‘Van de Voorzitter’ (91)

ledenvergadering

In de 91e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

Coronamaatregelen
De eerste maatregel van 2 november was weer even wennen. We mochten op onze clubavond alleen nog maar trainen. We hebben als bestuur besloten om onze Haven niet voor één uurtje te openen. Gelukkig voor alle trainende leden was er na afloop van de training nog wel gelegenheid om te douchen. Maar het betekende ook dat onze Haven niet meer geopend mocht zijn (volgens de richtlijnen van de gemeente Apeldoorn) voor KNVB-cursussen. Een flinke aderlating.

Op 26 november kwam de tweede stap waarbij alle sportaccommodaties van 17:00 uur tot 5:00 uur gesloten moeten zijn. Dat betekent dat alle activiteiten met ingang van 28 november voor de komende drie weken moeten worden gestopt. Ik vind het lastig uit te leggen dat wij in het weekend een topprestatie op het voetbalveld moeten leveren, terwijl wij ’s avonds niet de benodigde trainingsarbeid voor deze prestatie mogen uitvoeren op sportaccommodaties. Ondanks dat het lastig uit te leggen is, gaan wij als SAO Apeldoorn natuurlijk ons steentje bijdragen aan deze maatregelen. Dat betekent voor de komende drie weken géén training en géén clubavond op de donderdagavond en ook geen KNVB-cursussen in de avonden.

Maar terwijl ik dit schrijf wordt een nieuw bericht van de KNVB bekend met betrekking tot voetbal A-categorie en B-categorie voor het aankomende weekend. Wij hebben als bestuur besloten om zaterdagmiddag 4 december een clubmiddag te houden.

Dat betekent:

  • Trainen om 14:00 uur
  • Clubhuis open van 14:30 uur tot 17:00 uur
  • Volgens de regels kunnen we dan elkaar ontmoeten om na te praten, te kaarten en een drankje te doen.

We wachten verder af welke ontwikkelingen er volgen, want er zijn allerlei lobby’s opgestart om het sporten toch mogelijk te maken. Maar op zaterdagmiddag 4 december zijn jullie van harte welkom.

ALV Sportraad
Op 22 november was de digitale ALV van de sportraad. Naast de algemene punten zoals opening, mededelingen, ingekomen stukken, notulen, rondvraag en sluiting stonden ook de volgende onderwerpen op de agenda; jaarverslag en begroting, partiële statutenwijziging, subsidieregelingen gemeente Apeldoorn, presentatie digitaal platform sport en bewegen Apeldoorn, presentatie profcycling Libéma.

Tijdens de mededelingen werd melding gemaakt van het voornemen om de feestelijke sporthuldiging in Orpheus te houden op 21 februari 2022. Er werd een toelichting gegeven op het SOFA-fonds. De Stichting Ondersteunend Fonds Apeldoorn ondersteunt talentvolle sporters bij het uitoefenen van hun sport.  De financiële middelen komen vanuit het bedrijfsleven en om die financiële middelen in de toekomst op peil te houden dienen er weer meer activiteiten te worden ontplooid.

Tijdens de vergadering was er een presentatie van de senior beleidsmedewerker gemeente Apeldoorn, Wim Bijsterbos. De gemeente Apeldoorn komt met een noodsteunmaatregel in de vorm van een subsidieregeling. Tijdens de vergadering werd deze regeling toegelicht en er komt een procedure om een aanvraag te doen in de periode van 1 december 2021 tot en met 31 januari 2022. Meer inhoudelijke informatie van deze regeling is te vinden op de website van de gemeente of de website van de sportraad.

De presentatie Sport en Beweegakkoord werd verzorgd door Niels Schut, de directeur Sportunity. Niels vertelde over het doel om alle sporters van Apeldoorn digitaal bereiken met een app. De app gaat “live” op 21 februari 2022.

De afsluitende presentatie werd gegeven door projectmanager Rens Kamphuis van profcycling Libéma. Libéma is ook eigenaar van Omnisport Apeldoorn. Rens gaf een mooie inkijk in de “fietswereld” rondom Apeldoorn.

Ik kan terugkijken op een prachtige wedstrijd tussen Robur en KCVO. De wedstrijd had alles in zich wat voetbal zo mooi en aantrekkelijk maakt. Helaas hebben de aanhangers van deze ploegen het wedstrijdverslag via de radio of andere media moeten vernemen omdat dit de eerste wedstrijd was vanwege de aangescherpte corona-maatregelen. Mijn tweede wedstrijd zonder publiek was in alle opzichten minder aantrekkelijk en moeten we maar snel vergeten.

Het belangrijkste voor nu is, blijf gezond!

Met sportieve groet, 
René Beijen

René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn.