‘Van de Voorzitter’ (38)

ledenvergadering

In de 38e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

We zitten in de laatste weken van het voetbalseizoen. Het zijn spannende weken voor promotie en degradatie. We bereiden ons voor op de seizoenafsluiting en de vakantie.

Het toetje van het seizoen vind ik de nacompetitie. Wedstrijden die ergens om gaan en op pad met een “neutraal trio”. Voor sommige scheidsrechters is een neutraal trio wekelijkse kost, maar voor velen van ons is het een bijzondere belevenis. Ik was ook uitverkoren om twee keer deel uit te maken van een neutraal trio. Voor mij een aparte ervaring om als assistent te opereren. Ik krijg nu veel meer mee van de beleving langs de lijn en krijg veel minder dan normaal  mee van wat er in het veld gebeurd. Goed om je weer eens te verplaatsen in de rol van je collega.

Tijdens een wedstrijddag van de nacompetitie werd de landelijke spelregelfinale COVS voor jeugdteams gehouden in ons eigen clubhuis van de SAO Apeldoorn. Het is een eer om als gastheer op te treden voor deze finale. Wij als bestuursleden hadden andere verplichtingen maar konden de organisatie met een gerust hart uit handen geven aan onze eigen vrijwilligers. Zij verzorgden de randvoorwaarden waardoor wij een prima gastheer konden zijn voor onze gasten. De Rotterdamse Scheidsrechtersvereniging (RSV) heeft het NK Spelregels voor jeugd gewonnen.

Dat brengt mij bij de interne spelregelfinale van de SAO Apeldoorn. Gedurende het gehele seizoen oefenen wij op donderdagavond de spelregels. De top 5 (die aan het minimum aantal deelnames heeft voldaan) speelde de finale op 6 juni. De top 5 werd gevormd door Jelle Besselsen (winnaar 2018), André Kleverwal, Rick van Bussel, Melvin Brink en René Beijen.

In de finale werden drie rondes gespeeld en de kandidaten waren aan elkaar gewaagd. Het werd extra spannend toen bleek dat twee deelnemers het gelijke aantal punten hadden en dat een barragevraag moest bepalen wie er met de tweede plaats van door zou gaan. De eerste open vraag van de barrage leidde tot een gelijk aantal punten. De tweede open barragevraag zorgde voor de beslissing; André Kleverwal 3e plaats en René Beijen 2e plaats. Bij het uitreiken van de prijzen bleek dat de uitslag was geworden; Mevin Brink 5e plaats, Rick van Bussel 4e plaats, André 3e plaats, René 2e plaats en opnieuw de winnaar Jelle Besselsen. Ik ben trots op mijn prestatie, na een vierde plek en vorig jaar een derde plek, dit jaar de 2e plaats.

Maar de echte waardering moet uitgesproken worden naar onze spelregelcommissie. Zij zorgen er jaar in, jaar uit voor dat wij spelregels kunnen oefenen. Zij zorgen ervoor dat de spelregelwijzigingen op een duidelijke wijze aan ons worden overgedragen. Namens alle deelnemers aan de spelregelcompetitie, hartelijk dank!

Als bestuur hadden wij op 3 juni onze laatste bestuursvergadering van dit seizoen. Alle lopende zaken werden zoveel mogelijk afgehandeld en er werd al vooruit gekeken naar de start van het nieuwe seizoen. Volgens mij hebben we de operationele zaken goed onder controle. We hebben met de gemeente de afspraak gemaakt om elkaar in januari 2020 op te zoeken om het groot onderhoud aan ons trainingsveld vorm en inhoud te geven. Tot die tijd wordt het park (ons trainingsveld) onderhouden “als park” door de gemeente en mogen wij als een goed huisvader ons grasveld een handje helpen in het onderhoud. Het TW2019 is besproken, de overbleven middelen worden gereserveerd voor TW2020. Verder gaat het bestuur in gesprek met leden om de opengevallen plek in de organisatie van het Technisch Weekend 2020 op te vullen. We zijn tevreden over de wijze waarop wij nu invulling kunnen geven aan “pinnen” naast contante betaling van consumpties aan de bar. Op termijn zullen we dit nog gaan evalueren. Natuurlijk zijn we als bestuur in de zomer ook gewoon aanspreekbaar en we hebben de eerstvolgende bestuursvergadering begin september gepland.

Wie het ook druk heeft deze zomer is ons aanspreekpunt Aart Bronkhorst. Clubs die graag scheidsrechters willen hebben voor toernooien en oefenwedstrijden leggen contact met  Aart. Hij probeert invulling te geven aan alle verzoeken en een passende scheidsrechter aan te stellen. Aart legt op dit moment de laatste hand aan de bezetting van de Apeldoorn Cup en de eerste oefenwedstrijden zijn ook al bezet. Geef je beschikbaarheid door, daarmee help je de SAO Apeldoorn, de clubs en jezelf in de voorbereiding naar het nieuwe seizoen.

Met sportieve groet,
René Beijen

René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn