‘Van de Voorzitter’ (93)

ledenvergadering

In de 93e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

De persconferentie van 14 december betrof in hoofdlijnen het voortzetten van de reeds geldende coronamaatregelen. Dat betekende voorlopig geen clubavonden op de donderdagavonden. Daarentegen waren er wel drie clubzaterdagmiddagen. Toen we na de training op 18 december aanschoven bij de leden die al in de Haven aanwezig waren, wisten we al dat er een lockdown afgekondigd ging worden. We hebben nog even met elkaar genoten van een goed gesprek, een hapje, een drankje en er werd nog een kaartje gelegd. Om 17.00 uur ging de Haven dicht en die zal pas in 2022 weer opengaan. Wanneer dat zal zijn, is op dit moment nog niet duidelijk.

De organisatiecommissie van het Technisch Weekend 2022 had onder de maatregelen van 14 december al besloten om het weekend af te gelasten. Iedereen heeft zijn aanbetaling alweer teruggestort gekregen op de bankrekening. De organisatiecommissie had inmiddels een alternatief bedacht in de vorm van een technische dag op zaterdag 15 januari 2022. Dat is de dag na afloop van de huidige lockdown, dus het is nog maar de vraag of dit in enige vorm doorgang kan vinden.  

Waar ik heel trots op ben als bestuurslid van de SAO-Apeldoorn, is dat we iedere keer weer weten in te spelen op de veranderende omstandigheden. Belangrijkste doel daarbij is de verbinding die we met elkaar hebben, te blijven behouden. Voor de (op de velden) actieve leden blijft het belangrijk om de mentale en fysieke conditie goed te onderhouden tijdens deze winterperiode. De bal gaat straks hoe dan ook weer rollen en dan moeten we er klaar voor zijn. Ik wens jullie creativiteit en doorzettingsvermogen toe totdat we weer voor het eerst een clubmiddag of clubavond mogen organiseren in 2022.

Rest mij nog om jullie (en jullie familie) namens alle bestuursleden fijne feestdagen toe te wensen. Geef warmte en aandacht aan elkaar. Dat kan ook dat ene belletje of ene bezoekje zijn. Dat kleine gebaar is goud waard.

Ik hoop jullie in 2022 weer te mogen ontmoeten in goede gezondheid.

Daar wil ik op toosten:

Met sportieve groet,
René Beijen

René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn