‘Van de Voorzitter’ (24)

ledenvergadering

In de 24e ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

Het seizoen loopt lekker lang door en de weekenden zijn goed gevuld tot eind mei in de reguliere competitie. Soms is er naast Hemelvaartsdag zelfs nog een doordeweekse wedstrijd nodig om alle wedstrijden af te werken. Bestuurlijk gezien lopen de zaken “gewoon”. Onze laatste bestuursvergadering was op 16 april. We hebben de standaard agenda-onderwerpen besproken. Daarnaast hebben we stilgestaan bij; vervolg clubarbitrage, nieuwe penningmeester, jeugdspelregelfinale 2 juni en vrijwilligersavond 9 juni.

Op 30 april was de ALV van de Federatie van Amateurverenigingen Apeldoorn en Omgeving. Naast de standaard agendaonderwerpen stonden op de agenda: Apeldoorn Cup, Financiën en Begroting, stand van zaken “ambitieus samenwerken 055”.

Voor de Apeldoorn Cup werd de loting ter plekke verricht. De start van de Apeldoorn Cup is op zaterdag 18 augustus. Bij de entree van de Apeldoorn Cup worden lootjes verkocht ten behoeve van het goede doel. Dit jaar is dat “life goals” die als doel heeft “sport als middel voor kwetsbare mensen”. De Apeldoorn Cup betreft veldvoetbal en e-voetbal. Het zou mooi zijn als wij als SAO Apeldoorn ook weer een team kunnen leveren bij het e-voetbal. “Ambiteus 055” bestaat uit 5 thema’s. Aart Bronkhorst gaf terugkoppeling over het thema duurzaamheid. Enkele clubs hebben gebruikgemaakt van het aanbod en het thema wordt daarmee beëindigd. De voortgang op het thema arbitrage werd verzorgd door Patrick van Bork. Patrick meldde de resultaten met betrekking tot de opleidingen clubarbitrage, de avond van scheidsrechterscoördinatoren, en de nog te organiseren avonden voor clubscheidsrechters, clubassistenten en aanvoerders. De terugkoppeling op de thema’s technische zaken en federatie was kort maar krachtig. De presentatie op het thema maatschappelijk was uitgebreid. Er waren veel ideeën die nog geconcretiseerd moeten worden.

Voor mij persoonlijk kwam het meest verrassende idee van de voorzitter van Victoria Boys. Is er een mogelijkheid om een getuigschrift te ontwikkelen voor scheidsrechters? Hij betoogde dat als je jezelf verdienstelijk maakt als scheidsrechter, dan lever je een maatschappelijke prestatie van formaat. Dit zouden we moeten willen ondersteunen door de uitgifte van een getuigschrift. Een mooi idee dat mijns inziens een vervolg moet krijgen.

Op 1 mei was de maandelijkse FIFA-test bij de SZO Zutphen. We waren met 3 leden van de SAO aanwezig bij deze training. Onder prachtige weersomstandigheden konden we zien hoe onze conditie ervoor staat. Voor Jelle, Rick en mij zit dat wel goed. Rick was er voor de eerste keer bij en heeft mogen ervaren hoe leuk het is om bij een collega-scheidsrechtersvereniging een training te volgen. Zie dit als een uitnodiging naar ons allen.

Op 16 mei staat er buitengewone ledenvergadering van de COVS gepland in Utrecht. Belangrijkste agendapunt is de benoeming bestuursleden. Van de COVS hebben wij als SAO-Apeldoorn informatie ontvangen over de AVG. AVG is de Algemene Verordening Gegevens. Ook wij als vereniging dienen aan de voorwaarden van deze verordening te voldoen per 25 mei. De impact voor onze vereniging is beperkt. We leggen vast hoe we met de persoonsgegevens omgaan van onze leden. We beschrijven hoe we dit beveiligd hebben. Als je lidmaatschap bij ons stopt,  verwijderen we (op zo kort mogelijke termijn) je gegevens. Wij leveren geen persoonsgegevens door aan derden. De enige uitzondering hierop zijn de KNVB en de COVS. Onze secretaris heeft dit verwerkt in een document dat wij op de volgende bestuursvergadering gaan vaststellen. Dank je wel COVS voor de aangeleverde informatie en dank je wel Jelle om dit te verwerken in een handzaam document.

Op de activiteitenkalender staan nog een groot aantal activiteiten voor de seizoensafsluiting:

  • klaverjassen en jokeren 18 mei
  • jeugd-spelregelfinale 2 juni
  • vrijwilligersavond 9 juni
  • familietoernooi 23 juni
  • BBQ 29 juni

Maar dan missen we de belangrijkste activiteiten:

  • elke donderdag clubavond (training, spelregels, gezellig samen zijn)
  • de potjes

Want daar ligt onze hoofdtaak: leiding geven aan de potjes voetbal.

Mijn eigen activiteiten op het voetbalveld worden bepaald door privé-zaken. Ik ben nog van de generatie dat je elke zondag beschikbaar bent gedurende het seizoen. Dit is de eerste keer dat ik dat principe flink geweld aan doe. Een vakantie en mijn 25-jarig huwelijk maken dat ik minder beschikbaar ben voor de KNVB op zondagen in de maand mei. Gelukkig zijn er ook nog doordeweekse potjes en bij mijn dorpsclub kunnen ze op de zaterdag nog wel een scheidsrechter gebruiken.

Met sportieve groet,
René Beijen

René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn