mocht het virus je toch te pakken krijgen dan wens ik je een goed en spoedig herstel. Houdt (digitaal) contact met elkaar en hopelijk tot gauw!

Met sportieve groet,
René Beijen

René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn