‘Van de Voorzitter’ (88)

ledenvergadering

In de 88e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

Het is 24 september als wij onze vrijwilligersavond “in een ander jasje” vieren. Het werd een zeer geslaagde avond. Het doel van de vrijwilligersavond blijft hetzelfde, namelijk de vrijwilligers (en hun partners) bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Een vereniging draait op vrijwilligers en daar zijn we bij een kleine vereniging al de SAO-Apeldoorn zeer content mee. De voorbereiding bleef ongewijzigd. De ontspanningscommissie organiseert deze avond, het bestuur draait de kantinedienst. Het “andere jasje” was dat er ook leden aanwezig waren op deze vrijwilligersavond. Dit concept bleek een schot in de roos. Naast dat de weergoden ons goed waren gezind werd het een hele gezellige avond met veel leven in de brouwerij. De BBQ zorgde ervoor dat er vele contacten over en weer waren. Wat mij betreft voor herhaling vatbaar. Hierbij nogmaals: BEDANKT VRIJWILLGERS! Tijdens deze avond kregen wij van een wijndrinkend lid twaalf mooie wijnglazen aangeboden. Op deze glazen is ons SAO-logo ingegraveerd. Reinier, hartelijk dank voor dit cadeau.

Op 27 september hadden wij een reguliere bestuursvergadering, zonder bijzondere agendapunten. Gewone zaken die ook doorgang moeten hebben. Een heel simpel voorbeeld is onze JALV. Tot voor kort niet duidelijk of we die fysiek konden houden, met de huidige maatregelen is het makkelijk om te besluiten dat we deze op 2 november houden tijdens een fysieke bijeenkomst in onze Haven.

Onze secretaris deelde mede dat de KNVB weer veel gebruik gaat maken van onze Haven. Het afmaken van lopende cursussen zoals de SO-II, themabijeenkomsten en een aantal nieuw op te starten cursussen zoals SO-III, praktijkbegeleider en verenigingsscheidsrechter. Heel mooi, maar dat vraagt om afstemming kantinebezetting. De OC (ontspanningscommissie) is weer gestart met het organiseren van activiteiten. De kalender begint vol te lopen. Het bestuur kijkt terug op een geslaagde (gecombineerde) vrijwilligersavond en dankt de OC voor het organiseren. Vanuit de clubhuiscommissie wordt gemeld dat de nieuwe vriezer is aangeschaft en geïnstalleerd. We hebben als bestuur besloten om de spelregelcommissie en de technische commissie ineen te gaan schuiven. De penningmeester liep met ons de financiën door en gaf een inkijkje in het resultaat van het afgelopen seizoen. Ik kan alvast melden dat we ook dit seizoen gewoon in de “zwarte cijfers” blijven. We hebben de laatste stappen doorgesproken m.b.t. behandeling van de statuten en WBTR op de jaarvergadering. De jaarvergadering vraagt ook een gedegen voorbereiding, we hebben doorgelopen wat we nog allemaal moeten regelen. Het was een korte en effectieve vergadering.

Een paar dagen later vallen de stukken van ALV van de COVS in de digitale brievenbus. Naast de agenda zijn er 21 documenten toegevoegd. De ALV van de COVS is op 23 oktober. De stukken zien er allemaal prima verzorgd uit. De belangrijkste onderwerpen zijn wat mij betreft; missie-visie COVS komende jaren, een voltallig bestuur die zich hiervoor wil inzetten en een akkoord op de statutenwijziging.

Onze SAO-site ontploft bijna van de mededelingen en aangekondigde activiteiten. De vorige keer schreef ik over de FIFA-test o.l.v. KNVB-trainer Hilco de Boer. Afgelopen week hadden we een conditietest o.l.v. Eduard Vroomen. Op deze manier bieden wij onze leden en onze trainer inzicht in onze fysieke gesteldheid. Met de uitkomsten kunnen wij aan de slag.

Veel verder weg is het technisch weekend van 14-15-16 januari 2022. Een sterk verjongde organisatie is druk bezig met een aantrekkelijk programma met een gezonde balans tussen inspanning en ontspanning. Over ontspanning gesproken er zijn al diverse aankondigingen van activiteiten in onze Haven. Het klaverjassen is opgestart, het pokeren en darts zitten eraan te komen.

Elke KNVB-scheidsrechter is verplicht om deel te nemen aan de themabijeenkomst. Natuurlijk had ik mij opgegeven voor de locatie bij de SAO. Tijdens deze bijeenkomst werden nog een keer de belangrijkste spelregelwijzigingen van de afgelopen 2 seizoenen doorgenomen. Daarna natuurlijk de verplichte spelregeltoets. Die was pittig en in mijn beleving pittiger dan voorgaande jaren. Het is nodig dat wij als scheidsrechters en assistent-scheidsrechters een actuele spelregelkennis hebben. Veel leden van de SAO brengen deze kennis over bij hun plaatselijke voetbalvereniging. Ook daar proberen zij bij clubscheidsrechters van de laatste spelregelwijzigingen op de hoogte te brengen. Indien mogelijk proberen we ze ook nog te begeleiden. Want we willen allemaal zo goed mogelijk voorbereid het veld op.

De wedstrijden, daar is het allemaal om te doen. Heerlijk al die korte berichtjes in de app en het napraten op onze clubavonden. Er worden vele situaties besproken en teruggehaald. De tips van de collega’s worden meegenomen naar de volgende wedstrijden. Prachtig om daar onderdeel van uit te mogen maken.

Bij mijn eigen prestaties zit mijn eigen karakter mij soms ook in de weg. Niet volledig warmgedraaid liep ik een aantal weken geleden een spierblessure op tijdens de FIFA-test. De geschatte hersteltijd vond ik wel erg lang dus ging ik extra veel oefeningen doen. Voldoende hersteld (vond ik zelf) heb ik vorige week in de stromende regen een wedstrijd gefloten. Dat ging goed, maar het verzadigde veld had wel z’n impact op mijn spieren en het herstel. Dat bleek ook wel uit de conditietest bij Eduard Vroomen. Er is nog werk aan de winkel. In mijn hoofd ben ik ongeduldig en houd ik onvoldoende rekening met mijn leeftijd en de daarbij horende hersteltijd. Afgelopen zondag heb ik bij prachtig herfstweer een goede wedstrijd gefloten. Wederom een stapje dichterbij volledig herstel.

Laten we genieten van de wedstrijden, het spelletje en blijf daarbij gezond!

Met sportieve groet,
René Beijen

René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn.