‘Van de Voorzitter’ (69)

ledenvergadering

In de 69e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

Het is 26 oktober en op mijn social media krijg ik een herinnering dat ik vandaag precies 4 jaar voorzitter ben van de SAO-Apeldoorn. Ik ben 8 jaar geleden binnen komen lopen bij de scheidsrechtersvereniging Apeldoorn omdat ik in 2012 de overstap had gemaakt van clubscheidsrechter naar KNVB-scheidsrechter. De trainings- en clubavond op donderdag gaven de doorslag om te kiezen voor de COVS in Apeldoorn. De COVS Zutphen zou eveneens een logische keuze zijn geweest vanuit Eerbeek, maar destijds had ik op hun clubavond nog een andere activiteit. Dus werd het Apeldoorn, de plaats waar ik ook werkzaam ben.

Als er bestuursfuncties vacant worden binnen een vereniging staan in de regel niet vele kandidaten elkaar de tent uit te vechten om zitting te nemen in het bestuur. Toen ruim 4 jaar geleden de vorige voorzitter vanwege gezondheidsredenen moest terugtreden, heb ik een keer laten vallen dat ik wel wilde instappen. Een paar keer mee proefdraaien en op 26 oktober 2016 werd ik in de ALV gekozen als nieuwe voorzitter van de SAO-Apeldoorn. Ik maak onderdeel uit van een gevarieerd bestuur met 6 bestuursleden. Drie dertig-minners en drie vijftig-plussers die met hun verschillende achtergrond aan deze vereniging, met 100 leden, leiding en richting geven. Samen met een hechte groep vrijwilligers zeg ik met gepaste trots zorgen we ervoor dat wij een leuke en attractieve vereniging zijn met een eigen accommodatie. Deze eerste 4 jaar zijn omgevlogen.

Op dit moment draait er weer een nieuw bestuurslid mee in ons bestuur met als doel om straks het stokje over te nemen van een aftredend en niet herkiesbaar bestuurslid. Hij zal straks dan ook het enige bestuurslid zijn die dan ook daadwerkelijk in Apeldoorn woont. Ik heb er zin in om met dit bestuur nog een aantal jaren de uitdagingen aan te gaan die op ons pad komen. Daar heb ik alle vertrouwen in met jullie als medebestuursleden, met jullie vrijwilligers en alle overige leden.

Over de vrijwilligers gesproken. Normaliter waarderen wij hun inzet met een vrijwilligersavond waarbij de partners ook van harte zijn uitgenodigd. De coronaregels maken dat dit jaar niet mogelijk. Als vervangend bedankje is er een bon voor alle vrijwilligers die wij al keurig in ons clubhuis hadden om deze uit te reiken tijdens een clubavond. Omdat momenteel de clubavonden ook niet zijn toegestaan brengen wij als bestuursleden de bonnen aan huis. Het is fijn om deze bon persoonlijk af te geven aan de voordeur en op deze wijze ook je waardering op 1,5 meter over te brengen. Ik heb een heleboel nieuwe plekjes van Apeldoorn ontdekt.

Het is stil zo zonder clubavond en amateurwedstrijden. Op 27 oktober was er een “potlood-afspraak” van het kabinet; wel of geen persconferentie. Achter de schermen is er druk gewerkt aan een “corona-proof-training” in groepjes van 4. We kunnen deze uitnodiging direct kenbaar maken als het er geen aanvullende maatregelen komen. Als er wel aanvullende maatregelen komen zullen we de digitale clubavond weer introduceren. Kortom voorbereidend werk aan de winkel. De persconferentie is geweest. Er zijn geen aanvullende maatregelen afgekondigd, dus de uitnodiging om te trainen in groepjes van 4 kon de deur uit. We hebben ons grondig voorbereid, navraag gedaan bij de sportraad en de veiligheidscoördinator van onze regio. Ik heb er ook alle vertrouwen in dat wij dit corona-proof in de praktijk brengen. Want we hebben met elkaar in de zomerperiode laten zien dat we ons heel goed aan de regels konden houden. Dus in sportkleding naar de training, trainen en aansluitend weer in sportkleding naar huis om thuis te kunnen douchen. We hebben slechts één training op deze wijze kunnen afwerken want op de persconferentie van 3 november werden er aanvullende maatregelen aangekondigd. Niet leuk, maar dat betekent wel dat we vorm en inhoud gaan geven aan de andere voorbereidingen, namelijk een digitale clubavond.

Wat is ook heb gemist zijn onze interne spelregelavonden. Gelukkig heeft de COVS een digitale spelregelquiz georganiseerd. Op deze wijze kunnen we actief bezig zijn om onze spelregelkennis te testen en op peil te houden. Doe je nog niet mee, je kunt op elk moment instappen.

Onder onze leden is het verzoek van de COVS uitgezet om deel te nemen aan de enquete “veilig sportklimaat” verzorgd door het Mulier Instituut. Het Mulier Instituut monitort voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de stand van zaken van het veilige sportklimaat in Nederland. Dit is ook een belangrijk onderwerp in het Nationale Sportakkoord. In het Nationaal Sportakkoord wordt binnen het thema ‘positieve sportcultuur’ gestreefd wordt naar het organiseren van een veilige, eerlijke en zorgeloze sportervaring voor iedereen. Als onderdeel van deze monitoringsactiviteit wordt er ook geprobeerd om de ervaringen van het arbitragekorps in kaart te brengen. Dit is een mooie kans om je ervaringen te delen en daarmee ook een bijdrage te leveren aan een positieve sportcultuur.

Op 4 november kwam in het nieuws dat de KNVB verschillende scenario’s heeft uitgewerkt om het voetbalseizoen in het amateurvoetbal af te ronden. In het meest gunstige scenario hervatten de amateurcompetities op 16-17 januari met als doel nog een volledig seizoen uit te spelen. Dat betekent dat we tot eind juni wedstrijden mogen leiden. Dat is een prachtig vooruitzicht bij het meest gunstige scenario. Maar eerlijk gezegd ben ik al lang blij als we in het eerste kwartaal van 2021 weer van start kunnen gaan en dan zien we wel welk KNVB-scenario dan van toepassing zal zijn. Fijn dat er al scenario’s klaarliggen.

Ik sluit af met het meest gunstige scenario’s voor mijzelf. Dat is dat het blijft bij deze 2 weken met extra beperkende maatregelen en dan ik dan weer kan hervatten met de corona-proof-training in groepjes van 4 personen bij de SAO. Tot die tijd hou vol met je individuele training, blijf gezond en vermaak je met potjes betaald voetbal op televisie.

Met sportieve groet,
René Beijen

René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn.